Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Informace o ochraně dat pro uživatele webu

1. Jaké informace obsahuje tento dokument?

Při návštěvě našeho webu zpracováváme vaše osobní údaje a dbáme o to, abychom splnili požadavky nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších příslušných zákonů a nařízení týkajících se ochrany údajů. Níže vám chceme poskytnout podrobný přehled o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech na ochranu osobních údajů.

2. Kdo je odpovědný za zpracování údajů a kdo je pověřený ochranou údajů (DPO)?

 • 2.1. Správcem a odpovědným za pracování dat je:

  TK Elavator Eastern Europe GmbH
  Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 13,
  Chequia

  E-mail: info@tkelevator.com
 • 2.2. Můžete se obrátit na našeho pověřence ochrany údajů:

  TK Elevator GmbH
  E-Plus-Strasse 1
  40472 Düsseldorf
  Německo

  E-mail: dpo@tkelevator.com

3. Rozsah a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • 3.1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro používání našeho webu. Neplatí pro weby jiných poskytovatelů služeb, na které poskytujeme odkaz. Nejsme odpovědni za prohlášení a směrnice třetích stran. Doporučujeme, abyste se seznámili s pravidly ochrany osobních údajů a postupy takových třetích stran.
 • 3.2. Vyhrazujeme si právo na pravidelné aktualizace těchto pravidel ochrany osobních údajů v souladu s budoucími změnami týkajícími se shromažďování a zpracování osobních údajů.


4. Jaké kategorie údajů používáme o odkud pochází?

Osobní údaje zpracovávané na našem webu budou shromážděny z následujících zdrojů:

 • 4.1. Z vašich zařízení, při návštěvě našeho webu naše webové servery standardně ukládají adresu internetového protokolu (IP) (číslo přiřazené automaticky počítači při používání internetu), stránku, odkud přistupujete našemu webu, soubory, ke kterým máte přístup od nás, datum vaší návštěvy a obecné informace o vašem prohlížeči (verzi a typu).
 • 4.2. Přímo od vás, když vyplníte kontaktní formulář nebo se zaregistrujete k obdržení personalizovaných služeb, zpracováváme vaše osobní údaje k odpovědi na vaše dotazy a splnění vašeho požadavku, včetně případného kontaktního e-mailu.
 • 4.3.Z cookies, při návštěvě našeho webu jsou identifikátory souborů cookies spojeny s vašimi online identifikátory poskytovanými vašimi zařízeními. V těchto případech budete informováni o zamýšleném použití a v případě potřeby bude požadován váš souhlas s instalací cookies na vaše zařízení. Pro více informací navštivte naše Zásady používání souborů cookies.


5. K jakým účelům a na jakém právním základě jsou zpracovány vaše údaje?

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • 5.1. Účely bezpečnosti.
  Informace shromážděné z vašich zařízení (viz bod 4.1) jsou zpracovávány pro zajištění stability a bezpečnosti webového serveru a zobrazení našeho webu vám (např. váš mobilní telefon. laptop nebo další zařízení). Tyto údaje jsou analyzována v anonymním režimu a slouží pouze ke statistickým údajům.

  • 5.1.1. Zákonnost zpracování:
   Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů TKE (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v souladu s čl. 32 odst. 1 GDPR).

 • 5.2. Žádosti o produkty a služby.
  Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů nebo kontaktních adres uvedených na našich webových stránkách, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a splnit vaši žádost, včetně případného kontaktování. Zpracovávány budou osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout a/nebo které jsou požadovány v kontaktních formulářích: např. jméno, příjmení, e-mail, ulice, PSČ, obec/město, telefonní číslo a obsah vašeho požadavku.

  • 5.2.1. Zákonnost zpracování:
   Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
  • 5.2.2. Uchovávání údajů:
   Uchovávání údajů. Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti, nejdéle však po dobu tří (3) měsíců od obdržení vaší žádosti.

 • 5.3. Média.
  V případě, že se jedná o údaje, které se vztahují k osobním údajům, je možné, že se jedná o údaje, které se vztahují k médiím. Při kontaktování tiskového mluvčího vaší země/regionu za účelem získání informací pro tisk budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem odpovědi na vaši žádost. Zpracovávány budou osobní údaje, které jste mluvčímu dobrovolně poskytli, včetně jména, příjmení a e-mailové adresy.

  • 5.3.1. Zákonnost zpracování:
   Zpracování je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  • 5.3.2. Uchovávání údajů:
   Údaje budou uchovávány, dokud svůj souhlas neodvoláte.

 • 5.4. Stížnosti a reklamace.
  Při podání stížnosti týkající se některého z našich produktů nebo služeb budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem odpovědi na vaši stížnost a jejího vyřízení. Zpracovávány budou osobní údaje, které jste se nám rozhodli poskytnout při podání stížnosti: např. jméno, příjmení, e-mail, ulice, poštovní směrovací číslo, obec/město, země, telefonní číslo a obsah vaší stížnosti.

  • 5.4.1. Zákonnost zpracování:
   Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
  • 5.4.2. Uchovávání údajů:
   Údaje budou uchovávány po dobu, po kterou trvá reklamace, po jejím skončení budou údaje řádně blokovány po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností.

 • 5.5. Péče o zaměstnance.
  Při návštěvě naší kariérní sekce za účelem podání žádosti o konkrétní pracovní místo nebo zaslání nevyžádané žádosti budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem správy vaší žádosti v rámci našich volných pracovních pozic a/nebo za účelem vyhledání pracovních nabídek podle vašich zkušeností. Zpracovávány budou osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout a/nebo které jste požadovali v nabídce práce: např. jméno, příjmení, e-mail, ulice, PSČ, obec/město, země, telefonní číslo, pracovní zkušenosti, očekávaný plat, motivační dopis, životopis a další informace, které se rozhodnete přiložit k žádosti.

  • 5.5.1. Zákonnost zpracování:
   Při podání žádosti o konkrétní pracovní nabídku je právním základem zpracování plnění smlouvy a/nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Při zasílání nevyžádaných žádostí je právním základem zpracování váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  • 5.5.2. Uchovávání údajů:
   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v informacích o ochraně osobních údajů obsažených v nabídkách práce a/nebo v sekci kariéra. Nevyžádané žádosti budou vymazány dva (2) roky poté, co jste nám zaslali svou žádost.

 • 5.6. Zprávy a reporty.
  V případě, že se jedná o zaměstnance, kteří se účastní výběrového řízení, je možné, že se jedná o zaměstnance, kteří se účastní výběrového řízení. Osobní údaje, které poskytnete při podání hlášení (jméno, kontaktní údaje, oznámené skutečnosti atd.), budou použity ke zpracování hlášení (včetně prošetření případu a následného šetření a případného oznámení orgánům.

  • 5.6.1. Zákonnost zpracování:
   Zákonnost zpracování. Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR a právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
  • 5.6.2. Uchovávání údajů:
   Údaje, které poskytnete při podání hlášení incidentu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k určení, zda je třeba provést šetření údajných skutečností. Pokud bude zjištěno, že není nutné zahájit vyšetřování, budou informace uchovávány po dobu nezbytnou k dodržení zákonných povinností. Pokud se zjistí, že je nutné provést vyšetřování, budou informace uchovávány po dobu nezbytnou k provedení vyšetřování, provedení opatření a případně pro účely důsledného trestního stíhání.

V souvislosti s používáním těchto webových stránek neprobíhají automatizované procesy individuálního rozhodování, které by pro vás mohly mít právní účinky nebo by vás mohly podobným způsobem významně ovlivnit.

6. Kdo je přijímatelem údajů?

 • 6.1. Pokud není zveřejnění povinné z důvodu zákonných požadavků, zpracovávají údaje zpracovávané na našich webových stránkách v rámci naší společnosti pouze osoby a oddělení (např. náborové oddělení, obchodní oddělení, marketingové oddělení atd.), které je potřebují pro výše uvedené účely.
 • 6.2. V rámci naší skupiny společností jsou některé vaše údaje předávány na konkrétní místa v rámci skupiny (korporátní/obchodní oblast/společnosti skupiny), pokud plní centralizované úkoly zpracování údajů pro přidružené společnosti skupiny (např. centralizované IT aplikace). Předávání osobních údajů skupině TK Elevator se provádí na základě oprávněného zájmu skupiny TK Elevator (bod 48 odůvodnění GDPR). Skupina TK-Elevator má umístěné podniky mimo EU/EHP, proto mohou být vaše údaje předávány mimo Evropu, pro takové předávání údajů byly přijaty standardní smluvní doložky (čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR).
 • 6.3. Kromě toho částečně využíváme externí poskytovatele služeb, kteří jsou na základě smluv o zpracování údajů podle předpisů o ochraně osobních údajů povinni plnit své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů (např. poskytovatelé serverů v následujících oblastech: IT služby a infrastruktura, zákaznické služby atd.). Někteří poskytovatelé služeb mohou sídlit mimo EU/EHP. Děje se tak v souladu s požadavky na ochranu údajů, zejména se zajištěním odpovídající úrovně ochrany údajů. Zajištění se provádí vhodnou zárukou (např. ve formě standardních smluvních doložek podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR nebo na základě rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany podle čl. 45 GDPR).

7. Jaká práva na ochranu údajů můžete jako dotčená osoba uplatnit?

 • 7.1. Máte právo na informace o dotčených osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů a v případě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR právo vznést námitku proti zpracování.
 • 7.2. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.
 • 7.3 Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, zašlete písemnou žádost s výslovným uvedením svého dotazu pověřenci pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje v bodě 2.2).
 • 7.4. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným orgánem pro ochranu osobních údajů je pro nás např: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Tel. +420 234 665 111, Fax +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, Website: http://www.uoou.cz/.