Skip Navigation

TK Elevator


Hållbara produkter och tjänster


Med våra innovativa produkter möter vi de utmaningar urbaniseringen medför. Säkerhet och hållbarhet för människor och miljö är vår högsta prioritet.

Detta gör vi

Vi utvecklar produkter som bidrar till att minska byggnaders och städers koldioxidavtryck genom att modernisera befintlig infrastruktur och bidra till lägre energiförbrukning.

Effektivitet

Genom att maximera energi- och resurseffektiviteten minskar vi avsevärt utsläppen och miljöpåverkan från våra produkter. Dessutom sänker våra utrymmesbesparande lösningar byggnaders totala inbyggda kol. Att ta dessa steg för att öka hållbarheten har högsta prioritet i vår produktutveckling. Detta märks i våra innovativa produkter:

 • Många av våra hissar har den högsta energieffektiviteten enligt ISO-standarden 25745-2.
 • TK Elevator fick sitt första certifikat för högsta energieffektivitetsklass (klass A+++ enligt ISO 25745-3) för sin rulltrappa velino år 2019.
 • MAX: Vår innovativa molnbaserade underhållsplattform bidrar till att förlänga livslängden på våra hissar med cirka 30 %.

Du kan få mer information om våra produkter och tjänster här.

Livscykel

Genom att förstå miljöavtrycket i livscykeln för en hiss, och känna till de olika sätten att återvinna komponenter, kan vi förstå den totala miljöpåverkan från våra produkter och optimera FoU-processerna - och i slutänden utformningen av våra produkter. För att säkerställa öppenhet kring våra produkter publicerar vi miljövarudeklarationer (EPD:er) och kommunicerar resultaten av livscykelanalyserna till allmänheten.

 • På alla våra huvudmarknader har vi EPD:er registrerade för ett stort antal av våra hissar.
 • Produktionsfasen och användningsfasen har störst inverkan på våra produkters miljöprestanda.
 • I slutet av våra produkters livstid är stålkomponenterna återvinningsbara, vilket kan ge en avsevärd förbättring av deras miljöpåverkan.
 • Andra stadier i våra produkters livscykel, inklusive transport, installation och service, spelar en mindre viktig roll när det gäller miljöpåverkan.

Produktsäkerhet

Att våra passagerare är säkra är grundläggande för att vår verksamhet ska bli framgångsrik. Genom att använda avancerade processer och verktyg garanterar vi optimal säkerhet vid tillverkning, installation och underhåll av våra hissar. Produktsäkerhet är en gemensam insats där TK Elevator arbetar tillsammans med fastighetsägare, leverantörer av utrustning, underleverantörer och underhållsleverantörer.

 • TK Elevator var med och grundade Global Elevator Safety Forum för att sträva efter en säker bransch som är fri från dödliga olyckor.
 • Vi har utvecklat våra 10 säkerhetsregler som gäller för anställda och underleverantörer över hela världen. Ladda ner dem här.

Certifieringar för grönt byggande

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och få certifieringar för gröna byggnader, t.ex LEED och BREEAM. De är utformade för att förbättra levnads- och arbetsförhållandena i byggnader, skydda naturresurser och öka fastighetsvärdet för alla intressenter, samtidigt som de uppfyller hårda hållbarhetskrav.

 • Vi erbjuder produkter och lösningar för att uppfylla standarderna för byggnadscertifiering.
 • Våra experter på hållbart byggande erbjuder omfattande konsulttjänster.
 • Vi har fler än 200 ackrediterade LEED Green Associates och BREEAM Associate-experter.

Våra åtaganden

 • Vi vill förbättra stadslivet genom att hjälpa människor att röra sig smidigt och säkert i och mellan byggnader.
 • Vårt mål är att göra byggnader och städer smarta och hållbara.
 • Vi erbjuder energieffektiva och miljövänliga produkter som ger användaren maximal säkerhet.
 • Vi garanterar optimal säkerhet vid tillverkning, installation och underhåll av våra produkter.