Skip Navigation

Yenilikçi ürünlerimiz ile, insanlar ve çevre için güvenlik ve sürdürülebilirliği birinci önceliğimiz yaparak kentleşmenin zorluklarını ele alıyoruz.

Ne yapıyoruz

Mevcut altyapıları modernize ederek binaların ve şehirlerin karbon ayak izini azaltmaya ve daha düşük enerji tüketimine katkıda bulunan ürünler geliştiriyoruz.

Verimlilik

Enerji ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkararak, binaların emisyonlarını ve çevresel etkilerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Buna ek olarak, alandan tasarruf sağlayan çözümlerimiz binalarda kullanılan genel gömülü karbonu azaltır. Sürdürülebilirliği artırmak için atılan adımlar ürün geliştirirken birinci önceliğimizdir.

 • Ürün portföyümüzün bir kısmı halihazırda en yüksek enerji verimliliği derecesini almaya hak kazanmıştır (asansörler için ISO 25745-2 tarafından tanımlanan A Sınıfı ve yürüyen merdivenler için olan ISO 25745-3’ye göre Sınıf A+++).
 • Modernizasyon çözümlerimizle binaların malzeme ve enerji kullanımını da azaltıyoruz.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yaşam döngüsü

Bir asansörün yaşam döngüsünün çevresel ayak izini anlamak ve bileşenleri geri dönüştürmenin çeşitli yollarının farkında olmak, ürünlerimizin genel çevresel etkisini anlamamızın yanı sıra Ar-Ge süreçlerini ve nihayetinde ürünlerimizin tasarımını optimize etmemize yardımcı olur. Ürünlerimizle ilgili şeffaflığı sağlamak için Çevresel Ürün Beyanları (EPD'ler) yayınlıyor ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerinin sonuçlarını kamu ile paylaşıyoruz.

 • Tüm ana pazarlarımızda, birçok asansörümüz için kayıtlı EPD'lerimiz bulunmaktadır.
 • Yukarı üretim aşaması ve kullanım aşaması, ürünlerimizin çevresel performansı üzerinde en yüksek etkiye sahiptir.
 • Ürünlerimizin ömrünün sonunda, çevresel etkisinde önemli bir iyileştirme sağlayabilecek şekilde çelik bileşenler geri dönüştürülebilir.
 • Taşıma, kurulum ve servis dahil olmak üzere ürünlerimizin yaşam döngüsünün diğer aşamaları, çevresel etki açısından daha az önemli bir rol oynamaktadır.

Ürün Güvenliği

Yolcularımızı güvende tutmak, şirketimizin başarısı için esastır. En yeni süreçleri ve araçları uygulayarak asansörlerimizin üretiminde, kurulumunda ve bakımında en iyi güvenliği sağlıyoruz. Ürün güvenliği, TK Elevator ile birlikte mülk sahipleri, ekipman tedarikçileri, alt yükleniciler ve bakım hizmeti sağlayıcılarının ortak çabasıdır.

 • TK Elevator, güvenli ve ölüm yaşanmayan bir endüstri sağlamayı amaçlayan Küresel Asansör Güvenlik Forumu'nun ortak kurucusudur.
 • Dünyanın her yerindeki çalışanlar ve alt yükleniciler için geçerli olan 10 Güvenlik Kuralımızı geliştirdik. Buradan indirebilirsiniz.

Yeşil Bina Sertifikasyonları

Müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve yeşil bina sertifikasyonları almalarına yardımcı oluyoruz, örneğin: LEED ve BREEAM. Bunlar, binalardaki yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, doğal kaynakları korumak ve tüm paydaşlar için mülk değerlerini yükseltmek ve aynı zamanda zorlu sürdürülebilirlik standartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

 • Bina sertifikasyon standartlarını karşılayacak ürünler ve çözümler sunuyoruz.
 • Sürdürülebilir bina uzmanlarımız, kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.
 • 200'den fazla akredite LEED Green Associates ve BREEAM Associate Experts yetiştirdik.

Taahhütlerimiz

 • İnsanların binaların içinde ve arasında sorunsuz ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olarak kentsel yaşamı iyileştirmek istiyoruz.
 • Hedefimiz, binaları ve kentleri akıllı ve sürdürülebilir yapmaktır.
 • En üst düzey kullanıcı güvenliği sağlayan, enerji tasarruflu ve çevre dostu ürünler sunuyoruz.
 • Ürünlerimizin üretimi, kurulumu ve bakımında en iyi güvenliği sağlıyoruz.