Skip Navigation

ציות

שאלה של תפיסה

המשמעות של ציות עבורנו איננה רק ציות לכללים ותקנות. ציות שאלה של תפיסה: אמינות, כנות, מהימנות ויושרה הם חלק מהדנ"א שלנו. אנו מעדיפים לאבד חוזה מאשר לזכות בו בצורה לא הגונה.

מטרה אחת – תוכנית אחת

תוכנית הציות שלנו מיועדת לזהות סיכונים פוטנציאליים בשלבים המוקדמים, ובמידת הצורך לנקוט באמצעי הנגד המתאימים. האחראים על הציות סביב לעולם מייעצים, מדריכים ומיידעים את העובדים בנוגע לדרישות המשפטיות. לפיכך ציות היא חלק אינטגרלי של כל תהליך עסקי.

חזקים ביחד

קהילת הציות כוללת אחראי ציות במשרה מלאה ברמת היחידה העסקית והתאגידית. צוות ה הציות עובד בצמוד עם רשת של מנהלי ציות (לרוב סמנכ"ל הכספים בכל חברה) כדי ליישם את תוכנית ה הציות בכל הרמות בארגון. כולם מהווים אנשי קשר עבור עובדי TK Elevator אשר מקדמים התנהגות אתית וכבוד עבור מדיניות ה הציות הפנימית וכל החוקים הרלוונטיים.

גלו עוד אודות תכנית הציות שלנו.

אתם יכולים למצוא את קוד ההתנהגות שלנו כא