Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Náš závazek: preciznost v detailech a nadhled v celku

Od příjezdu našeho týmu až po kontrolu a odchod provozního inspektora mají majitelé spolupracující s TK Elevator k dispozici specializovaného projektového manažera, který se stará o vše, co souvisí s modernizací nebo kompletní výměnou.

Plná transparentnost ve všech fázích projektu

Po dokončení plánování a specifikace vašeho projektu modernizace se očekává rychlá a efektivní realizace - včas a v rámci rozpočtu. Na základě našich zkušeností z několika desítek let práce s eskalátory a výtahy víme jednu věc: vše záleží na detailech a na harmonogramu. Před zahájením jakýchkoli prací proto váš specializovaný projektový manažer TK Elevator provede společně s vaším správcem budovy průzkum na místě a určí, co se (kdy a jakým způsobem) bude dít v rámci jednotlivých fází projektu.

1. Prohlídka staveniště za účelem naplánování instalace a zabezpečení (například trasy pro obyvatele)
2. Odstranění starého zařízení a recyklace/likvidace
3. Instalace nového zařízení
4. Kontrola předávky, kontrola kvality a konečné uvedení do provozu

Péče o produkty a lidi

Dbáme na to, aby se všichni, kdo budovu používají, mohli bezpečně pohybovat a aby všechna povolení, plány a výpočty byly zkontrolovány a schváleny příslušnými místními úřady. Během instalace děláme vše pro to, abychom co nejméně narušovali každodenní život v budově. Náš montážní tým také chrání podlahy, stěny a chodníky, aby nedošlo k jejich poškození, a vynakládá veškeré úsilí k maximálnímu omezení hlučnosti a prašnosti.

Naše základní zásady při řízení projektů

Je to vaše volba: společně s vámi jsme vždy připraveni posoudit různá opatření a kalkulovatelné nabídky pro koncept modernizace a proces instalace.

Můžete si být jisti: TK Elevator jako globální společnost se silným místním zastoupením poskytuje maximální smluvní a finanční jistotu.

Budete mít přehled: díky pravidelným aktualizacím projektu ze strany týmu budete vždy informováni o průběhu projektu.