Skip Navigation

TK Elevator Türkiye İklim Koruma Alanında Dünya Lideri

18 Ocak 2021, 8:00

TK Elevator, global kâr amacı gütmeyen çevresel kuruluş olan CDP tarafından kurumsal sürdürülebilirlik alanında lider seçildi.

Kuruluş, iklim değişikliğine karşı verdiği mücadeleden ötürü, şirketimizi seçkin isimlerin yer aldığı "A Listesine" aldı. Bu sayede, şirketimizin emisyonları azaltma, iklimsel riskleri hafifletme ve düşük karbon ekonomisini geliştirme alanlarındaki eylemleri tanınmış oldu.

Bunun sonucunda, TK Elevator olarak, 2020 yılında CDP tarafından derecelendirilmiş toplam 9.600 şirket arasında yer alan az sayıdaki yüksek performanslı şirketten biri haline geldik. Kuruluşun da vurguladığı gibi TK Elevator olarak, iklim konusundaki önemli ve kanıtlanabilir eylemlerimiz ile dünya çapında çevreye ilişkin kurumsal taahhütlerimiz ve şeffaflığımızla bu alana öncülük ediyoruz.

TK Elevator CDP'nin A Listesinde

TK Elevator CEO'su Peter Walker, "CDP'nin 'A Listesinde' prestijli bir yer edinmiş olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. TK Elevator olarak, sürdürülebilirlik bizim için şehirleşmenin getirdiği zorlukların üstesinden gelen, çevre dostu yenilikçi mobilite çözümlerinin üretimine yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu, sürdürülebilir ürünlerin yanı sıra, daha akıllı ve daha az materyal kullanımı ile tüm ürün ve hizmetlerde daha düşük enerji tüketimini de kapsıyor." şeklinde ifade ediyor. TK Elevator bünyesinde ürünlerimizin, süreçlerimizin ve operasyonlarımızın çevresel ayak izini azaltma taahhüdümüz, kültürümüzün ve düşünce yapımızın bir parçasıdır." diye de ekleyerek şirket olarak çevre sürdürülebilirliğine olan bakış açımızı ifade ediyor.

TK Elevator Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. Paula Casares ise konuya ilişkin olarak şunları belirtiyor: "Özellikle daha düşük CO2 emisyonu, daha fazla enerji verimliliği ve daha gelişmiş atık yönetimi sağlama konularına kendimizi adamış durumdayız . 2030 yılına dek, karbon ayak izinde %25 azalma hedefliyoruz, 2040 yılına dek ise Kapsam 1 ve 2 emisyonları için mevcut karbon ayak izimizi temel alarak sera gazı emisyonlarımızı %50'ye kadar azaltmayı planlıyoruz."

Kurumsal çevresel şeffaflığın altın standardı olan CDP

CDP'nin yıllık çevresel kamuyu aydınlatma ve derecelendirme süreci, kurumsal çevresel şeffaflığın altın standardı olarak geniş kitleler tarafından kabul görmektedir. 2020 yılında 9.600'den fazla şirket, çevresel etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili mevcut verilerini CDP'nin kendi platformu üzerinden yayınlamıştır; bu, şimdiye kadarki en yüksek rakamdır.

Uzmanların tahminlerine göre, küresel enerjiye yönelik talep, önümüzdeki 15 yıl içerisinde %20 ila %35 oranında artacaktır. Bu artışın üçte ikisini, enerjiyi büyük oranda binaların tükettiği şehirler oluşturacaktır. Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle TK Elevator, binaların enerji verimliliğini artıran asansör sistemlerinin yanı sıra, enerji tüketimini %27'ye kadar azaltabilen yeni teknolojiler sayesinde bu aşırı tüketimi sürekli olarak azaltma konusunda destek sunuyor. Özellikle asansörler, tıpkı New York City'de bulunan One World Trade Center'da (Özgürlük Kulesi) olduğu gibi, bir binanın kendi enerji yeterliliğini de artırabilir. Aynı zamanda şirketimizin rejeneratif sistemleri, binanın tüm aydınlatma sistemine yetecek bir enerji sağlamaktadır.

TK Elevator Yenilikçi Ürünleri İle Enerji Tasarrufu

2018 yılında, şirketimize yenilikçi ürünlerinden biri olan halatsız MULTI asansör sistemine, Alliance to Save Energy (Enerji Tasarrufu İttifakı) tarafından İnsan Ürünü Çevre kategorisinde Enerji Verimliliği Yıldızı Ödülü verildi. Ayrıca şirketimiz, ABD ve Çin'deki tesislerinden ötürü Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) Altın sertifikası ile ödüllendirildi. Aynı zamanda, geçen yaz döneminde, şu anda Atlanta Georgia'da inşa edilmekte olan yeni asansör test kulesi için LEED V4 sertifikası alma çalışmaları da devam edecektir.

TK Elevator olarak, Hindistan'ın Pune şehrinde bir güneş enerjisi ünitesi kurduk. Bu, fabrikanın karbon emisyonlarını %55'e kadar azaltmaya yardımcı olacaktır ve ayrıca toplam enerji tüketiminin %40'ından fazlası, güneş enerjisi ünitesi tarafından sağlanacaktır. Bu girişim, şirketimizin 2040 yılına dek sera gazı emisyonlarını yarı yarıya azaltma konusundaki duruşunu da yeniden ortaya koymuş oluyor.

TK Elevator olarak, özellikle şehir trafiğinde bireysel mobiliteye ilişkin göze çarpan bir "yeşil filo stratejisi" de benimsedik. Bunun anlamı; daha çevre dostu ürünlerin, yani, elektrikli ve hibrit araçların benimsenmesi ve kat edilen mesafenin azaltılması. Bu strateji, şirketin genel çevre stratejisinin de bir parçasıdır.

Uygulamada bu, şirketin, önümüzdeki on yıl içerisinde 600 adet benzinle çalışan aracı yaklaşık 460 adet hibrit araç ve 140 adet elektrikli araç ile değiştirmeyi planladığı İspanya'dan Kuzey Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde, araç filolarının karbon etkisini azaltmak için elektrikli ve hibrit çözümler de dahil olmak üzere daha verimli araçlara geçiş yapmaya çalıştığı anlamına geliyor. Diğer ülkeler için de benzer önlemler planlarımız arasında.

Çevre konusunda yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için inceleyin.