Skip Navigation
multi - Dünyanın ilk halatsız asansörü

MULTI


Multi

Binalarda yeni bir mobilite alanı

Sistemin ağırlığını ve çevre üzerindeki etkisini azaltırken asansör kapasitesini artırdığınızı ve trafiği optimize ettiğinizi hayal edin. Bina tasarımlarını geleneksel asansörlerin dayattığı engellerden arındırdığınızı hayal edin.

Dünyanın ilk halatsız asansörü MULTI ile yaptığımız bu. MULTI, birden fazla kabini aynı kuyu boşluğunda yatay ve dikey olarak hareket ettirerek yeni olanakların kapısını açar, hem de tüm yönlerde!

MULTI şunları sağlar:

  • Daha kısa bekleme süreleri
  • Önemli düzeyde arttırılmış kapasite
  • Çevreye daha az etki
  • Ciddi oranda azaltılmış asansör ağırlığı ve kütlesi

MULTI, yüksek binalarda ve kent merkezlerinde yeni bir mobilite alanına girmek için lineer motor teknolojisinin gücünden yararlanır.

Asansör sisteminizin kapasitesini ve esnekliğini nasıl yukarılara çıkarabileceğiniz hakkında daha fazlasını öğrenin.