Skip Navigation

Hållbarhet


Företagsmedborgarskap


Vi agerar som ansvarsfulla medborgare och främjar utvecklingen av lokalsamhällen.

Detta gör vi

Vi stöder samhällen i städer runt om i världen genom att arbeta som volontärer eller ge ekonomiskt stöd till utvalda entreprenörskapsprojekt, samt genom att donera pengar till vårdgivare som står inför utmaningar till följd av coronapandemin.

Education4Future

Ungdomsarbetslöshet är en global utmaning. Omkring 270 miljoner unga människor i världen saknar för närvarande arbete, utbildning eller praktik. TK Elevator har åtagit sig att stödja ungdomar med utmanande bakgrund genom att hjälpa dem att bli anställningsbara och självständiga vuxna.

  • Sedan 2017 samarbetar vi med SOS Barnbyar för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.
  • Omkring 600 ungdomar har fått utbildning, med hjälp av 200 volontärer från TK Elevator.
  • Våra anställda fungerar som instruktörer, mentorer och förebilder för unga människor.

Katastrofhjälp

Vi ser det som vårt ansvar att stödja katastrofhjälpinsatser. Under de lockdowns som infördes under covid-19-pandemin har vi säkerställt löpande underhåll av hissar på sjukhusen underhålls och därmed ökad drifttid. Denna tjänst erbjöds kostnadsfritt till sjukhus och andra medicinska inrättningar.

  • Vår molnbaserade plattform, MAX erbjöds kostnadsfritt till sjukhus och andra medicinska inrättningar som drabbades särskilt hårt av covid-19.
  • TK Elevator donerade viktig medicinsk utrustning och bidrog med pengar.

Våra åtaganden

  • Vi prioriterar att stödja lokala samhällen genom våra anställdas volontärarbete.
  • Vi vill hjälpa samhällen att blomstra och förbättra sin livskvalitet.
  • Vi förbättrar tillgången till utbildning samt yrkesutbildning och utbildning i livskunskap.
  • Vi stöder katastrofhjälp vid naturkatastrofer.