Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Dataskydd

Innehållet i vår hemsida har ställts till förfogande av TK Elevator GmbH så att våra webbplatsbesökare kan läsa information om produktsortimentet från TK Elevator GmbH. Hanteringen av webbplatsbesökarnas personuppgifter följer de strikta kraven av dataskyddsförordningen (GDPR).

Din sekretess är viktig för oss och vi tar den därför på stort allvar när du använder vår hemsida. Tkes.se. Nedan beskriver vi hur insamlingen av personuppgifter går till.

Insamling och behandling av personuppgifter

I allmänhet kan du besöka webbplatsen för TK Elevator GmbH anonymt, dvs. utan att avslöja din identitet för oss. Vid besök på vår webbplats sparar våra webbservrar i Tyskland som standard IP-adressen till din internetserviceleverantör som du använder för att nå vår webbplats, den webbplats du använder för att nå vår webbplats och filerna du når från oss, samt datumet för ditt besök och allmän information om din webbläsare. Dessa uppgifter behandlas för att garantera säkerheten hos webbservern och för att anpassa utdata i informationen som hämtas till ditt utdatamedium (t.ex. din telefon, laptop eller annan utrustning). Dessa uppgifter analyseras endast i anonymiserad form för statistiska ändamål.

Personuppgifter lagras och behandlas endast om du lämnar sådan information till oss, t.ex. genom att fylla i ett kontaktformulär eller registrera dig för personanpassade tjänster. På respektive webbplats får du information om den avsedda användningen och, vid behov, ditt samtycke till den begärda lagringen och behandlingen. Röjande kommer endast att ske inom TK Elevator-företag och tjänsteleverantörer som är anknutna till oss, till exempel för att sända den begärda skriftliga informationen till dig. Alla tjänsteleverantörer omfattas givetvis av datasekretess och konfidentialitet. En överföring till andra tredjeparter kommer inte att äga rum. Dina uppgifter krypteras alltid före överföring och behandling för att skyddas mot obehörig åtkomst.

Cookies

Cookies är textfiler som lagras på din dator eller annan slututrustning. Användningen av cookies hjälper oss att analysera din webbsidas användning, att förbättra erbjudna tjänster och produkter, att förbättra säkerheten och att förebygga bedrägeri. Vi skiljer mellan olika cookies:

 • Sessionscookies är temporära cookiefiler som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
 • Permanenta cookies är cookiefiler som lagras tills de raderas aktivt eller tas bort automatiskt efter en viss tid.
 • Förstapartscookies är cookies som ställs in direkt av oss.
 • Tredjepartscookies är cookies som ställs in av en tredjepart

Cookies kan användas för olika syften.

 • Funktionella cookies används för att tillhandahålla standardtjänster på våra sidor. Utan användning av cookies kan vår webbplats komma att fungera endast mycket begränsat och eventuellt felaktigt.
 • Optimeringscookies låter oss analysera användningen av vår webbplats. Om du inte har samtyckt till användning av dina personuppgifter för detta syfte, kommer den att vara anonym. Analysen hjälper oss att förbättra våra tjänster och erbjudna produkter.
 • Anpassade cookies låter oss fastställa dina personliga preferenser, som t.ex. det språk du föredrar. Vi använder dessa cookies för att förbättra användbarheten och erbjuda dig en skräddarsydd upplevelse.
 • Säkerhetsrelevanta cookies är cookies som krävs för att skydda webbplatsen mot attacker och för att förhindra bedrägeri

På individuella sidor kan personuppgifter lagras i cookies om du tidigare har lämnat din uttryckliga tillåtelse till detta, t.ex. för att slippa ange inloggningsuppgifter på nytt. I princip kan du även nå all information på vår webbplats om du har inaktiverat cookies i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies, kan detta leda till funktionella begränsningar i våra erbjudanden.

På vår webbplats använder vi de cookies som förtecknas nedan.

 • Namn: _ga
  Leverantör: thyssenkrupp-elevator.com
  Syfte: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen
  Upphör: 2 år
  Type: HTTP Cookie
 • Namn: _gat
  Leverantör: thyssenkrupp-elevator.com
  Syfte: Används av Google Analytics till gasfrekvensbegäran
  Upphör: Session
  Type: HTTP Cookie
 • Namn: _gid
  Leverantör: thyssenkrupp-elevator.com
  Syfte: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen
  Upphör: Session
  Type: HTTP Cookie

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Detta sker anonymt. Din IP-adress kommer att anonymiseras på webbservern innan den sänds till Google. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att sändas till en Google-server i USA och anonymiseras där. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktiviteter och internetanvändning till webbplatsens operatör. Den anonymiserade IP-adress som tillhandahålls av Google Analytics inom ramverket för Google Analytics kommer inte att sammanfogas med andra data som tillhandahålls av Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; observera dock att du i detta fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktionerna på denna webbplats i full utsträckning. Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra kommande insamling av din information när du besöker denna webbplats: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

För mer information om användarvillkor och sekretess hänvisas till https://policies.google.com. Vi påpekar att Google Analytics har utökats på denna webbplats med koden ”anonymizeIp” för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Kontaktformulär och allmän kontakt (normalt och förenklat)

TK Elevator GmbH bearbetar följande uppgifter om dig för att behandla din begäran, om du har uppgett dem i kontaktformuläret: Titel, förnamn, namn, e-post, gata, postnummer, stad, telefonnummer samt innehållet i din begäran. Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till mottagare när detta krävs för att tillmötesgå din begäran. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är avhängig av din begäran och kan uppstå genom ett avtal med dig (artikel 6 (1) (b) GDPR), ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR) eller mot bakgrund av en intresseavvägning (artikel 6 (1) (f) GDPR) avseende våra legitima intressen för att erbjuda dig en god service. Vi kommer att stödjas av våra IT-tjänsteleverantörer som personuppgiftsbiträden vid driften av vårt kontaktformulär. Vi behandlar dina uppgifter – om behandlingen grundar sig på ditt samtycke – tills du återkallar ditt samtycke eller – om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning – tills du invänder mot denna eller mot syftet med din begäran fram till behandlingens slutförande. Behandlingen av din begäran är inte möjlig utan att ange de uppgifter som krävs för att kontakta dig samt för att förstå och bearbeta din begäran. Ytterligare uppgifter är frivilliga. Denna tjänst riktar sig enbart till personer över 18 år.

När vi bearbetar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR), kan du återkalla detta när som helst med verkan för framtiden. När vi bearbetar dina personuppgifter på grundval av en intresseavvägning (artikel 6 (1) (f) GDPR), kan du när som helst invända mot behandlingen med verkan för framtiden.

Dessutom behandlar vi ”referens”-informationen inom ramen för din användning av kontaktformuläret (artikel 6 (1) (b) GDPR), som raderas efter högst 4 veckor. Utan registrering av denna information är det tekniskt omöjligt att använda kontaktformuläret.

Dina rättigheter avseende uppgiftsskydd

Du har gentemot oss rätt att få åtkomst till de personuppgifter som rör dig samt rätt att begära rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingen och rätt till dataportabilitet samt, i händelse av en behandling enligt artikel 6 (1) (e) och (f) GDPR, rätt att göra invändningar mot behandlingen. I den utsträckning du gett oss samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 6 (1) (a) GDPR eller artikel 9 (2) (a) GDPR, kan du återkalla detta när som helst, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. Du har rätt att framföra klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig vid insamling och behandling av personuppgifter är:

TK Elevator GmbH
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Germany
Telefon: +49 211 5400413-0

E-Mail: info@tkelevator.com

Vårt dataskyddsombud når du via:

TK Elevator International Holding B.V.
Functionaris voor Gegevensbescherming / Arjen Hess
Fascinatio Boulevard 806-808
2909VA Capelle aan den IJssel

E-Mail: dpo.bbni@tkelevator.com

Omfattning och ändringar av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller uteslutande vid användning av webbplatser som tillhandahålls av oss. Den gäller inte för webbplatser som tillhör andra tjänsteleverantörer och som vi enbart hänvisar till genom länkar. Vi tar inget ansvar för förklaringar och direktiv från utomstående som inte har koppling till vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan anpassa de ovannämnda bestämmelserna om uppgiftsskydd i enlighet med framtida ändringar rörande insamling och behandling av personuppgifter.

Immaterialrätt och nyttjanderätter

Innehållet inklusive bilder och utformningen av TK Elevator GmbH:s webbplats är föremål för upphovsrättsligt skydd och andra lagar för skyddet av immaterialrätt. Denna webbplats beviljar ingen licens att använda den immaterialrätt som ägs av företag i TK Elevator Group. I synnerhet tillåts inte duplicering, distribution, reproduktion, överföring, bearbetning, modifiering eller någon annan användning av innehållet på denna webbplats för kommersiella syften utan skriftlig tillåtelse från TK Elevator GmbH.

Varumärken

Om inget annat anges skyddas alla varumärken som används på TK Elevator GmbH:s webbplatser av lagstiftning om varumärken och får inte användas utan skriftlig tillåtelse från TK Elevator GmbH.

Detsamma gäller för företagens logotyper och skyltar.

Ansvar

Informationen som TK Elevator GmbH presenterar för dig på denna webbplats sammanställs och uppdateras regelbundet. Trots vår yttersta omsorg kan vi inte garantera att innehållet på denna webbplats är befriat från fel. Det lämnas ingen garanti om säljbarhet, ingen garanti om lämplighet för ett speciellt syfte och ingen annan garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd, avseende informationen eller annan aspekt av denna webbplats. Innehållet utgör inte en utfästelse eller garanti avseende våra produkter, i synnerhet inte rörande deras säljbarhet eller kontraktsenliga lämplighet för ett speciellt syfte. Alla uttalanden om framtidsutsikter på vår webbplats baseras enbart på åsikter, (preliminära) beräkningar eller antaganden från ledningen i TK Elevator GmbH. Som sådana är de föremål för risker och osäkerhet. TK Elevator GmbH är inte ålagd att uppdatera sådana uttalanden om framtidsutsikter. TK Elevator GmbH förbehåller sig rätten att när som helst genomföra förändringar eller tillägg till den lämnade informationen eller uppgifterna utan föregående meddelande.

Denna webbplats hänvisar till tredjeparts leverantörer, i vissa fall via hyperlänkar. TK Elevator GmbH har inget inflytande över innehållet i tredjeparts webbplatser. Av denna anledning friskriver sig TK Elevator GmbH från allt ansvar avseende innehållet i och dataskyddsmetoderna för länkar till tredjeparts webbplatser. Innan du använder tredjeparts webbplatser rekommenderar vi att du läser de relevanta villkoren och dataskyddsbestämmelserna för dessa leverantörer.