Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Právní upozorněn

Tímto informujeme uživatele, že vlastníkem těchto webových stránek je společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH; Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 13, Chequia, Email: info@tkelevator.com.

Odpovědnost

Informace, které vám společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH předkládá na těchto webových stránkách, jsou pravidelně sestavovány a aktualizovány. I přes maximální péči nemůžeme zaručit, že obsah těchto webových stránek je bez chyb. Neexistuje žádná záruka prodejnosti, žádná záruka vhodnosti pro konkrétní použití ani žádná jiná záruka jakéhokoli druhu, výslovná nebo předpokládaná, týkající se informací nebo jakéhokoli aspektu těchto webových stránek.

Obsah nepředstavuje příslib ani záruku ve vztahu k našim výrobkům, zejména pokud jde o jejich prodejnost nebo smluvní vhodnost pro konkrétní účel. Veškerá výhledová prohlášení na našich webových stránkách jsou založena výhradně na názorech, (předběžných) odhadech nebo předpokladech vedení společnosti TK Elevator Eastern Europe GmbH. Jako taková podléhají rizikům a nejistotám. Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH není povinna tato výhledová prohlášení aktualizovat. Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího upozornění provádět změny nebo doplnění poskytnutých informací nebo údajů.

Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH odmítá jakoukoli odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku existence technických problémů nebo mechanických poruch zařízení vzniklých při připojení k internetu. Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH nezaručuje, že přístup na webové stránky bude nepřerušovaný, ani nezaručuje, že je bez chyb nebo že může způsobit jakoukoli škodu.

Tyto webové stránky odkazují na poskytovatele třetích stran, v některých případech prostřednictvím hypertextových odkazů. Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH nemá žádný vliv na obsah webových stránek třetích stran. Z tohoto důvodu se společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH zříká veškeré odpovědnosti za obsah a postupy ochrany údajů na webových stránkách třetích stran, na které odkazuje. Před použitím webových stránek třetích stran doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými podmínkami a ustanoveními o ochraně údajů uvedených poskytovatelů.

Společnost TK Elevator Eastern Europe GmbH zaručuje důvěrnost osobních údajů poskytnutých uživateli a jejich automatizované zpracování v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Duševní vlastnictví a právo na používání

Obsah včetně obrázků a designu webových stránek TK Elevator Eastern Europe GmbH podléhá ochraně autorských práv a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Tyto webové stránky neposkytují žádnou licenci k používání duševního vlastnictví, které vlastní společnosti skupiny TK Elevator Eastern Europe GmbH. Zejména není povoleno kopírování, distribuce, reprodukce, přenos, zpracování, úprava nebo jakékoli jiné použití obsahu těchto webových stránek pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti TK Elevator Eastern Europe GmbH.

Ochranné známky

Ochranné známky společností skupiny TK Elevator Group nesmí být použity bez písemného souhlasu společnosti TK Elevator Innovation and Operations GmbH. Totéž platí pro loga a znaky společností.