Skip Navigation
המותג החדש tke

טיסנקרופ מעליות היא מעתה TK Elevator

עסקי המעליות של thyssenkrupp הם מעתה קבוצת חברות עצמאית. העידן החדש הזה מסמן את תחילתו של מותג גלובלי חדשני. thyssenkrupp תמשיך תמיד להיות חלק מההיסטוריה שלנו – אך כעת, עם TK Elevator ועם מותג TKE החדש, אנו פותחים פרק חדש לגמרי.

המוטו של המותג החדש, MOVE BEYOND, מייצג את הבטחתנו להעשיר ולפשט את חייהם של בני האדם בעזרת מוצרים ושירותים המהווים חלק מעולם שאינו מפסיק להתקדם. אנחנו מדמיינים תנועה והתפתחות בכל הכיוונים, כלפי מעלה וקדימה, עם פתרונות שיעמדו בשינויים הבלתי-פוסקים בחיינו.

נמשיך תמיד להיות אמינים בכל המובנים – באיכות מוצרינו ושירותינו; במחויבותם הרבה של עובדינו; בעקרונותינו ובערכינו; ובמיוחד ברצון העז שלנו לגרום ללקוחותינו להיות מרוצים. למדו להכיר אותנו מחדש דרך מותג TKE החדש שלנו!

המוצרים והשירותים שלנו.
מותג חדש, אותה ההתלהבות.

כתובות דוא"ל וישות חוקית חדשה : אלו הדברים שהשתנו ב – TKE בישראל

thyssenkrupp פועלת מעתה תחת שם החברה החדש, TK Elevator.

הכתובות שלנו בישראל נשארו זהות :

משרדיה הראשיים של החברה בישראל:​

שרת משה 1 ראשון לציון 7570422​

כתובת לחיוב בישראל:​

שרת משה 1 ראשון לציון 7570422​

שאר נתוני החברה בישראל נותרו כמו שהם. מספר הח"פ של החברה נשאר זהה.

ניתן לגשת לאתר האינטרנט שלנו, שעוצב מחדש, בכתובת
https://www.tkelevator.com/il-he/

כתובות הדוא"ל שלנו מסתיימים מעתה כך: @tkelevator.com במקום : @thyssenkrupp.com. עם זאת, בעתיד הקרוב נמשיך להעביר הודעות שיישלחו לכתובות הקודמות ליעדן. לפיכך, ההתכתבויות שלכם איתנו לא ילכו לאיבוד.​

למרות זאת, אנו מבקשים מכם להשתמש בסיומת הדוא"ל החדשה בהקדם האפשרי. כל כתובות הדוא"ל של העובדים יהיו בפורמט prename.surname@tkelevator.com, כמו תמיד. תיבות דואר נכנס משותפות יישארו כמות שהן, אך עם הסיומת החדשה.