Skip Navigation

Güvenliğin birinci önceliğimiz olduğu ve çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşabilecekleri bir iş yeri yaratıyoruz.

Ne yapıyoruz

Mükemmel çalışma koşulları sunuyor, çalışanlarımıza güveniyor ve onları takdir ediyor, iş yerinde adaleti ve saygıyı aktif bir şekilde teşvik ediyor ve çalışanlarımızın güvenliğinin birinci önceliğimiz olmasını sağlıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çok kültürlü ve oldukça nitelikli iş gücümüzün çeşitliliği ve geniş yetenek ve deneyim aralığı, şirketimizin başarısının anahtarıdır. Çeşitliliğin değerini ve bir ekibin yaratıcılığı ve yenilikçi yeteneği üzerindeki olumlu etkisini benimsiyoruz. Bu ve diğer girişimleri desteklemek için, kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısını devamlı olarak artırmaya kararlıyız.

 • Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik bir taahhüt beyanıyla taahhüdümüzü resmileştirdik.
 • Kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını 2025 yılına kadar %20’den %30’a çıkarmayı hedefliyoruz.
 • İşgücümüzde 130'tan fazla millet temsil edilmektedir ve üst düzey yöneticilerimiz arasında 20'den fazla millet bulunmaktadır.

Cazip İşveren

Asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinde bir pazar ve inovasyon lideri olarak başarımız, büyük ölçüde çalışanlarımızın bağlılığına ve uzmanlığına dayanmaktadır. Çok çeşitli eğitim ve gelişim kursları aracılığıyla hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

 • Güçlü kurumsal ve işveren marka kavramına sahip olduğumuz için çalışanlarımıza ve adaylara kendilerini şirketimizin yanı sıra şirketimizin hedefleri ve değerleri ile kolayca tanımlama imkanı tanıyoruz.
 • Mevcut ve gelecek nesillerin çalışmaktan ve kariyerlerini inşa etmekten keyif aldıkları bir iş yeri yaratmaya çalışıyoruz.

Adalet ve Saygı

TK Elevator 2021 yılında Group Works Konseyi ve küresel sendika IndustriALL ile bir Küresel Çerçeve Anlaşması (GFA) imzaladı. Bu anlaşma, insan ve çalışan haklarını küresel olarak korumanın anahtarıdır. Tüm şirket operasyonlarında çalışanların çıkarlarını korur ve sendika halkları standartlarının yanı sıra sağlık, güvenlik ve çevre uygulamaları ile çalışma kalitesi ilkelerini ana hatlarıyla belirtir.

Sağlık ve Güvenlik

İnsanları güvende tutmak bizim için asla taviz verilemeyecek temel bir değerdir. Temel olarak, bu bizim çalışma ve iş yapma lisansımızdır. Herhangi bir kaza sadece yaralılar için değil, aynı zamanda aileleri, arkadaşları ve meslektaşları için de yıkıcı olabilir. Bu nedenle çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliğini tutarlı ve tavizsiz bir şekilde sağlamak bizim için zorunludur.

 • Çalışanlarımızın %60'ı ISO 45001 ve/veya OSHAS 18001 sertifikalı tesislerde çalışmaktadır.
 • Güvenli ve ölümcül olmayan bir endüstri arayışı için Küresel Asansör Güvenliği Forumu'nun kurucu ortağıyız.
 • Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar ve alt yükleniciler için geçerli olan 10 Güvenlik Kuralımızı geliştirdik. Buradan indirebilirsiniz.

Taahhütlerimiz

 • Kıdemli liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını 2025 yılına kadar %20’den %30’a çıkarmayı hedefliyoruz.
 • İş gücünde azınlık temsiliyetini aktif bir şekilde teşvik ediyoruz.
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğuna içtenlikle inanıyoruz ve toplam kaydedilebilir vakalarımızı (TRC'ler) baz yıl olarak 2021/22 ile 2026/27 arasında %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz.