Skip Navigation

TK Elevator


Främja hållbar
rörlighet i städerna


Hållbarhet är en integrerad del av TK Elevator och vår företagsstrategi. Hållbarhet utgör grunden för hur vi arbetar och formar våra företagsvärderingar. Som ett av världens ledande hissföretag lägger vi stor vikt vid att driva innovation och kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, i nära samarbete med våra intressenter.

"Vi strävar efter att förflytta världen - även när det gäller hållbarhet. Jag är helt övertygad om att vi måste integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i allt vi gör för att kunna uppnå en hållbar framtid. Vi jämför oss med de bästa och har satt upp ambitiösa mål för de kommande åren."

Uday Yadav, VD TK Elevator


Viktiga fakta

Erkänd på CDP:s A-lista

Erkänd på
CDP:s A-lista

TK Elevator har för andra året i rad år 2021 tagits upp på den mycket erkända A-listan, som publiceras av den globala ideella organisationen CDP.

Högst rankad av Sustainalytics

Högst rankad av
Sustainalytics

TK Elevator toppar Sustainalytics globala ESG-riskbedömning i kategorin maskinindustri och har uppnått det bästa resultatet bland över 500 analyserade maskinföretag.

Medgrundare Global Elevator Safety Forum (forum för säkerhet i hissar)

Medgrundare Global Elevator
Safety Forum (forum för säkerhet i hissar)

TK Elevator är medgrundare av Global Elevator Safety Forum som arbetar mot ett gemensamt mål: en säker bransch utan olyckor.

Undertecknare av FN:s Global Compact


Undertecknare av FN:s Global Compact 

TK Elevator har undertecknat FN:s Global Compact. Vår ESG-broschyr beskriver de framsteg vi har gjort avseende de tio principerna i FN:s Global Compact.

Ledare inom leverantörsengagemang 2021

Ledare för
leverantörsengagemang 2021  

Vi är erkända av CDP som "Supplier Engagement Leader 2021" för de åtgärder vi har vidtagit för att mäta och minska miljöriskerna i vår leverantörskedja.

Medlem i RE100

Medlem i
RE100

TK Elevator har gått samman med det globala RE100 (Renewable Electricity) intiativet och förbundit sig att uppnå 100 % förnybar elektricitet i vår globala verksamhet senast år 2030.

Naturvetenskapligt baserade mål

Naturvetenskapligt
baserade mål

Initiativet Naturvetenskapligt baserade mål har godkänt TK Elevators mål för utsläppsminskning som överensstämmande med de nivåer som krävs för att uppnå målen i parisavtalet.Våra fokusområden för hållbarhet

Vår ESG-broschyr

Vår ESG-broschyr ger en översikt över de framsteg vi gjorde under det första året som oberoende företag, samt de ambitiösa mål och tydliga åtaganden vi har satt upp för oss själva när det gäller miljöskydd, socialt ansvar och styrning (environmental protection, social responsibility, and governance, ESG).

Kontaktperson för hållbarhet hos TKE

Dr Paula Casares Medrano
Chef för miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)