Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Vi bygger robusta styrningsstrukturer, inklusive ett system för hantering av efterlevnad, som fungerar som en ram för vår värdebaserade företagskultur.

Detta gör vi

Vår uppförandekod, vårt system för hantering av efterlevnad och en hotline för visselblåsning, som stöds av olika interna policyer, utgör ramen för att säkerställa högsta möjliga affärsetiska standarder.

Affärsetik

Våra värderingar och principer utgör grunden för hur vi gör affärer och hur vi interagerar med varandra och de människor vi gör affärer med. Vårt TK Elevator Uppförandekod definierar tydliga normer för hur vi beter oss som enskilda anställda och som företag. Alla våra anställda måste följa vår uppförandekod och får regelbundet utbildning om den.

 • Vi har skrivit under FN:s Global Compact och stöder därmed dess 10 principer.
 • Vi har identifierat de mest relevanta målen för hållbar utveckling och beskrivit vårt arbete med detta i vår ESG-broschyr.

Efterlevnad

Efterlevnad - en viktig aspekt av riskhantering - är en integrerad del av vår verksamhet. Vårt toppmoderna system för hantering av efterlevnad fokuserar på nyckelområdena antitrustlagstiftning, förebyggande av korruption, bekämpning av penningtvätt, kontroll av utrikeshandel och dataskydd. Vårt globala Compliance-team leds av en Chief Compliance Officer. Mer information om efterlevnad hos TK Elevator finns här här.

 • Vårt system för hantering av efterlevnad är sammankopplat med TK Elevators riskhanteringssystem och system för intern kontroll (ICS).
 • Vi ser till att efterlevnaden är en integrerad del av varje relevant affärsprocess.
 • Vi har en väletablerad hotline för visselblåsning, som kan nås via mail, telefon, post, eller så kan man kontakta våra efterlevnadsansvariga direkt. Mer information finns här här.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsfrågorna styrs av TK Elevators högsta ledningsgrupp.

 • Våra strategiska beslut om hållbarhet uppmärksammas av högsta ledningen och anpassas till alla relevanta intressenter inom organisationen.
 • Vi har en central avdelning som ägnar sig åt ESG.
 • Vi har ett tvärfunktionellt tillvägagångssätt för att fastställa den strategiska inriktningen på hållbarhetsfrågor för hela organisationen.

Våra åtaganden

 • Vi har en nolltoleranspolicy för korruption och överträdelser av antitrustreglerna.
 • TK Elevator har undertecknat FN:s Global Compact och bekräftar därmed vårt engagemang för dess universella principer.
 • Vi har en inarbetad kultur för hållbarhetsvärden inom TK Elevator, där tillförlitlighet, ärlighet, trovärdighet och integritet är hörnstenarna i vårt agerande.