Skip Navigation
Samhälle

Samhälle


Gör städerna till de bästa platserna att bo på

På TK Elevator jobbar vi för att göra städerna till de bästa platserna att bo på. Vårt bidrag är att tillhandahålla hållbar infrastruktur för byggnader och allt mer miljövänliga system för passagerartransport. En av våra prioriteringar är också att underlätta mobiliteten för äldre. Vårt mål är att hela tiden vara ledande inom kvalitet, användarkomfort, design, tillgänglighet samt hälsa och säkerhet.

Vårt åtagande om socialt ansvar

Vi förstår framtidens och våra kunders behov. Vårt mål är att anpassa den ökande efterfrågan på konsumtions- och kapitalvaror, infrastruktur, energi och råmaterial till en verklighet där resurserna blir allt knappare. Tack vare våra anställdas skicklighet, engagemang och målmedvetenhet kan vi kontinuerligt utveckla och leverera produkter och lösningar på denna tuffa utmaning.

Målmedveten satsning på hållbar infrastruktur för byggnader

Medelhöga och höga byggnader har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva konstruktionslösningarna. De tar upp mindre markyta och möjliggör effektiv och centraliserad energistyrning.

Hållbarhetscertifierade byggnader

Hållbarhetscertifierade byggnader lönar sig både på kort och lång sikt eftersom de:

  • Skapar smarta byggnader
  • Minskar driftskostnaderna (energi, vatten, avfall)
  • Förbättrar lönsamheten
  • Ökar marknadsvärdet
  • Förbättrar den urbana miljön

Våra högeffektiva produkter och lösningar är utformade för att skapa hållbar infrastruktur för byggnader. Vi:

  • Erbjuder resurseffektiva, säkra, pålitliga och smidiga produkter och tjänster
  • Stöder våra kunder under planeringsfasen med heltäckande konsulttjänster som levereras av experter på hållbart byggande, inklusive våra mer än 200 auktoriserade LEED Green Associates och BREEAM Associate Experts
  • Moderniserar befintlig infrastruktur så att den uppfyller hållbara byggnadsstandarder

Hållbarhet och samhälle: samhällsengagemang runt om i världen

Hållbarhet och samhälle

Vi bidrar också till att göra städerna till de bästa platserna att bo på genom vårt samhällsengagemang. Vi finns på fler än 900 platser runt om i världen och jobbar för att förbättra människors livskvalitet i dessa samhällen.

Att vara rättvis mot alla är en av våra ledstjärnor. Vi bekämpar aktivt diskriminering och främjar tolerans. Tillit och ömsesidig respekt är hörnstenarna i våra framgångar och är en central aspekt i vår filosofi och vårt arbete.

Eftersom framtiden tillhör ungdomen stöder vi aktivt skolor, högskolor och andra utbildningsinstitutioner.

Skydda miljön

samhälle

Vårt fokus på att skydda miljö genom resurs- och energieffektivitet är även smart affärstänkande, Samtidigt bidrar det till att värna om välbefinnandet för våra anställda, kunders, partner och de samhällen där vi bor och arbetar.