Skip Navigation

Dodržování nařízení

Otázka způsobu smýšlení

Dodržování nařízení, neboli compliance, pro nás znamená víc než jen dodržování pravidel a předpisů. Dodržování nařízení je otázkou způsobu smýšlení: Spolehlivost, čestnost, důvěryhodnost a morální integrita jsou součástí naší DNA. Než bychom pro získání zakázky porušili pravidla, raději se jí vzdáme.

Jeden cíl – jeden program

Náš program pro dodržování nařízení je navržen tak, aby bylo možné včas identifikovat potenciální rizika a v nezbytném případě iniciovat vhodná protiopatření. Našim zaměstnancům po celém světě se od našich zmocněnců pro dodržování nařízení dostává rad, školení a informací týkajících se právních požadavků. Díky tomu je dodržování nařízení nedílnou součástí každého obchodního procesu.

Společně jsme silní

Komunitu pro dodržování nařízení tvoří zmocněnci pro dodržování nařízení, kteří pro nás pracují na plný úvazek a působí na úrovni korporátních i obchodních jednotek. Tým pro dodržování nařízení úzce spolupracuje se sítí manažerů pro dodržování nařízení (tím je obecně CFO společnosti spadající do skupiny), aby bylo možné realizovat program pro dodržování pravidel na všech úrovních organizace. Všichni dohromady jsou kontaktními osobami pro zaměstnance společnosti TK Elevator a propagují etické chování a respektují naše interní strategie pro dodržování nařízení a veškeré relevantní zákony.

Zjistěte více o našem programu pro dodržování nařízení.

Náš Etický kodex naleznete zde