Skip Navigation

Tedarikçilerimizle iş birliği yaparken sosyal, etik ve çevresel tedarik zinciri risklerini azaltmamızın anahtarı güven ve şeffaflıktır.

Ne yapıyoruz

Sürdürülebilirlik Denetim Sistemi kurduk ve sürdürülebilirlik yolunda ilerlemek isteyen tedarikçilerimizle yakından çalışıyoruz.

Tedarikçi Davranış Kuralları

Tedarikçilerimizin, şurada açıklanan ilkelere uymasını bekleriz: Tedarikçi Davranış Kuralları. İnsan hakları, adil çalışma koşulları, çevre koruma, rüşvet ve yolsuzluğun yanı sıra rekabete aykırı davranışlara ilişkin ilkelerimizi içerir. Ayrıca tedarikçilerimizin iklimle ilgili risklere odaklanmasını ve bunlardan kaçınmasını gerektirir.

 • Tüm satın alım kararlarımızda sosyal, etik ve çevresel kriterleri dikkate alıyoruz.
 • TK Elevator, 2021'de Tedarikçi Davranış Kurallarının güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı.
 • Tedarikçilerimizin tamamının Tedarikçi Davranış Kuralları’nda açıklanan ilkelere uymasını bekleriz.

Tedarikçi Risk Yönetimi

Tedarik zincirimizdeki güvenlik, iş etiği, kurumsal yönetim ve işçi hakları ile ilgili potansiyel risklerin yıllık bir değerlendirmesini yaparız. Bu analizin sonucu, riskleri değerlendirmek ve izlemek için uygulanması gereken özen derecesini tanımlar.

 • Amacımız tedarik zinciri risklerini azaltmak ve bu ilişkileri sonlandırmak yerine çözümler bularak tedarikçilerimizle süregelen ilişkileri geliştirmektir.
 • Risk profillerine bağlı olarak, belirli tedarikçiler sürdürülebilirlik denetimlerine tabi tutulabilir. Bu denetimlerin sonuçlarını takiben, tedarikçilerimizle bir düzeltici eylem planı üzerinde anlaşır ve uygulanmasını izleriz.
 • Yapılandırılmış yaklaşımımız ve tedarikçilerle aktif etkileşimimiz, onların sürdürülebilirlik performanslarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Tedarikçilerimizle diyalog

TK Elevator olarak, ilişkilerimizi iyileştirme fırsatlarını tanımlamak ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek için tedarikçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Dünya çapındaki operasyonlarımızda düzenli olarak “tedarikçi günleri” düzenliyoruz. Bu etkinlikler güven ve şeffaflığı teşvik eder ve birlikte ilerledikçe ortak öncelik anlayışını besler.

 • Sürekli ve açık bir diyaloğa sahip olmak, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı olacaktır.
 • Güveni ve şeffaflığı teşvik etmek, ilişkileri geliştirmemize yardımcı olur ve tedarik zinciri risklerini azaltır.
 • Tedarik zincirimizdeki çevresel riskleri ölçmek ve azaltmak için harekete geçtiğimiz için CDP tarafından üst üste ikinci kez "Tedarikçi Katılımı Lideri 2022" olarak ödüllendirildik.

Taahhütlerimiz

 • Tedarik zincirimizdeki riskleri değerlendirmek, izlemek ve azaltmak için yapılandırılmış bir yaklaşımımız var.
 • Yolsuzluk ve antitröst ihlalleri için “sıfır tolerans” politikası izliyoruz.
 • Tedarikçilerimizle sürekli ve açık bir diyalog kurarak ilişkilerimizi ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirme kabiliyetimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.