Skip Navigation

Sürdürülebilirlik
Tedarik Zinciri Yönetimi


Tedarikçilerimizle iş birliği yaparken sosyal, etik ve çevresel tedarik zinciri risklerini azaltmamızın anahtarı güven ve şeffaflıktır.

Ne yapıyoruz

Sürdürülebilirlik Denetim Sistemi kurduk ve sürdürülebilirlik yolunda ilerlemek isteyen tedarikçilerimizle yakından çalışıyoruz.

Tedarikçi Davranış Kuralları

Tedarikçilerimizin, şurada açıklanan ilkelere uymasını bekleriz: Tedarikçi Davranış Kuralları. İnsan hakları, adil çalışma koşulları, çevre koruma, rüşvet ve yolsuzluğun yanı sıra rekabete aykırı davranışlara ilişkin ilkelerimizi içerir. Ayrıca tedarikçilerimizin iklimle ilgili risklere odaklanmasını ve bunlardan kaçınmasını gerektirir.

 • Tüm satın alım kararlarımızda sosyal, etik ve çevresel kriterleri dikkate alıyoruz.
 • TK Elevator, 2021'de Tedarikçi Davranış Kurallarının güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı.
 • Tedarikçilerimizin tamamının Tedarikçi Davranış Kuralları’nda açıklanan ilkelere uymasını bekleriz.

Sürdürülebilirlik Denetim Sistemi

Sosyal, çevresel ve etik uyumluluk ile ilgili oldukları için tedarik zincirimizdeki olası risklerin yıllık değerlendirmesini yapıyoruz. Bu analize dayanarak Sürdürülebilirlik Denetim Sistemimiz için tedarikçileri seçiyoruz. Bu denetimlerin sonuçları doğrultusunda, tedarikçilerimizle bir düzeltici eylem planı üzerinde anlaşıyoruz ve uygulanmasını izliyoruz.

 • Amacımız, tedarik zinciri risklerini azaltmak ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi sonlandırmak yerine çözümler üreterek mevcut ilişkilerimizi güçlendirmektir.
 • 2020/2021 döneminde 20 denetim gerçekleştirdik ve bu çabaları 2021/2022 döneminde iki katına çıkarmayı amaçlıyoruz.

Tedarikçilerimizle diyalog

TK Elevator olarak, ilişkilerimizi iyileştirme fırsatlarını tanımlamak ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek için tedarikçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Dünya çapındaki operasyonlarımızda düzenli olarak “tedarikçi günleri” düzenliyoruz. Bu etkinlikler güven ve şeffaflığı teşvik eder ve birlikte ilerledikçe ortak öncelik anlayışını besler.

 • Sürekli ve açık bir diyaloğa sahip olmak, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı olacaktır.
 • Güveni ve şeffaflığı teşvik etmek, ilişkileri geliştirmemize yardımcı olur ve tedarik zinciri risklerini azaltır.
 • Tedarik zincirimizdeki çevresel riskleri ölçmek ve azaltmak için eyleme geçmemiz nedeniyle CDP tarafından "Tedarikçi Katılım Lideri 2021" olarak tanındık.

Taahhütlerimiz

 • Tedarikçi Sürdürülebilirlik Denetim Sistemimiz aracılığıyla Tedarikçi Davranış Kurallarımızla uyumluluğu takip ediyoruz.
 • Yolsuzluk ve antitröst ihlalleri için “sıfır tolerans” politikası izliyoruz.
 • Tedarikçilerimizle sürekli ve açık bir diyalog kurarak ilişkilerimizi ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirme kabiliyetimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.