Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.


Hållbarhet
Förvaltning av leveranskedjan


När vi samarbetar med våra leverantörer är förtroende och öppenhet avgörande för att minska sociala, etiska och miljömässiga risker i leveranskedjan.

Vad vi gör

Vi har inrättat ett system för hållbarhetsrevision, och har ett nära samarbete med våra leverantörer när de vill gå vidare mot hållbarhet.

Uppförandekod för leverantörer

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer de principer som anges i vår Uppförandekod för leverantörer. Den omfattar våra principer om mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, miljöskydd, mutor och korruption samt konkurrensbegränsande beteende. Den kräver också att våra leverantörer fokuserar på och undviker klimatrelaterade risker.

 • Vi tar hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga kriterier i alla inköpsbeslut.
 • TK Elevator gav ut en uppdaterad version av sin uppförandekod för leverantörer 2021.
 • Vi förväntar oss att alla våra leverantörer följer de principer som anges i vår Uppförandekod för leverantörer.

System för granskning av hållbarhet

Vi gör en årlig bedömning av vilka potentiella risker som finns i vår leverantörskedja när det gäller social, miljömässig och etisk efterlevnad. Utifrån denna analys väljer vi ut leverantörer för vårt system för hållbarhetsrevision. När vi har fått resultaten av dessa revisioner kommer vi överens med våra leverantörer om en plan för korrigerande åtgärder, och övervakar även genomförandet.

 • Vårt mål är att minska riskerna i leveranskedjan och att främja de pågående relationerna med våra leverantörer genom att hitta lösningar, snarare än att avbryta samarbetet.
 • Vi genomförde 20 revisioner under 2020/2021 och planerar att fördubbla denna insats under 2021/2022.

Dialog med våra leverantörer

TK Elevator för en kontinuerlig dialog med sina leverantörer för att identifiera möjligheter att förbättra våra relationer och uppfylla våra hållbarhetsåtaganden. Vi anordnar regelbundet "leverantörsdagar" i våra verksamheter runt om i världen. Dessa evenemang främjar förtroende och öppenhet, och skapar en gemensam förståelse för vad som är prioriterat när vi går vidare.

 • En kontinuerlig och öppen dialog hjälper oss att uppfylla våra hållbarhetsåtaganden.
 • Genom att främja förtroende och öppenhet kan vi förbättra våra relationer och minska riskerna i leveranskedjan.
 • CDP har erkänt oss som "Supplier Engagement Leader 2021" för att vi har vidtagit åtgärder för att mäta och minska miljöriskerna i vår leverantörskedja.

Våra åtaganden

 • Vi övervakar att vår uppförandekod för leverantörer efterlevs genom vårt system för hållbarhetsrevision av leverantörer.
 • Vi tillämpar en nolltoleranspolicy för korruption och överträdelser av antitrustreglerna.
 • Vi strävar efter att förbättra våra relationer och vår förmåga att uppfylla våra hållbarhetsåtaganden genom att ha en kontinuerlig och öppen dialog med våra leverantörer.