Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Dodržování nařízení

Otázka způsobu smýšlení

Dodržování nařízení, neboli compliance, pro nás znamená víc než jen dodržování pravidel a předpisů. Dodržování nařízení je otázkou způsobu smýšlení: Spolehlivost, čestnost, důvěryhodnost a morální integrita jsou součástí naší DNA. Než bychom pro získání zakázky porušili pravidla, raději se jí vzdáme.

Jeden cíl – jeden program

Náš program pro dodržování nařízení je navržen tak, aby bylo možné včas identifikovat potenciální rizika a v nezbytném případě iniciovat vhodná protiopatření. Našim zaměstnancům po celém světě se od našich zmocněnců pro dodržování nařízení dostává rad, školení a informací týkajících se právních požadavků. Díky tomu je dodržování nařízení nedílnou součástí každého obchodního procesu.

Společně jsme silní

Komunitu pro dodržování nařízení tvoří zmocněnci pro dodržování nařízení, kteří pro nás pracují na plný úvazek a působí na úrovni korporátních i obchodních jednotek. Tým pro dodržování nařízení úzce spolupracuje se sítí manažerů pro dodržování nařízení (tím je obecně CFO společnosti spadající do skupiny), aby bylo možné realizovat program pro dodržování pravidel na všech úrovních organizace. Všichni dohromady jsou kontaktními osobami pro zaměstnance společnosti TK Elevator a propagují etické chování a respektují naše interní strategie pro dodržování nařízení a veškeré relevantní zákony.

Zjistěte více o našem programu pro dodržování nařízení.

Náš Etický kodex naleznete zde