Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Vi sätter säkerheten främst och skapar en arbetsplats där våra medarbetare kan utveckla sin fulla potential.

Detta gör vi

Vi erbjuder utmärkta arbetsförhållanden, litar på och uppskattar våra medarbetare, främjar aktivt rättvisa och respekt på arbetsplatsen, och ser till att våra medarbetares säkerhet har högsta prioritet.

Mångfald och integrering

Mångfalden hos vår mångkulturella och högkvalificerade personal med ett brett utbud av talanger och erfarenheter är nyckeln till vårt företags framgång. Vi är övertygade om värdet i mångfald, och den positiva inverkan som mångfald har på kreativiteten och innovationsförmågan i ett team. För att stödja detta och andra initiativ har vi åtagit oss att successivt öka antalet kvinnor i ledande befattningar.

 • Vi har formaliserat vårt löfte med en åtagandeförklaring för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering.
 • Vi strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar från 20% till 30% fram till 2025.
 • Vi har över 60 nationaliteter representerade i vår personalstyrka och mer än 20 bland våra högt uppsatta chefer.

Attraktiv arbetsgivare

Vår framgång som marknads- och innovationsledare inom hiss- och rulltrappsindustrin bygger till stor del på våra anställdas engagemang och expertis. Vi främjar våra anställdas yrkesmässiga och personliga utveckling genom ett brett utbud av utbildnings- och utvecklingskurser.

 • Vi har ett starkt företags- och arbetsgivarvarumärke som gör att anställda och kandidater lätt kan identifiera sig med vårt företag och våra mål och värderingar.
 • Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där nuvarande och framtida generationer tycker om att arbeta och bygga upp sin karriär.

Rättvisa och respekt

År 2021 undertecknade TK Elevator ett globalt ramavtal med koncernens företagsråd och det globala fackförbundet IndustriALL. Detta avtal är avgörande för att skydda mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter globalt. Den skyddar arbetstagarnas intressen i alla företagets verksamheter och omfattar normer för fackliga rättigheter, hälsa, säkerhet och miljö samt principer för arbetskvalitet.

Hälsa och säkerhet

Att hålla människor säkra är ett kärnvärde för oss som aldrig får äventyras. I grund och botten är det vår licens för att bedriva verksamhet och göra affärer. Varje olycka kan vara förödande - inte bara för de skadade personerna utan även för deras familjer, vänner och kollegor. Det är därför absolut nödvändigt för oss att konsekvent och kompromisslöst garantera våra anställdas och entreprenörers hälsa och säkerhet.

 • 60 % av våra anställda arbetar på anläggningar som är certifierade enligt ISO 45001 och/eller OSHAS 18001.
 • Vi var med och grundade Global Elevator Safety Forum för att eftersträva en säker och dödsfri bransch.
 • Vi har utvecklat våra 10 säkerhetsregler som gäller för anställda och underleverantörer över hela världen. Ladda ner dem här.

Våra åtaganden

 • Vår målsättning är att öka andelen kvinnor på högre ledande positioner från nuvarande 20% till 30% senast 2025.
 • Vi främjar aktivt minoritetsrepresentation i arbetsstyrkan.
 • Vi tror uppriktigt att alla olyckor kan förebyggas och strävar efter att minska våra totala registrerbara fall (TRC) med 50 % mellan 2021/22 som basår och 2026/27.