Skip Navigation

Hållbarhet


Miljö och klimat


Att minska vårt ekologiska fotavtryck, öka energieffektiviteten och nå ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp är våra prioriteringar när vi strävar mot en hållbar framtid.

Detta gör vi

Vi har satt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläpp, ökat andelen grön el med mer än 45 % i våra tillverkningsanläggningar under det senaste året, och övervakat utvecklingen med vårt robusta miljöledningssystem.

Klimatskydd

Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Vår fordonsflotta på över 16 000 fordon har den största inverkan på våra utsläpp. Vi koncentrerar därför våra ansträngningar på att minska vårt koldioxidavtryck. Detta gör vi genom att minska våra teknikers körsträckor och successivt byta ut vår fordonsflotta mot hybrid- och rena elfordon.

  • För andra året i rad placerades vi på Carbon Disclosure Project (CDP):s hyllade A-lista. Rapporten hittar du här.
  • Vårt mål är att minska våra direkta koldioxidutsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från energiköp (scope 2) med 25 % till 2030 och med 50 % till 2040, baserat på data från 2019.

Energieffektivitet

Huvudfokus för vår energihantering är att använda 100 % grön energi och öka vår energieffektivitet. Tio av våra tillverkningsanläggningar i Kina, Indien, Brasilien, Nederländerna, Spanien och Tyskland använder redan 100 % förnybar el.

  • Vi ökade andelen förnybar el med över 45 % under räkenskapsåret 2020/2021.
  • Vi minskade våra direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från energiköp (scope 2) med nästan 20 % vid slutet av räkenskapsåret 2020/2021, jämfört med basåret 2018/2019.

Miljöledning

Över 85 % av våra verksamheter har infört miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Dessutom uppfyller energihanteringen i 75 % av våra fabriker kraven i ISO 50001.

  • Alla våra anläggningar samlar regelbundet in uppgifter om energi- och vattenförbrukning samt avfall.
  • Vi fokuserar på att minska avfallet och strävar efter att våra tillverkningsanläggningar ska ha noll deponerat avfall.
  • Vi främjar återvinning av avfall och återanvändning av förpackningsmaterial, och bidrar därmed till en cirkulär ekonomi.

Våra åtaganden

  • Vi kommer att använda 100 % förnybar el i vår globala verksamhet senast 2030.
  • Vi har åtagit oss att uppnå utsläppsmål i hela värdekedjan i enlighet med Science Based Target Initiative (SBTi).
  • Vi strävar efter att nå nettonoll globala utsläpp senast 2050.