Skip Navigation

קיימות
סביבה ואקלים


הפחתת טביעת הרגל הסביבתית שלנו, שיפור יעילות האנרגטית ועמידה ביעדי פליטת פחמן שאפתניים עומדים כולם בסדר העדיפויות שלנו בדרכנו לעתיד בר-קיימא.

מה אנחנו עושים

קבענו יעדים שאפתניים להפחתת פחמן, הגדלנו את חלקה היחסית של האנרגיה הירוקה מעל 45% במהלך השנה האחרונה, צמצמנו משמעותית את פליטות Scope 1 ו-2 שלנו בשנתיים האחרונות, ועקבנו אחר ההתקדמות עם מערכת הניהול הסביבתי שלנו.

יעדים מבוססי מדע

היעדים השאפתניים שלנו להפחתת פליטות ה-GHG שלנו אושרו על ידי יוזמת ה-SBTi (יעדים מבוססי מדע).

 • אנו מתחייבים להפחית את פליטות תחום 1 ו-2 ב-53% עד שנת 2030 (שנת בסיס: 2019). כמו כן אנו מתחייבים להפחית את פליטות היקף 3 המוחלטות משימוש במוצרים שנמכרו ב-23% עד שנת 2030 (שנת בסיס: 2021).
 • היעדים המכסים את פליטת גזי החממה מהפעילות שלנו (היקפים 1 ו-2) עולים בקנה אחד עם ההפחתה הנדרשת כדי להגביל את התחממות כדור הארץ ל-1.5 מעלות צלזיוס, היעד השאפתני ביותר של הסכם פריז. היעד שלנו לפליטות משרשרת הערך (היקף 3) עומד בקריטריונים של SBTi עבור יעדי שרשרת ערך שאפתניים, כלומר הם עולים בקנה אחד עם שיטות העבודה המומלצות העדכניות

.

הגנה על האקלים

אנו שואפים להפחית את פליטות הפחמן שלנו על פני שרשרת האספקה כולה. לצי כלי הרכב שלנו, הכולל יותר מ-16,000 כלי רכב, יש את ההשפעה הגדולה ביותר על הפליטות שלנו. לכן אנו ממקדים את מאמצי הפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו בצמצום הקילומטרז' שמכסים הטכנאים שלנו, ובמעבר הדרגתי לצי של כלי רכב היברידיים וחשמליים-לגמרי.

 • זכינו להכרה מצד CDP (פרויקט חשיפת הפחמן) עבור ה-A-List המהוללת שלה זו השנה השלישית ברציפות. את הדוח ניתן למצוא כאן.
 • הפחתנו את הפליטות הישירות שלנו (Scope 1) ואת הפליטות העקיפות שלנו מרכישת אנרגיה (Scope 2) בכמעט 20% בסוף שנת 2020/21 בהשוואה לשנת הבסיס 2018/19.

יעילות אנרגטית

ההתמקדות העיקרית של ניהול האנרגיה שלנו היא בשימוש ב-100% אנרגיה ירוקה ובשיפור מדדי היעילות האנרגטיים שלנו. עשרה ממתקני הייצור שלנו בסין, הודו, ברזיל, הולנד, ספרד וגרמניה כבר משתמשים ב-100% חשמל ממוחזר.

 • בשנים 2020/2021 הגדלנו את אחוז החשמל הממוחזר שלנו ביותר מ-45%.
 • TK Elevator הצטרפה לתקן RE100 והתחייבה להשתמש אך ורק באנרגיה מתחדשת בכל פעילותה העולמית עד 2030

ניהול סביבתי

80% מאתרי הייצור שלנו היו בעלי אישור תקן ISO 14001 ולמעלה מ-53% קיבלו אישור תקן ISO 50001.

 • כל האתרים שלנו אוספים נתוני צריכת אנרגיה ומים וכן נתוני פסולת על בסיס קבוע.
 • אנו מתמקדים בהפחתת הפסולת במטרה להגיע לאפס הטמנת פסולת בקרקע באתרי הייצור שלנו.
 • מרכז החדשנות וההסמכה שלנו (IQC) באטלנטה (ג'ורג'יה), ארה"ב, מתקן הייצור שלנו במידלטון (טנסי), ארה"ב, והמשרדים שלנו בז'ונגשאן (סין) הם בעלי אישור LEED ("מנהיגות בתכנון אנרגיה וסביבה"). אתר ייצור המעליות שלנו בז'ונגשאן (סין) הוא בעל אישור תקן LEED כסף.

המחויבויות שלנו

 • נשתמש עד 2030 ב-100% חשמל ממוחזר באתרינו הגלובליים.
 • אנו שואפים להפחית את הפליטות מהפעילות שלנו (היקף 1 ו-2) כנדרש כדי להגביל את התחממות כדור הארץ ל-1.5 מעלות צלזיוס, היעד השאפתני ביותר של הסכם פריז, ואת הפליטות משרשרת הערך שלנו (היקף 3) בקנה אחד עם הקריטריונים של SBTi ליעדי שרשרת ערך השאפתניים.
 • אנו שואפים להגיע לאפס פליטות גלובליות נטו עד 2050 לכל המאוחר.