Skip Navigation

Sürdürülebilirlik
Çalışanlar, Sağlık ve Güvenlik


Güvenliğin birinci önceliğimiz olduğu ve çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşabilecekleri bir iş yeri yaratıyoruz.

Ne yapıyoruz

Mükemmel çalışma koşulları sunuyor, çalışanlarımıza güveniyor ve onları takdir ediyor, iş yerinde adaleti ve saygıyı aktif bir şekilde teşvik ediyor ve çalışanlarımızın güvenliğinin birinci önceliğimiz olmasını sağlıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çok kültürlü ve oldukça nitelikli iş gücümüzün çeşitliliği ve geniş yetenek ve deneyim aralığı, şirketimizin başarısının anahtarıdır. Çeşitliliğin değerini ve bir ekibin yaratıcılığı ve yenilikçi yeteneği üzerindeki olumlu etkisini benimsiyoruz. Bu ve diğer girişimleri desteklemek için, kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısını devamlı olarak artırmaya kararlıyız.

 • Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik bir taahhüt beyanıyla taahhüdümüzü resmileştirdik.
 • Kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını 2025 yılına kadar %20’den %30’a çıkarmayı hedefliyoruz.
 • Küresel İş Destek Merkezimizde 30'dan fazla ulus çalışıyor.

Cazip İşveren

Asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinde bir pazar ve inovasyon lideri olarak başarımız, büyük ölçüde çalışanlarımızın bağlılığına ve uzmanlığına dayanmaktadır. Çok çeşitli eğitim ve gelişim kursları aracılığıyla hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Bu alanda kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçmek için 2021 yılında İK alanında yeni bir veri sistemi başlattık.

 • Güçlü kurumsal ve işveren marka kavramına sahip olduğumuz için çalışanlarımıza ve adaylara kendilerini şirketimizin yanı sıra şirketimizin hedefleri ve değerleri ile kolayca tanımlama imkanı tanıyoruz.
 • Mevcut ve gelecek nesillerin çalışmaktan ve kariyerlerini inşa etmekten keyif aldıkları bir iş yeri yaratmaya çalışıyoruz.

Adalet ve Saygı

TK Elevator 2021 yılında Group Works Konseyi ve küresel sendika IndustriALL ile bir Küresel Çerçeve Anlaşması (GFA) imzaladı. Bu anlaşma, insan ve çalışan haklarını küresel olarak korumanın anahtarıdır. Tüm şirket operasyonlarında çalışanların çıkarlarını korur ve sendika halkları standartlarının yanı sıra sağlık, güvenlik ve çevre uygulamaları ile çalışma kalitesi ilkelerini ana hatlarıyla belirtir.

Sağlık ve Güvenlik

Güvenlik, şirketin tüm seviyelerde önceliğidir. Güvenlik farkındalığı kuruluş boyunca teşvik edilir ve güvenlik standartları şirket kültürümüze ve günlük süreçlerimize tamamen entegre edilmiştir. Performansımızı, OHS yönetim sistemlerimiz aracılığıyla temel güvenlik performans göstergelerine göre ölçüyoruz.

 • Son beş yılda kaza oranımızı (TRC) yaklaşık %50 oranında azalttık.
 • Genel iş gücümüzün %60'ı ISO 45001 ve/veya OSHAS 18001 ile uyarınca sertifikalandırılmıştır.
 • Güvenli ve ölüm yaşanmayan bir endüstri sağlamayı amaçlayan Küresel Asansör Güvenlik Forumu'nun ortak kurucusuyuz.
 • Dünyanın her yerindeki çalışanlar ve alt yükleniciler için geçerli olan 10 Güvenlik Kuralımızı geliştirdik. Buradan indirebilirsiniz.

Taahhütlerimiz

 • Kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını 2025 yılına kadar %20’den %30’a çıkarmayı hedefliyoruz.
 • İş gücünde azınlık temsiliyetini aktif bir şekilde teşvik ediyoruz.
 • “Sıfır kaza” vizyonuyla 2023 yılına kadar (başlangıç yılı: 2017/2018) milyon çalışma saati başına kaza sıklığını her yıl en az %10 oranında azaltmayı hedefliyoruz.