Skip Navigation

TK Elevator


Pokrok v udržitelné
městské mobilitě


Udržitelnost je nedílnou součástí společnosti TK Elevator a naší firemní strategie. Mimo jiné určuje způsob naší práce a formuje naše firemní hodnoty. Jako jedna z předních světových společností v odvětví výtahů se neustále snažíme inovovat a zlepšovat naše výrobky a služby, a to vše v úzké spolupráci s našimi zainteresovanými stranami.

„Snažíme se pohnout světem — i v souvislosti s udržitelností. Jsem hluboce přesvědčen, že k udržitelné budoucnosti můžeme směřovat pouze, když začleníme sociální, ekonomické a environmentální aspekty do všeho, co děláme. Poměřujeme se s těmi nejlepšími a pro příštích několik let jsme si stanovili ambiciózní cíle.“

Uday Yadav, CEO TK Elevator


Klíčová fakta

Zařazení na seznam A List organizace CDP

Zařazení na seznam
A List organizace CDP

Společnost TK Elevator byla v roce 2021 již podruhé za sebou zařazena na prestižní A List, který zveřejňuje globální nezisková organizace CDP.

Nejvyšší hodnocení podle Sustainalytics

Nejvyšší hodnocení podle
Sustainalytics

Společnost TK Elevator se umístila v čele globálního hodnocení rizik ESG společnosti Sustainalytics v kategorii strojírenského průmyslu a mezi více než 500 analyzovanými strojírenskými společnostmi dosáhla nejlepšího výsledku.

Spoluzakladatel globálního fóra pro bezpečnost výtahů Global Elevator Safety Forum

Spoluzakladatel globálního fóra pro bezpečnost výtahů
Global Elevator Safety Forum

TK Elevator je spoluzakladatelem Global Elevator Safety Forum – globálního fóra pro bezpečnost výtahů, které sleduje společný cíl: bezpečné odvětví bez nehod.

Signatář Global Compact OSN

Signatář Global Compact
OSN 

Společnost TK Elevator podepsala iniciativu Global Compact, která existuje pod záštitou OSN. V našem katalogu ESG podrobně popisujeme pokrok, kterého jsme dosáhli při plnění deseti zásad iniciativy Global Compact OSN.

Lídr v angažovanosti dodavatelů 2021

Lídr v angažovanosti
dodavatelů 2021  

V rámci CDP jsme získali uznání „Lídr v angažovanosti dodavatelů 2021“. Toto ocenění jsme si vysloužili za přijetí opatření k měření a snižování environmentálních rizik uvnitř našeho dodavatelského řetězce.

Člen z RE100

Člen z
RE100

Společnost TK Elevator se připojila k programu RE100 a zavázala se, že do roku 2030 bude ve svých provozech po celém světě vyrábět 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

The Science Based Targets

The Science
Based Targets

Iniciativa Science Based Targets schválila cíle společnosti TK Elevator v oblasti snižování emisí a uznala, že jsou v souladu s úrovněmi potřebnými k dosažení cílů Pařížské dohody o změně klimatu.Témata, na které se v oblasti udržitelnosti zaměřujeme

Náš katalog ESG

Náš katalog ESG shrnuje pokrok, kterého jsme dosáhli v prvním roce naší samostatné činnosti. Uvádí také ambiciózní cíle a jasné závazky, které jsme si stanovili v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy a řízení (ESG).

Kontakt pro udržitelnost v TKE

Dr Paula Casares Medrano
Vedoucí oddělení životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG)