Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Přístupnost pro všechny generace

Výtahy zajišťují vysokou kvalitu života lidem, kteří žijí ve starších budovách. Například starší lidé, kteří v budově žijí již desítky let a chtějí zůstat ve svých domovech - a další lidé s problémy s osobní mobilitou - mohou po instalaci výtahu v budově i nadále bez problémů žít.

A není to nic složitého, prakticky všechny stávající budovy v centrech našich měst lze snadno dovybavit nebo omladit dnešními flexibilními, nejmodernějšími výtahy pro renovaci. Díky takovému vylepšení mobility budou tyto budovy i nadále atraktivními a ekonomicky životaschopnými místy pro život a práci. Přenesení mobility do srdce starší budovy prodlouží její životnost a zpříjemní život nájemníkům i majitelům bytů.

3 nejčastější způsoby modernizace výtahu

Na vnitřním schodišti

Pokud je stávající prostor na schodišti dostatečně velký (nebo jej lze zvětšit), aby se do něj výtah vešel, je tato možnost preferována mnohými majiteli budov. Pomůžeme vám s potřebnými úpravami a výtah nainstalujeme, začleníme jej do stávající konstrukce, s maximálním ohledem na estetický výsledek.

V exteriéru na dvoře

Pokud architektura budovy neumožňuje instalaci výtahu uvnitř, lze jej přidat zvenčí v konstrukci betonové nebo kovovo-skleněné šachty. Pokud je k dispozici vnitroblok, je upřednostňovanou variantou, protože je obvykle méně vystaven větru a větrným vlivům a snadno se zde zajišťuje stavební povolení.

Na fasádě zvenčí

I bez prostoru uvnitř budovy nebo bez vnitrobloku existuje možnost připevnit výtah na fasádu budovy zvenčí. Zvláštní pozornost bude věnována estetické vhodnosti, obecním předpisům o fasádě a (pokud je to nutné) kontrole přístupu a ochraně před vandalismem.

... a takto to funguje:

TK Elevator má rozsáhlé zkušenosti se speciálními řešeními pro budovy bez výtahů. Naši odborníci vám poradí, určí nejlepší řešení pro vaše potřeby s ohledem na jedinečnost vaší budovy a provedou vás celým procesem. Na vaše přání se postaráme o projekt na klíč, zvládneme přípravu projektu a projektové řízení, dokumentaci pro získání potřebných povolení, doplňkové pomocné práce (stavební práce, zámečnické práce, elektřina atd.) a dokonce vám pomůžeme zajistit financování ze strany státu prostřednictvím podpůrných programů.

Postup instalace - schodiště

1. Vytyčení a vybudování stavebních ploch. Vytyčení výtahové šachty a prohlubně, výkop v přízemí pro šachtu a případné odbočení vedení a potrubí.

2. Demontáž schodišťového zábradlí, instalace zábran.

3. Výstavba šachty (betonové, zděné nebo kovové a skleněné) se zvláštním zřetelem na estetické vlastnosti nebo konkrétní ochranu schodiště.

4. Instalace výtahu, mechanická montáž a elektrické připojení.

5. Provedení dokončovacích prací a dokončení díla. (Re)montáž schodišťového zábradlí, omítek a nátěrů, čištění a uvedení výtahu do provozu.

Standardní postup instalace pro nádvoří, vnitroblok a fasády

1. Rozvržení, výkopy a základy: Architektonický návrh, vytyčení stavebních ploch, umístění potrubí, výkopy pro zeminu a základy.

2. Lešení: Montáž konstrukce lešení a instalace bezpečnostních opatření.

3. Otvory ve fasádě: Odklonění instalací, vytvoření nové výtahové šachty a dveřních otvorů.

4. Instalace výtahu: Elektroinstalace nového výtahu a osvětlení, instalace mechanických částí výtahu a motoru.

5. Dokončení prací: Malování a dokončovací práce, úklid staveniště, uvedení do provozu a předání dokumentace.

Postup instalace pro nádvoří a fasády s vyrovnáváním podlah

V některých případech může instalace nového výtahu na fasádě nebo nádvoří vyžadovat rekonstrukci schodiště a jeho úpravu tak, aby schodišťové podesty vyhovovaly stanicím výtahu v jednotlivých patrech.

1. Rozvržení, výkopy a základy: Architektonický návrh, vytyčení stavebních ploch, umístění potrubí, výkopy pro zeminu a základy.

2. Lešení: Montáž konstrukce lešení a instalace bezpečnostních opatření.

3. Otvory ve fasádě: Odklonění instalací, vytvoření nové výtahové šachty a dveřních otvorů.

4. Výstavba nového schodiště: Demolice schodiště, modulární výstavba nového schodiště, výstavba nových podest a zabudování zábradlí.

5. Instalace výtahu: Elektroinstalace nového výtahu a osvětlení, instalace mechanických částí výtahu a motoru.

6. Dokončení prací. Malování a dokončovací práce, úklid pracoviště, uvedení do provozu a předání dokumentace.

Máte zájem o modernizaci výtahu? Bez ohledu na to, jak malá je budova, jsme schopni přidat výtah do vnitřního prostoru nebo zvenčí vaší budovy, a to pomocí našich ultra-flexibilních řešení mobility. Naši odborníci vám rádi poradí s nejvhodnějšími možnostmi.

Obraťte se na některou z našich poboček ve svém okolí!