Skip Navigation

Sürdürülebilirlik
Yönetişim ve Uyumluluk


Değer tabanlı şirket kültürümüz için çerçeve görevi gören bir Uyumluluk Yönetim Sistemini içeren sağlam yönetişim yapıları üzerine inşa ediyoruz.

Ne yapıyoruz

Davranış Kurallarımız, Uyumluluk Yönetim Sistemimiz ve çeşitli şirket içi politikalarla desteklenen bir ihbar hattı, iş etiğinde en yüksek standartları sağlamak için çerçeve sağlar.

İş Etiği

Değerlerimiz ve ilkelerimiz, nasıl iş yaptığımızın yanı sıra birbirimizle ve iş yaptığımız insanlarla kurduğumuz etkileşimin temelini oluşturur. TK Elevator Davranış Kurallarımız bireysel çalışanlar ve şirket olarak nasıl davrandığımıza ilişkin net standartlar tanımlar. Tüm çalışanlarımızın Davranış Kurallarımıza uyması ve bu kuralları öğrenmek için düzenli aralıklarla eğitimler alması gerekmektedir.

  • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, bu sözleşmenin 10 ilkesini destekliyoruz.
  • En ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirledik ve katkımızı ESG broşürümüzde özetledik.

Uyumluluk

Risk yönetimimizin önemli bir unsuru olan Uyumluluk, operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Son teknoloji Uyumluluk Yönetim Sistemimiz, antitröst hukuku, yolsuzluğun önlenmesi, kara para aklamanın önlenmesi, dış ticaret kontrolü ve veri korumadan oluşan kilit alanlara odaklanmıştır. Küresel Uyumluluk ekibimiz bir Baş Uyumluluk Görevlisi tarafından yönetilir. TK Elevator’da Uyumluluk hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

  • Uyumluluk Yönetim Sistemimiz, TK Elevator’ın risk yönetim sistemi ve İç Kontrol Sistemi (ICS) ile iç içedir.
  • Uyumluluğun ilgili her iş sürecinin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlıyoruz.
  • Mektup, telefon, posta servisi veya doğrudan uyumluluk görevlilerimizle iletişime geçerek ulaşabileceğiniz iyi yapılandırılmış bir ihbar hattımız bulunuyor Daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Sürdürülebilirlik konuları, TK Elevator Yönetim Kurulu üyeleri ile İş Birimlerinin CEO'ları ve COO'larının yer aldığı Sürdürülebilirlik/ESG Komitesi tarafından yönetilir. Başkanlığını CEO Uday Yadav yapar ve sürdürülebilirlik konularının genel stratejik yönünü belirler. Komite, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerine ilişkin kararların alınması ve takibi için üç ayda bir toplanmaktadır.

  • CEO'muz, doğrudan kendisine bağlı merkezi bir ESG departmanı ile sürdürülebilirlik konularının genel sorumluluğuna sahiptir.
  • Tüm kuruluşta sürdürülebilirlik konularının stratejik yönünü ayarlarken, işlevler arası bir yaklaşım uygularız.

Taahhütlerimiz

  • Yolsuzluk ve antitröst ihlalleri için “sıfır tolerans” politikasına sahibiz.
  • TK Elevator, evrensel ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit edecek şekilde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısıdır.
  • Güvenilirlik, dürüstlük, kredibilite ve doğruculuğun eylemlerimizin temel taşları olduğu sürdürülebilir bir değer kültürünü TK Elevator’a yerleştiriyoruz.