Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Att minska vårt ekologiska fotavtryck, öka energieffektiviteten och nå ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp är våra prioriteringar när vi strävar mot en hållbar framtid.

Detta gör vi

Som ett ansvarstagande företag har vi satt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläppen, vi kunde öka andelen grön el med 68 % under det senaste året, markant minska våra Scope 1- och 2-utsläpp avsevärt under de senaste två åren och följer utvecklingen med vårt robusta miljöledningssystem.

Naturvetenskapligt baserade mål

Våra ambitiösa mål för minskning av våra växthusgasutsläpp har validerats av initiativet Naturvetenskapligt baserade mål (SBTi).

 • Vi förbinder oss att minska de absoluta Scope 1- och 2-utsläppen med 53 % till år 2030 (basår: 2019). Vi förbinder oss att minska de absoluta Scope 3- och 23-utsläppen med 2030 % till år 2030 (basår: 2021).
 • Målen gällande utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet (Scope 1 och 2) överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, det mest ambitiösa målet i parisavtalet. Vårt mål för utsläpp från värdekedjan (Scope 3) möter SBTis kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan, vilket innebär att de stämmer överens med nuvarande bästa praxis.

Klimatskydd

Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Vår fordonsflotta på över 16 000 fordon har den största inverkan på våra utsläpp. Vi koncentrerar därför våra ansträngningar på att minska vårt koldioxidavtryck. Detta gör vi genom att minska våra teknikers körsträckor och successivt byta ut vår fordonsflotta mot hybrid- och rena elfordon.

 • För tredje året i rad placerades vi på Carbon Disclosure Project (CDP):s hyllade A-lista. Rapporten hittar du här.
 • Vi minskade våra direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från energiköp (Scope 2) med 24 % i slutet av räkenskapsåret 2022/23 (basår 2018/19).

Energieffektivitet

Huvudfokus för vår energihantering är att använda 100 % grön energi och öka vår energieffektivitet. 93 % av den el som förbrukas i våra tillverkningsanläggningar världen över kommer från förnybara källor.

 • 68 % av den el som förbrukas i våra verksamheter världen över kommer från förnybara källor.
 • TK Elevator har gått samman med det globala RE100 initiativet och förbundit sig att endast använda förnybar el i vår globala verksamhet senast 2030.

Miljöledning

Från och med 2022/23 var 80 % av våra tillverkningscentraler ISO 14001-certifierade och våra ISO 50001-certifierade fabriker står för 82 % av sin energiförbrukning.

 • Alla våra anläggningar samlar regelbundet in uppgifter om energi- och vattenförbrukning samt avfall.
 • Vi fokuserar på att minska avfallet och siktar på att uppnå noll deponiavfall i våra tillverkningsanläggningar senast 2026.
 • Vårt centrum för Innovation och kvalifikation (IQC) i Atlanta (Georgia), USA, vår produktionsanläggning i Middleton (Tennessee), USA, och våra kontor i Zhongshan (Kina) är LEED (“Leadership in Energy and Environmental Design”)-guld-certifierade. Vår produktionsanläggning för hissar i Zhongshan (Kina) är LEED silver-certifierad.

Våra åtaganden

 • Vi kommer att använda 100 % förnybar el i vår globala verksamhet senast 2030.
 • Vi siktar på att reducera utsläppen från våra verksamheter (scope 1 och 2) vilket krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, det mest ambitiösa målet i parisavtalet, och utsläppen från vår värdekedja (scope 3) i linje med SBTi-kriterierna för ambitiösa mål för värdekedjor.
 • Vi strävar efter att nå nettonoll globala utsläpp senast 2050.