Skip Navigation

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru yükselirken önceliklerimiz çevresel ayak izimizi azaltmak, enerji verimliliğimizi yükseltmek ve iddialı karbon düşürme hedeflerimize ulaşmaktır.

Ne yapıyoruz

İddialı karbon azaltma hedefleri belirledik, geçtiğimiz yıl yeşil elektriğin payını %59 oranında artırmayı başardık, son iki yılda Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı önemli ölçüde azalttık ve sağlam çevre yönetim sistemimizle ilerlemeyi takip ettik.

Bilim Temelli Hedefler

GHG emisyonlarımızın azaltılmasına yönelik iddialı hedeflerimiz, Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandı.

 • 2030 yılına kadar mutlak kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %53 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz (baz alınan yıl: 2019). Ayrıca 2030 yılına kadar satılan ürünlerin mutlak kapsam 3 emisyonlarını %23 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz (baz alınan yıl: 2021).
 • Operasyonlarımızdan çıkan (kapsam 1 ve 2) GHG emisyonlarını kapsayan hedefler, Paris Anlaşması’nın en iddialı hedefi olan küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için gerekli eylemler ile uyumludur. Değer zincirinden çıkan (kapsam 3) emisyonlar için hedefimiz, SBTi’nin iddialı değer zinciri hedefleri için kriterleri karşılamaktır, yani mevcut en iyi uygulamalarla uyumludur.

İklim Koruma

Tüm değer zincirinde karbon emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyoruz. 16.000'den fazla araçtan oluşan araç filomuz, emisyonlarımız üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, karbon ayak izimizi azaltma çabalarımızı teknisyenlerimizin kat ettiği mesafeyi azaltmaya ve filomuzu sırasıyla hibrit ve tamamen elektrikli araçlara geçirmeye odaklıyoruz.

 • Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) ünlü A-List’inde art arda üçüncü kez yer aldık. Bu rapora buradan erişebilirsiniz.
 • Doğrudan emisyonlarımızı (Kapsam 1) ve enerji alımlarından kaynaklanan dolaylı emisyonlarımızı (Kapsam 2) 2021/22 mali yılı sonuna kadar %21 oranında azalttık (baz yıl 2018/19).

Enerji Verimliliği

Enerji yönetimimizin ana odak noktası %100 yeşil enerji kullanımı ve enerji verimliliği önlemlerimizi artırmaktır. Dünya çapındaki üretim tesislerimizde tüketilen elektriğin %88'i yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

 • Dünya çapındaki operasyonlarımızda tüketilen elektriğin %59'u yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir.
 • TK Elevator RE100’e katıldı ve 2030 yılına kadar küresel operasyonlarında yalnızca yenilenebilir elektrik kullanmaya kendini adadı.

Çevresel Yönetim

2021/22 itibariyle, üretim merkezlerimizin %80'i ISO 14001 sertifikalıdır ve ISO 50001 sertifikalı fabrikalarımız enerji tüketimlerinin %82'sini karşılamaktadır.

 • Tüm sahalarımız düzenli olarak enerji ve su tüketiminin yanı sıra atık verilerini toplar.
 • Atık azaltımına odaklanıyoruz ve 2026 yılına kadar üretim tesislerimizde sıfır çöp atığına ulaşmayı hedefliyoruz.
 • Atlanta (Georgia), ABD'de bulunan İnovasyon ve Yeterlilik Merkezimiz (IQC), Middleton (Tennessee), ABD'de bulunani üretim tesisimiz ve Zhongshan'daki (Çin) ofislerimiz LEED (“Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik”) Altın sertifikasına sahiptir. Zhongstan’da (Çin) yer alan asansör üretim tesisimiz LEED Gümüş sertifikalıdır.

Taahhütlerimiz

 • 2030 yılına kadar küresel operasyonlarda %100 yenilenebilir elektrik kullanacağız.
 • Operasyonlarımızdan çıkan (kapsam 1 ve 2) emisyonları Paris Anlaşması’nın en iddialı hedefi olan küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlı tutmak için gerekli olan şekilde azaltmayı ve değer zincirimizden çıkan emisyonları SBTi’nin iddialı değer zinciri hedefleri için kriterleri ile uyumlu tutmayı hedefliyoruz.
 • En geç 2050 yılına kadar net sıfır küresel emisyona ulaşmayı hedefliyoruz.