Skip Navigation

קיימות
עובדים, בריאות ובטיחות


אנחנו שמים את הבטיחות במקום הראשון ויוצרים סביבת עבודה שבה יכולים עובדינו לפתח את מלוא הפוטנציאל שלהם.

מה אנחנו עושים

אנחנו מציעים תנאי עבודה מעולים, סומכים על עובדינו ומעריכים אותם, תומכים באופן פעיל בהוגנות ובכבוד הדדי במקום העבודה, ומוודאים שבטיחותם של עובדינו היא בעדיפות הראשונה.

גיוון והכללה

הגיוון של כוח העבודה הרב-תרבותי בעל ההכשרה המעולה שלנו ומגוון הכישרונות והניסיון של עובדינו הם המפתח להצלחת החברה. אנו מאמצים ללבנו את ערך הגיוון ואת ההשפעה החיובית שיש לו על היצירתיות והחדשנות של הצוותים שלנו. כדי לתמוך בזה וביוזמות אחרות, אנו מתחייבים להגדיל באופן עקבי את מספר הנשים בעמדות הנהלה בכירות.

 • ביצענו את ההתחייבות שלנו באופן רשמי עם הצהרת מחויבות לקדם גיוון, שוויון והכלה.
 • מטרתנו היא להגדיל את שיעור הנשים בעמדות הנהלה בכירות מ-20% ל-30% עד 2025.
 • יותר מ-30 לאומים עובדים במרכז התמיכה העסקית הגלובלית שלנו.

מעסיק אטרקטיבי

הצלחתנו כחברה מובילה בשוק ובחדשנות בתעשיית המעליות והדרגנועים מבוססת במידה רבה על מחויבותם ומומחיותם של עובדינו. אנחנו תומכים בהתפתחותם המקצועית והאישית באמצעות מגוון רחב של קורסים וסדנאות לפיתוח אישי ומקצועי. כדי למדוד את מידת הצלחתנו בתחום זה, השקנו ב-2021 מערכת נתונים חדשה למשאבי אנוש.

 • יש לנו מותג חזק הן כתאגיד והן כמעסיק, דבר המאפשר לעובדינו ולמועמדים לעבודה אצלנו להזדהות בקלות עם החברה שלנו ועם מטרותיה וערכיה.
 • אנו שואפים ליצור מקום עבודה שבו בני הדור הנוכחי והדורות הבאים ייהנו מעבודתם בחברה ומפיתוח הקריירות שלהם.

הוגנות וכבוד הדדי

ב-2021 חתמה TK Elevator הסכם מסגרת גלובלי (GFA) עם מועצת העובדים Group Works Council ועם האיגוד המקצועי הגלובלי IndustriALL. הסכם זה הוא המפתח לשמירה על זכויות אדם וזכויות עובדים ברחבי העולם. הוא מגן על האינטרסים של עובדים בכל תחומי פעילות החברה וקובע סטנדרטים של זכויות איגודים מקצועיים, של בריאות, בטיחות וסביבה, ושל איכות העקרונות המגדירים את העבודה.

בריאות ובטיחות

הבטיחות נמצאת בעדיפות גבוהה עבור כל דרגי החברה. המודעות לבטיחות מקודמת בכל רחבי הארגון, והסטנדרטים בנושא בטיחות משולבים באופן מלא בתרבות החברה ובתהליכים היומיומיים שלה. אנו מודדים את ביצועינו כנגד מדדי ביצועים עיקריים בתחום הבטיחות, זאת באמצעות מערכות ניהול הבריאות והבטיחות התעסוקתיות שלנו.

 • במהלך חמש השנים האחרונות, הפחתנו את שיעור התאונות שלנו (TRC) בכ-50%.
 • 60% מכוח העבודה הכולל שלנו הוסמכו כמי שעומדים בתקן ISO 45001 ו/או תקן OSHAS 18001.
 • אנחנו בין החברות המייסדות של פורום בטיחות המעליות הגלובלי שמטרתו היא לקדם תעשייה בטוחה ונטולת-תאונות קטלניות.
 • פיתחנו את 10 כללי הבטיחות שלנו שחלים על העובדים וקבלני-המשנה שלנו בכל רחבי העולם. להורדת הכללים כאן.

המחויבויות שלנו

 • להגדיל את חלקן של נשים בתפקידי הנהלה בכירה מ-20% כיום ל-30% עד 2025.
 • אנו מקדמים באופן פעיל ייצוג של מיעוטים בכוח העבודה שלנו.
 • אנו שואפים להפחית אף עוד יותר את תדירות התאונות למיליון שעות עבודה בלפחות 10% בכל שנה עד 2023 (שנת הבסיס: 2017/2018) על פי חזון "אפס תאונות" שלנו.