Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Kombinace nových technologií s vyzkoušenými a osvědčenými technologiemi


Výtahové systémy se skládají z mnoha komponentů, které lze překvapivě snadno vyměnit a modernizovat. TK Elevator je vaším partnerem pro modernizaci výtahů všech značek a výrobců.

Větší bezpečnost a komfort, a zároveň nižší provozní náklady


Díky modernizaci a modernizačním opatřením jsou výtahy bezpečnější, pohodlnější a zároveň snižují provozní náklady. Naše koncepce modernizace výtahů umožňují stejnou měrou vysokou dostupnost a ekonomickou efektivitu.

Dokážeme skloubit udržitelnost se ziskovostí


Každá investice do prodloužení životnosti vašeho výtahu nejen šetří zdroje, ale také udržuje váš hospodářský výsledek pod kontrolou. Životnost osobního nebo nákladního výtahu se může prodloužit o desítky let.

5 hlavních důvodů pro modernizaci výtahů

Citlivé spojení stávajících hodnot s novými technologiemi. To je pro nás v TKE to, co dělá modernizaci výtahu úspěšnou. Cílem je najít optimální řešení pro stávající budovu a stávající dopravní systém bez ohledu na stáří, výrobce a typ.

A my máme ten správný koncept.

Pět nejčastějších důvodů pro modernizaci výtahů je Safety (bezpečnost), Performance (výkon), Aesthetics and design (estetika a design), Comfort (pohodlí) a Energy efficiency (energetická účinnost) - nebo jednoduše: S P A C E. To, který aspekt by měl mít přednost, závisí zcela na systému mobility, na technickém stavu, na budově a na uživatelích. Po hloubkové analýze s vaším poradcem pro modernizaci výtahů TK Elevator lze stanovit cílená prioritní opatření z jedné a více, z celkem pěti, kategorií S P A C E.

Bezpečnost

Výtahy jsou jedním z nejbezpečnějších dopravních prostředků. Přesto neustále vyvíjíme nové technologie, díky nimž jsou výtahy ještě bezpečnější, a to jak pro cestující, tak pro servisní techniky. Po prvních desetiletích provozu je obvykle nutné srovnání s nejmodernějšími technologiemi. Někdy jsou aktualizace týkající se bezpečnosti výtahů vyžadovány také ze zákona a ukládají provozovatelům výtahů povinnost provést modernizační opatření.

Mezi typická opatření ke zvýšení bezpečnosti patří:Obnova rozvaděče, výměna lana, přestavba výtahových dveří (ruční > automatické), systém nouzového volání s mobilním připojením, retrofit světelných závěsů ve výtahových dveřích

Výkon

Rozvaděč výtahu, pohon a dveře: to jsou určující faktory přepravního výkonu výtahu. Aby se přepravovaná osoba dostala do cíle rychleji a s minimální čekací dobou, nabízejí moderní výtahové systémy podstatně více možností jemného nastavení a zároveň omezují zbytečné jízdy. Pokud jde o výměnu pohonu výtahu, málokdy jde primárně o zvýšení jeho rychlosti, ale spíše o efektivnější využití energie.

Modernizace zvyšující výkonnost: Obnova pohonu a frekvenčního měničer, obnova rozvaděče, pohonu dveří.

Estetika a design

Modernizace kabiny výtahu je více než „pouhá“ renovace obložení stěn. Modernizované zrcadlo zprostředkuje větší prostorové proporce a přestavba osvětlení kabiny výtahu na LED systém nejen „rozzáří“ jízdu výtahem, ale také ušetří energii. Budovy s modernizovaným vybavením a dobře prezentovanými společenskými prostory mohou zvýšit hodnotu nemovitosti až o 20 %.

Modernizace zaměřená na design: Opláštění kabiny výtahu (standardní nebo na zakázku), ovládací panely a tlačítka (také ve spojení s novým ovladačem výtahu), podlaha (standardní nebo dodaná na zakázku), LED osvětlení, zrcadlo v kabině, zábradlí atd.

Pohodlí (komfort)

Komfort jízdy moderního výtahu znamená tišší jízdu, ale také plynulejší rozjezdy a přesné vyrovnávání při dojezdu do stanice (nehrozí nebezpečí zakopnutí). Nová svítidla s integrovanými signalizačními displeji zpříjemňují jízdu uživatelům. Díky modernizované technologii řídicí jednotky výtahu mohou majitelé i přepravované osoby využívat rozšířenou škálu různých funkcí. V neposlední řadě: komfort výtahu znamená také lepší dostupnost!

Modernizace zvyšující komfort:Frekvenčně řízený pohon, automatické dveře místo manuálních dveří, ovládací panely kabiny a nástupiště se signalizačními zařízeními nebo displeji, rozšířené funkce rozvaděče, zastavení na patře, zrušení přivolání atd.

Energetická účinnost

Přímo ve výtahu můžete ušetřit energii pomocí nového pohonu, přechodu na LED osvětlení nebo pomocí nového ovladače s funkcí spánku nebo pohotovostního režimu. Mnoho lze získat i nepřímo: rekuperační pohon dodává elektřinu zpět do sítě, inteligentní systém větrání šachty zabraňuje nekontrolovanému odvětrávání ohřátého/ochlazeného vzduchu šachtou.

Energeticky úsporná modernizace:Obnova pohonu a rozvaděče (s odpovídajícími měřitelnými přínosy), rekuperace energie, LED osvětlení (kabina + šachta), řízené větrání šachty (úspora energie na vytápění, větrání a klimatizaci).

Řekněme si to na rovinu: Je váš výtah moderní?

Vědět, kdy je čas začít s modernizací vašeho systému mobility, je klíčem k úspěšnému prodloužení životnosti produktu. Pro snadno proveditelnou kontrolu reality můžete svůj výtah podrobit virtuálnímu testu v našem „MOD Web Special“. Porovnáním výkonu vašeho výtahu s příznaky stárnutí získáte předběžnou zprávu o tom, na co a kam se zaměřit. Po vašem výběru bude tato zpráva zaslána přímo týmu odborníků TK Elevator ve vašem okolí.

Klikněte na náš webový speciál pro modernizace a kontaktujte zástupce TKE

Co je co? Vysvětlení výtahových komponentů

Na níže uvedeném interaktivním obrázku jsou srozumitelně vysvětleny všechny komponenty výtahového systému s nejdůležitějšími fakty a výhodami modernizace výtahu.

Po kliknutí na tečky ■ se dozvíte více informací o jednotlivých výtahových komponentech.

Rozvaděč
Moderní rozvaděče maximalizují bezpečnost i energetickou a provozní účinnost.

Mozek vašeho výtahu. Zpracovává všechny vstupy od uživatelů a řídí pohyb kabiny a dveří. Rozvaděč je napojen na všechny komponenty a různé bezpečnostní obvody celého systému.

Strojní/trakční pohon

Srdce vašeho výtahu. Elektromotor, který „roluje“ lana a pohybuje kabinou.

Frekvenční měnič
Nový frekvenční měnič pomáhá šetřit energii.

Umožňuje plynulou regulaci rychlosti a zrychlení, zvyšuje komfort přepravovaných osob a snižuje spotřebu energie.

Regenerativní pohon

Zařízení v moderních výtazích, které zachycuje energii vzniklou pohybem plné kabiny směrem dolů nebo prázdné kabiny směrem nahoru a dodává ji zpět do elektrické sítě budovy. Může být dodatečně instalováno při modernizaci.

Trakční systém

Soubor lan, která přenášejí pohyb trakčního pohonu na kabinu a protizávaží a zároveň je podpírají.

Protizávaží

Vyvažuje kabinu pomáhá ji vyvažovat.

Vodicí lišty

Kovové profily ve tvaru T připevněné ke stěně šachty, které vedou kabinu a protizávaží.

Bezpečnostní vybavení

Regulátor rychlosti aktivuje nouzovou brzdu kabiny, pokud kabina překročí určitou rychlost, a zajišťuje tak bezpečnou jízdu. Bezpečnostní zařízení musí být pravidelně kontrolováno a testováno.

Nárazníky

Nacházejí se v šachetní prohlubni a jsou určeny k zastavení klesající kabiny rozptýlením její kinetické energie.

Šachetní dveře výtahu

První část výtahových dveří, která zůstává na daném podlaží, připevněná ke stěnám. Je ovládána automaticky u moderních výtahů nebo ručně u starších modelů.

Ovládací panel kabiny (COP)

Informační a ovládací panel obsahující ovládací prvky (tlačítka, klíčové spínače atd.) a informační prvky (displeje, světelné a akustické indikátory). Modernizace COP může zlepšit přístupnost a komfort.

Signalizace dojezdu

Přepravované osoby používají ovládací panel v místě dojezdu k přivolání výtahu. Panel indikátoru ve stanicích zobrazuje stav a směr jízdy. Modernizace může zlepšit přístupnost a pohodlí cestujících.

Kabina

Kabina zahrnuje konstrukční stěny, podlahu a strop, standardní prvky, jako jsou zrcadla a madla, a také dekorativní prvky, jako je speciální osvětlení a podhledy.

Dorozumívací zařízení nouzového volání, 24 hodin denně

Zajišťuje 24hodinové nouzové spojení pro přepravované osoby ve výtahu, které musí splňovat všechny zákonné požadavky. Nejmodernější systém nouzového volání se připojuje prostřednictvím mobilních sítí, aby byla zajištěna jeho dostupnost a zabránilo se chybám ve spojení.

Kabinové dveře

Součást výtahových dveří, která je připevněna ke kabině a pohybuje se s ní.

Dveřní pohon

Elektrický motor, který pohybuje kabinovými a šachetními dveřmi. Modernizace na moderní dveřní pohon může zlepšit bezpečnost, výkon a spolehlivost.

Výtahová šachta

Výtahová šachta je obvykle z betonu, zdiva nebo kovové/skleněné konstrukce. Výtah v šachtě stoupá a klesá, všechny komponenty šachty jsou připevněny ke stěnám. U výtahů bez strojovny je v šachtě umístěn také pohon (obvykle v čele, vzácněji v šachtě).

Strojovna

Po mnoho desetiletí byly pro umístění pohonu a rozvaděče potřebné strojovny. V moderních výtazích jsou kompaktní pohony obvykle umístěny v šachtě. Rozvaděč, který je rovněž kompaktnější, může být umístěn na patře, uvnitř nebo vedle rámu dveří. Po modernizaci pak lze strojovnu využít k jiným účelům.

Potřebuje váš výtah modernizaci?Nezáleží na tom, zda vaše zařízení pochází od TK Elevator nebo od jiné společnosti (Kone, Otis, Schindler atd.). Pracujeme na všech typech mobilních systémů. Na našich místních pobočkách vám po nezávazné kontrole systému rádi poradíme s vašimi možnostmi.

Spojte se s odborníkem na modernizaci TKE ve vašem okolí

Často kladené otázky týkající se modernizace výtahů

Jak dlouho trvá modernizace výtahu?

V závislosti na rozsahu projektu se rozmezí pro modernizaci komponentů pohybuje mezi dny a několika týdny. Menší modernizace mohou trvat jen několik hodin, zatímco rozsáhlé modernizace, které zahrnují instalaci nového rozvaděče a pohonu, vyžadují koordinované plánování a předběžné informování nájemců.

Bez ohledu na to, jak rozsáhlá mohou být vaše plánovaná opatření, naši odborníci na modernizaci vždy vypracují podrobný plán instalace a nabídnou konzultace ohledně doprovodných opatření ke zmírnění dopadů vyřazení výtahu z provozu.

S jak velkým znečištěním a hlukem musím při modernizaci počítat?

Výtahové systémy se skládají z mnoha těžkých a některých poměrně robustních komponentů. Je zde ale jedna dobrá věc: téměř všechny tyto komponenty jsou umístěny za dveřmi nebo schovány ve strojovně. Na rozdíl od nové instalace nebo kompletní výměny, kde se obvykle hodně vrtá, aniž by byly ještě instalovány dveře, lze při typické modernizaci komponentů očekávat velmi malou nebo žádnou tvorbu prachu nebo žádný extrémně hlasitý hluk mimo šachtu.

Klíčem k efektivní instalaci je pečlivé plánování pracoviště, které zajistí co nejkratší odstávku výtahu. Snažíme se také minimalizovat rušivé vlivy na nájemníky, například vymezením a následným výhradním používáním předem definovaných tras a vstupních míst pro dopravu materiálu do a z výtahové šachty, strojovny a přes budovu.

Jaký je rozdíl mezi opravou a modernizací výtahu?

Co je třeba dělat, když se výtah často porouchává nebo nefunguje tak, jak by měl? Samozřejmě, nechte si ho opravit! Vyměňte rozbitou nebo opotřebovanou součástku za novou a můžete pokračovat v jízdě. Bohužel po několika desetiletích provozu se tento přístup typu „rychle opravit a jet“ stává komplikovaným (obtížné shánění zastaralých komponentů) a nákladným (vyšší četnost nutných oprav). Majitelé nakonec zaplatí spoustu účtů za opravy, ale přesto si stále ponechávají stárnoucí výtah a všechny nevýhody, které s tím souvisejí.

Rozdíl mezi opravou komponentů a jejich včas provedenou modernizací spočívá v tom, že druhý jmenovaný postup vede k modernizaci a výrazně prodlužuje životnost výtahu „omlazením“ namísto pouhé „další podpory života“. Naši odborníci na modernizaci vás vždy upozorní na potřebná opatření, abyste nepropásli rozhodující okamžik, kdy je čas přejít z kapitoly oprav do fáze modernizace.

Jak dlouho vydrží můj modernizovaný výtah?

S největší pravděpodobností: desítky let! Nezáleží na tom, zda jste svůj výtah podrobili jednorázové rozsáhlé modernizaci klíčových mechanických a elektrických komponentů, nebo jste se rozhodli pro postupnou modernizaci podle propočítaného plánu v průběhu několika let - výsledkem bude vždy výrazné prodloužení celkové životnosti produktu doprovázené zlepšením bezpečnosti, výkonu, designu, kvality jízdy a energetické účinnosti.

A co víc: Můžete očekávat mnohem méně poruch a oprav, takže vám kromě pravidelné údržby, kterou je samozřejmě nutné provádět u všech výtahů nezávisle na jejich stáří nebo stupni používání, zůstane méně nákladů.