Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Právní informace

Ochrana údajů

Obsah webových stránek zpřístupňuje společnost TK Elevator GmbH, aby si návštěvníci stránek mohli přečíst informace o sortimentu produktů společnosti TK Elevator GmbH a naší společnosti. Nakládání s osobními údaji návštěvníků stránek se řídí přísnými požadavky GDPR.

Ochranu vašeho soukromí při používání našich webových stránek bereme velmi vážně, protože je pro nás důležitá. V následujícím textu si vás dovolujeme informovat o shromažďování osobních údajů.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Obecně platí, že webové stránky společnosti TK Elevator GmbH můžete navštívit anonymně, tj. aniž byste nás informovali o tom, kdo jste. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery v Německu standardně ukládají IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, prostřednictvím kterého přistupujete na naše webové stránky, stránku, ze které na naše webové stránky přistupujete, a soubory, k nimž od nás přistupujete, jakož i datum vaší návštěvy a obecné informace o vašem prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti webového serveru a přizpůsobení výstupu načtených informací do vašeho výstupního média (např. do telefonu, notebooku nebo jiného zařízení). Tyto údaje jsou analyzovány pouze v anonymizované podobě pro statistické účely.

Osobní údaje se ukládají a zpracovávají pouze v případě, že nám je poskytnete, např. při vyplňování kontaktního formuláře nebo při registraci k personalizovaným službám. Na příslušné webové stránce budete informováni o zamýšleném použití a případně o vašem souhlasu s požadovaným uložením a zpracováním. Údaje budou zpřístupněny pouze ve společnostech TK Elevator a u poskytovatelů služeb, kteří jsou s námi propojeni, například za účelem zaslání požadovaných písemných informací. Všichni poskytovatelé služeb se samozřejmě zavazují k zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů. K převodu jiným třetím stranám nedochází. Vaše údaje jsou před přenosem a zpracováním vždy zašifrovány, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo jiného koncového zařízení. Používání souborů cookie nám pomáhá analyzovat používání webových stránek, zlepšovat nabízené služby a produkty, zlepšovat zabezpečení a předcházet podvodům. Rozlišujeme různé soubory cookie:

• Soubory cookie relace jsou dočasné soubory cookie, které se po zavření prohlížeče automaticky vymažou.

• Trvalé soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou uloženy, dokud nejsou aktivně vymazány nebo po určité době automaticky odstraněny.

• Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které nastavujeme přímo my.

• Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie nastavované třetí stranou

Soubory cookie lze používat k různým účelům.

• Funkční soubory cookie se používají k poskytování standardních služeb na našich stránkách. Bez použití souborů cookie mohou naše webové stránky fungovat jen velmi omezeně a případně nesprávně.

• Optimalizační soubory cookie nám umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Pokud jste nedali souhlas s použitím vašich osobních údajů pro tento účel, budou tyto údaje anonymní. Analýza nám pomáhá zlepšovat naše služby a nabízené produkty a služby.

• Personalizační soubory cookie nám umožňují určit vaše osobní preference, například preferovaný jazyk. Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení použitelnosti a k tomu, abychom vám nabídli přizpůsobené služby.

• Soubory cookie související s bezpečností jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro ochranu webových stránek před útoky a k prevenci podvodů.

Na jednotlivých stránkách mohou být osobní údaje uloženy v souborech cookie, pokud jste s tím dříve výslovně souhlasili, např. abyste nemuseli znovu zadávat přístupové údaje. V zásadě máte přístup ke všem informacím na našich webových stránkách i v případě, že jste ve svém internetovém prohlížeči deaktivovali soubory cookie. Pokud soubory cookie nepřijmete, může to mít za následek funkční omezení našich nabídek.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. ("Google"). Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. K tomu dochází anonymně. Vaše IP adresa bude na webovém serveru před odesláním společnosti Google anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána celá IP adresa a tam anonymizována. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytnutými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete předejít kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto stránek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "anonymizeIp", který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

Kontaktní formulář

Za účelem odpovědi na vaši žádost zpracuje společnost TK Elevator GmbH následující osobní údaje, pokud je uvedete v kontaktním formuláři: forma adresy, jméno, příjmení, e-mail, ulice, PSČ, obec/město, telefonní číslo a obsah vaší žádosti. Vaše osobní údaje předáme příjemcům, pokud je to nezbytné pro splnění vaší žádosti. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší žádosti a může mít podobu smlouvy s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo našeho oprávněného zájmu poskytovat vám kvalitní služby na základě vyváženosti zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Při provozování našeho kontaktního formuláře nám pomáhají naši poskytovatelé IT služeb jako zpracovatelé objednávek. Vaše údaje budeme zpracovávat - pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu - až do odvolání vašeho souhlasu nebo - pokud je zpracování založeno na vyváženosti zájmů - dokud nevznesete námitku nebo dokud nebude vaše žádost vyřízena. Pokud nám neposkytnete údaje potřebné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a pochopit a zpracovat vaši žádost, nebudeme moci vaši žádost vyřídit. Všechny ostatní informace jsou nepovinné. Tato služba je určena pouze pro osoby starší 18 let.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě rovnováhy zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete vůči tomu kdykoli v budoucnu vznést námitku.

Kromě toho v souvislosti s použitím kontaktního formuláře zpracováváme údaje o doporučujících osobách (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), které jsou nejpozději po 4 týdnech vymazány. Technicky není možné použít kontaktní formulář bez shromáždění těchto informací.

Vaše práva na ochranu údajů

Máte právo na informace o daných osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů a v případě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR právo vznést námitku proti zpracování. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Odpovědná osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za shromažďování a zpracování osobních údajů odpovídá:
TK Elevator GmbH
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Německo
Telefon: +49 211 5400413-0
E-mail: info@tkelevator.com

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:
TK Elevator GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Německo
E-mail: dpo@tkelevator.com

Rozsah působnosti a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na používání našich webových stránek. Nevztahuje se na webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které nabízíme odkaz. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za prohlášení a pokyny třetích stran, které nemají žádnou souvislost s našimi webovými stránkami.

Vyhrazujeme si právo tato pravidla ochrany osobních údajů čas od času změnit v souladu s budoucími změnami týkajícími se shromažďování a zpracovávání osobních údajů.

Duševní vlastnictví a práva na užívání

Obsah včetně obrázků a designu webových stránek společnosti TK Elevator GmbH podléhá ochraně autorských práv a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Tyto webové stránky neposkytují žádnou licenci na užívání duševního vlastnictví společností skupiny TK Elevator Group. Zejména není povoleno kopírování, distribuce, reprodukce, přenos, zpracování, úprava nebo jakékoli jiné použití obsahu těchto webových stránek pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti TK Elevator GmbH.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky použité na webových stránkách společnosti TK Elevator GmbH chráněny zákonem o ochranných známkách a nesmí být použity bez písemného souhlasu společnosti TK Elevator GmbH. Totéž platí pro firemní loga a nápisy.

Odpovědnost

Informace, které vám společnost TK Elevator GmbH předkládá na těchto webových stránkách, jsou pravidelně sestavovány a aktualizovány. I přes maximální péči nemůžeme zaručit, že obsah těchto webových stránek je bez chyb. Neexistuje žádná záruka prodejnosti, žádná záruka vhodnosti pro konkrétní použití ani žádná jiná záruka jakéhokoli druhu, výslovná nebo předpokládaná, týkající se informací nebo jakéhokoli aspektu těchto webových stránek. Obsah nepředstavuje příslib ani záruku, pokud jde o naše produkty, zejména pokud jde o jejich prodejnost nebo smluvní vhodnost pro konkrétní účel. Veškerá výhledová prohlášení na našich webových stránkách jsou založena výhradně na názorech, (předběžných) odhadech nebo předpokladech vedení společnosti TK Elevator GmbH. Proto podléhají rizikům a nejistotám. Společnost TK Elevator GmbH není povinna tato výhledová prohlášení aktualizovat. Společnost TK Elevator GmbH si vyhrazuje právo kdykoli a bez dalšího upozornění provádět změny nebo doplnění poskytovaných informací nebo údajů.

Tyto webové stránky odkazují na poskytovatele třetích stran, v některých případech prostřednictvím hypertextových odkazů. Společnost TK Elevator nemá žádný vliv na obsah webových stránek třetích stran. Z tohoto důvodu společnost TK Elevator GmbH odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah a postupy při ochraně údajů na webových stránkách třetích stran, na které odkazuje. Před použitím webových stránek třetích stran doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými podmínkami a ustanoveními o ochraně údajů těchto poskytovatelů.