Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky jsou složité systémy - a přesto jsou ve srovnání s mnoha jinými zařízeními a stroji v budovách mimořádně šetrné k opravám a předurčené k technologické modernizaci. Jejich životnost ukazuje, že při dlouhodobém plánování a správném načasování lze dosáhnout obrovských výhod v oblasti provozního využití i nákladů.

Pro zachování jejich hodnoty a neomezené funkčnosti je klíčové najít správnou rovnováhu mezi údržbou, menšími modernizacemi v mezidobí, a modernizací a obnovou hlavních komponentů. Díky preventivní údržbě a včasným modernizačním opatřením můžete ochránit své investice a dlouhodobě ušetřit náklady. Po určité době bude nejekonomičtějším řešením kompletní výměna výtahu nebo eskalátoru. A cyklus začíná znovu...

Instalace, servis, modernizace, výměna - a znovu.

Zhruba 50 % výtahů v Evropě má za sebou více než 20 let provozu. U eskalátorů je průměrné stáří podle odhadů ještě vyšší. To, co může na první pohled znít jako hrozící problém infrastruktury, si ve skutečnosti zaslouží bližší pohled. Teoreticky jsou tyto systémy mobility daleko od konce svého několik desítek let trvajícího životního cyklu. V praxi však často existují značné rezervy v opravách a modernizačních opatřeních, které by mohly (a měly) být snadno proveditelné.

Pro správce a majitele budov se může zdát provádění oprav a výměn vyčerpávající a nákladné, a přitom jen v ojedinělých případech je na výhodné prodloužení životnosti produktu pozdě. V ideálním případě jsou opatření na této cestě přijímána v ideálním čase - hospodárně, efektivně a prozíravě. Vědět, v jaké fázi životního cyklu produktu se vaše zařízení nachází, je proto prvním krokem k minimalizaci prostojů a rozhodnutím o koncepci zlepšení, která odpovídá vašim potřebám.

Nová instalace
Stav „jako nový“ u výtahů nebo eskalátorů trvá přibližně deset let. Systém je technicky i esteticky aktuální a splňuje všechny požadavky uživatelů. S dobrým servisním plánem se neočekávají žádná překvapení kromě výměny opotřebovaných dílů a možná nějaké nevyhnutelné poruchy.

Údržba
Častější poruchy jsou znamením pro změnu: nyní je zapotřebí pozorný partner servisní firmy pro výtahy a eskalátory a rychlá rozhodnutí majitele. Díky cíleným preventivním opatřením a provádění oprav umožňují zvládnutelné investice mnoho dalších let bezproblémového provozu.

Modernizace
Nejvhodnější doba pro modernizaci výtahu nebo eskalátoru je ta, kdy si ještě můžete vybrat termín. Majitelé, kteří mají nastavena opatření pro pravidelnou údržbu, jsou ve výhodě a mohou nyní realizovat rozumnou koncepci modernizace. I když místní úřady vydávají nové předpisy, u výtahů a eskalátorů, které jsou dobře udržovány, je jejich modernizace méně nákladná.

Úplná výměna
Existují výtahy a eskalátory, které díky neustálé modernizaci „přežily“ 40 a více let. Platí však pravidlo, že v určitém okamžiku lze mezeru vůči nejnovějšímu stavu techniky překlenout pouze výměnou systému. Vhodný flexibilní produkt zcela nahradí výtah nebo eskalátor ve stávající šachtě (nebo prohlubni). Po přestavbě je to jako vlastnit nové zařízení.

Potřebuje váš výtah modernizaci?Nezáleží na tom, zda vaše zařízení pochází od TK Elevator nebo od jiné společnosti (Kone, Otis, Schindler atd.). Pracujeme na všech typech mobilních systémů. Na našich místních pobočkách vám po nezávazné kontrole systému rádi poradíme s vašimi možnostmi.

Spojte se s odborníkem na modernizaci ve svém okolí