Skip Navigation

מעלית TWIN
זכיה כפולה!

מעלית TWIN, יחידה במינה, הינה מעלית נוסעים מבית TK Elevator, הראשונה בתעשייה עם שני תאי נוסעים עצמאיים, האחד מעל לשני בפיר אחד. אותה קיבולת הובלה בפחות 25% מהשטח. כמו כן, תוכלו אף להיות גאים ולהתחדש בקונספט חדש של נסיעה בסטנדרט חדש ובביצועים יוצאי דופן. גבוהים.

עם TWIN , שני התאים משתמשים באותה המסילה ובאותם דלתות החוץ. כל תא נוסעים מצויד בהינע חיכוך, בקר, כבלים, משקל נגד ווסת מהירות. מערכת "דסטיניישן " (DSC) מובילה אנשים ליעדם מהר יותר באמצעות קיבוץ של נוסעים המגיעים לאותה הקומה. TWIN אף משפרת את קונספט הבטיחות של אישורי TÜV, על מנת לעמוד בדרישות הקפדניות ביותר.

TWIN. מספקים יעילות לכולם.

מבט מהיר על המפרטים הטכניים

  • 250 מ'

    גובה נסיעה

  • 7.0 מ"ש

    מהירות מרבית

  • 2,000 ק"ג

    קיבולת מרבית

TWIN

מושלמת עבור היישומים הבאים

יתרונות מרכזיים

TWIN
יחס עלות תועלת יוצא דופן

שני תאי הנוסעים במעלית שותפים לפיר אחד, לדלתות חוץ ולפסי המעלית חוסכים בעלות ניכרת בכוח אדם בבניה ובחומרים וכן בתחזוקה.

עד 40% יותר תעבורה

תצורת התא הכפול משמעותה שמערכת הניידות שלך כעת יכולה לטפל ב-40% יותר נוסעים.

יעילות אנרגיה גבוהה

כאשר נפח האנשים נמוך, מערכת TWIN "תחנה" את אחד התאים בכדי לחסוך באנרגיה בעוד התא השני נמצא בפעולה. פונקציה אופציונלית להשבת אנרגיה מזינה כ-30% מהאנרגיה במצב עצירה חזרה לרשת החשמל של הבניין.

ניצול חלל יוצא דופן

TWIN ממקסמת את השטח הניתן להשכרה באמצעות צמצום מספר הפירים הנדרשים בבניינים בגובה של מעל 50 מטרים.

נתוני ביצוע וגדלים לפתיחת דלת אמצע (M2Z) – סוגים מועדפים.

דירוג עומס עבור תא מעלית 1) 1,250 ק"ג
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית עליון
4.0 6.0
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית תחתון
2.5 4.0
מתלה כבל
תא מעלית עליון
2:1 1:1
מתלה כבל
תא מעלית תחתון
2:1 2:1
גובה נסיעה מרבי TH (מ')3) 100 150
כניסה כפולה לא
מספר נוסעים 16
רוחב תא CW (מ"מ) 1,950
עומק תא CD (מ"מ) 1,400
גובה תא CH (מ"מ)4) 2,600 (2,200– 3,000)
רוחב דלת DW (מ"מ) 1,100
גובה דלת DH (מ"מ)5) 2,400 (2,000– 2,700)
רוחב פיר SW (מ"מ) 2,750
עומק פיר SD (מ"מ) 2,370 2,420
גובה ראש פיר (מ"מ) 5,500 (תלוי בגובה תא) 6,800 (תלוי בגובה תא)
עומק פיר (מ"מ) 3,100 5,500
גובה מינימלי בין קומות [DH + 590] (מ"מ) 2,990 (תלוי בגובה הדלת)
מרחק בטיחות מינ' בין קומות (מ"מ)
תקני 7
6,000 (תלוי בגובה תא)
מרחק בטיחות מינ' בין שני המשטחים הנמוכים ביותר (מ"מ)
מופחת (אופציונלי) 8
4,500 (תלוי בגובה תא)

הערות: ראו גיליון עובדות

דירוג עומס עבור תא מעלית 1) 1,350 ק"ג
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית עליון
4.0 6.0
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית תחתון
2.5 4.0
מתלה כבל
תא מעלית עליון
2:1 1:1
מתלה כבל
תא מעלית תחתון
2:1 2:1
גובה נסיעה מרבי TH (מ')3) 100 150
כניסה כפולה לא
מספר נוסעים 18
רוחב תא CW (מ"מ) 1950
עומק תא CD (מ"מ) 1500
גובה תא CH (מ"מ)4) 2600 (2200– 3000)
רוחב דלת DW (מ"מ) 1100
גובה דלת DH (מ"מ)5) 2400 (2000– 2700)
רוחב פיר SW (מ"מ) 2750
עומק פיר SD (מ"מ) 2470 2520
גובה ראש פיר (מ"מ) 5500 (תלוי בגובה תא) 6800 (תלוי בגובה תא)
עומק פיר (מ"מ) 3100 5500
גובה מינימלי בין קומות [DH + 590] (מ"מ) 2990 (תלוי בגובה הדלת)
מרחק בטיחות מינ' בין קומות (מ"מ)
תקני 7
6000 (תלוי בגובה תא)
מרחק בטיחות מינ' בין שני המשטחים הנמוכים ביותר (מ"מ)
מופחת (אופציונלי) 8
4500 (תלוי בגובה תא)

הערות שוליים: ראו גיליון עובדות

דירוג עומס עבור תא מעלית 1) 1600 ק"ג
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית עליון
4.0 6.0
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית תחתון
2.5 4.0
מתלה כבל
תא מעלית עליון
2:1 1:1
מתלה כבל
תא מעלית תחתון
2:1 2:1
גובה נסיעה מרבי TH (מ')3) 100 150
כניסה כפולה לא
מספר נוסעים 21
רוחב תא CW (מ"מ) 1950
עומק תא CD (מ"מ) 1750
גובה תא CH (מ"מ)4) 2600 (2200– 3000)
רוחב דלת DW (מ"מ) 1100
גובה דלת DH (מ"מ)5) 2400 (2000– 2700)
רוחב פיר SW (מ"מ) 2750
עומק פיר SD (מ"מ) 2720 2770
גובה ראש פיר (מ"מ) 5500 (תלוי בגובה תא) 6800 (תלוי בגובה תא)
עומק פיר (מ"מ) 3100 5500
גובה מינימלי בין קומות [DH + 590] (מ"מ) 2990 (תלוי בגובה הדלת)
מרחק בטיחות מינ' בין קומות (מ"מ)
תקני 7
6000 (תלוי בגובה תא)
מרחק בטיחות מינ' בין שני המשטחים הנמוכים ביותר (מ"מ)
מופחת (אופציונלי) 8
4500 (תלוי בגובה תא)

הערות: ראו גיליון עובדות

דירוג עומס עבור תא מעלית 1) 1800 ק"ג
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית עליון
4.0 6.0
מהירות (מ"ש)2)
תא מעלית תחתון
2.5 4.0
מתלה כבל
תא מעלית עליון
2:1 1:1
מתלה כבל
תא מעלית תחתון
2:1 2:1
גובה נסיעה מרבי TH (מ')3) 100 150
כניסה כפולה לא
מספר נוסעים 24
רוחב תא CW (מ"מ) 1950
עומק תא CD (מ"מ) 1900
גובה תא CH (מ"מ)4) 2600 (2200– 3000)
רוחב דלת DW (מ"מ) 1100
גובה דלת DH (מ"מ)5) 2400 (2000– 2700)
רוחב פיר SW (מ"מ) 2750
עומק פיר SD (מ"מ) 2870 2920
גובה ראש פיר (מ"מ) 5500 (תלוי בגובה תא) 6800 (תלוי בגובה תא)
עומק פיר (מ"מ) 3100 5500
גובה מינימלי בין קומות [DH + 590] (מ"מ) 2990 (תלוי בגובה הדלת)
מרחק בטיחות מינ' בין קומות (מ"מ)
תקני 7
6000 (תלוי בגובה תא)
מרחק בטיחות מינ' בין שני המשטחים הנמוכים ביותר (מ"מ)
מופחת (אופציונלי) 8
4500 (תלוי בגובה תא)

הערות: ראו גיליון עובדות