Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.


Hållbarhet
Miljö och klimat


Att minska vårt ekologiska fotavtryck, öka energieffektiviteten och nå ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp är våra prioriteringar när vi strävar mot en hållbar framtid.

Detta gör vi

Som ett ansvarstagande företag har vi satt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläppen, vi lyckades öka andelen grön el med mer än 45 % under förra året, signifikant minskat våra Scope 1- och 2-utsläpp under de senaste två åren, och följt hur vårt arbete framskrider med vårt robusta miljöledningssystem.

Naturvetenskapligt baserade mål

Våra ambitiösa mål för minskning av våra växthusgasutsläpp har validerats av initiativet Naturvetenskapligt baserade mål (SBTi).

 • Vi förbinder oss att minska de absoluta Scope 1- och 2-utsläppen med 53 % till år 2030 (basår: 2019). Vi förbinder oss att minska de absoluta Scope 3- och 23-utsläppen med 2030 % till år 2030 (basår: 2021).
 • Målen gällande utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet (Scope 1 och 2) överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, det mest ambitiösa målet i parisavtalet. Vårt mål för utsläpp från värdekedjan (Scope 3) möter SBTis kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan, vilket innebär att de stämmer överens med nuvarande bästa praxis.

Klimatskydd

Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Vår fordonsflotta på över 16 000 fordon har den största inverkan på våra utsläpp. Vi koncentrerar därför våra ansträngningar på att minska vårt koldioxidavtryck. Detta gör vi genom att minska våra teknikers körsträckor och successivt byta ut vår fordonsflotta mot hybrid- och rena elfordon.

 • För tredje året i rad placerades vi på Carbon Disclosure Project (CDP):s hyllade A-lista. Rapporten hittar du här.
 • Vi minskade våra direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från energiköp (scope 2) med nästan 20 % vid slutet av räkenskapsåret 2020/21 (basår 2018/19).

Energieffektivitet

Huvudfokus för vår energihantering är att använda 100 % grön energi och öka vår energieffektivitet. Tio av våra tillverkningsanläggningar i Kina, Indien, Brasilien, Nederländerna, Spanien och Tyskland använder redan 100 % förnybar el.

 • Vi ökade andelen förnybar el med över 45 % under räkenskapsåret 2020/2021.
 • TK Elevator har gått samman med det globala RE100 initiativet och förbundit sig att endast använda förnybar el i vår globala verksamhet senast 2030.

Miljöledning

80% av våra produktionsanläggningar har ISO 14001-certifierats och över 53% har erhållit ISO 50001-certifiering.

 • Alla våra anläggningar samlar regelbundet in uppgifter om energi- och vattenförbrukning samt avfall.
 • Vi fokuserar på att minska avfallet och strävar efter att våra tillverkningsanläggningar ska ha noll deponerat avfall.
 • Vårt centrum för Innovation och kvalifikation (IQC) i Atlanta (Georgia), USA, vår produktionsanläggning i Middleton (Tennessee), USA, och våra kontor i Zhongshan (Kina) är LEED (“Leadership in Energy and Environmental Design”)-guld-certifierade. Vår produktionsanläggning för hissar i Zhongshan (Kina) är LEED silver-certifierad.

Våra åtaganden

 • Vi kommer att använda 100 % förnybar el i vår globala verksamhet senast 2030.
 • Vi siktar på att reducera utsläppen från våra verksamheter (scope 1 och 2) vilket krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, det mest ambitiösa målet i parisavtalet, och utsläppen från vår värdekedja (scope 3) i linje med SBTi-kriterierna för ambitiösa mål för värdekedjor.
 • Vi strävar efter att nå nettonoll globala utsläpp senast 2050.