Skip Navigation

Juridisk information

En fråga om attityd

För oss innebär efterlevnad mer än att bara följa regler och föreskrifter. Efterlevnad är en fråga om attityd: Pålitlighet, ärlighet, trovärdighet och integritet är delar av vårt DNA. Vi går hellre miste om ett kontrakt än vinner det genom att bryta mot reglerna.

Ett mål – ett program

Vårt efterlevnadsprogram är utformat för att identifiera potentiella risker på ett tidigt stadium och vid behov initiera lämpliga motåtgärder. Efterlevnadschefer världen över ger råd, utbildar och informerar anställda om lagstadgade krav. På så sätt blir efterlevnad en integrerad del av varje affärsprocess.

Starka tillsammans

Efterlevnadscheferna arbetar heltid med efterlevnadsfrågor och finns på både bolags- samt affärsenhetsnivå. Efterlevnadsteamet har ett nära samarbete med ett nätverk av efterlevnadsansvariga (oftast är det koncernföretagens ekonomichefer) för att kunna implementera efterlevnadsprogrammet på alla nivåer i organisationen. Tillsammans fungerar efterlevnadsmedarbetarna som kontaktpunkter för TK Elevators anställda. De främjar ett etiskt beteende samt respekt för våra interna efterlevnadspolicyer såväl som för all relevant lagstiftning.

Läs mer om vårt efterlevnadsprogram

Du hittar vår uppförandekod här