Skip Navigation

קיימות
אזרחות תאגידית


אנחנו פועלים כאזרחים אחראיים ומקדמים את פיתוח הקהילות המקומיות שלנו.

מה אנחנו עושים

אנחנו תומכים בקהילות בתוך ערים ברחבי העולם על ידי התנדבות או מתן סיוע כלכלי לפרויקטי יזמות נבחרים. כמו כן אנו תורמים לספקי שירותי בריאות שמתמודדים מול אתגרי מגפת הקורונה.

Education4Future

אבטלת בני נוער היא בעיה גלובלית. כ-270 מיליון בני נוער בכל העולם הם כעת מובטלים או שאינם לומדים או מקבלים הכשרה כלשהי. TK Elevator מחויבת לתמוך בצעירים אלה המגיעים מרקעים מאתגרים בכך שהיא עוזרת להם להפוך לברי-העסקה ולאנשים בוגרים עצמאיים.

  • מאז 2017 אנו משתפים פעולה עם SOS Children's Village לצורך המאבק באבטלת בני נוער.
  • כ-600 צעירים זכו להכשרה בידיהם של 200 מתנדבים מ-TK Elevator.
  • העובדים שלנו שימשו עבור הצעירים האלה כמדריכים, כמנטורים וכדמויות לחיקוי.

עזרה באסונות

אחד הדברים שאנו רואים כתחום האחריות שלנו הוא מתן סיוע באסונות. במהלך הסגרים של מגפת הקורונה ביצענו תחזוקה שוטפת והקפדנו על פעילות תקינה מוגברת של מעליות בבתי חולים. את השירות הזה הצענו ללא תשלום לבתי חולים ולמתקנים רפואיים אחרים.

  • פלטפורמת הענן שלנו, MAX הוצעה ללא תשלום לבתי חולים ולמתקנים רפואיים אחרים שספגו פגיעה קשה במיוחד עקב מגפת הקורונה.
  • TK Elevator תרמה ציוד רפואי חיוני וגם נתנה תרומות כספיות.

המחויבויות שלנו

  • העדיפות שלנו היא לתמוך בקהילות מקומיות באמצעות מאמצי ההתנדבות של עובדינו.
  • אנו מעוניינים לעזור לקהילות לשגשג ולשפר את איכות החיים שלהן.
  • אנחנו משפרים את הגישה של אנשים לחינוך וגם להכשרות מקצועיות וללימוד כישורי חיים.
  • אנו תומכים בסיוע לאזורי אסונות טבעיים.