Skip Navigation
Partners - duurzaamheidspartner

Partners


Duurzame relaties ontwikkelen

Ons succes hangt grotendeels af van de kwaliteit van de relaties die we onderhouden met onze klanten, leveranciers en andere belangrijke partners. We streven ernaar om relaties te ontwikkelen die gebaseerd zijn op vertrouwen, transparantie en wederzijds respect.

Onze klanten komen op de eerste plaats

duurzaamheidspartner

Met de lancering van ons Net Promoter Score (NPS)-programma in 2013 gaven we onszelf de instrumenten om de meest klantgerichte organisatie in de sector te worden. Dankzij NPS kunnen we onze prestaties meten door de ogen van onze klanten. Het helpt ons te begrijpen wat voor de klanten van belang is en de bijbehorende service te leveren. Het is ook een kritieke prestatie-indicator (KPI) voor bedrijfsgroei.

Klantloyaliteit en -tevredenheid zijn cruciaal voor het duurzame succes van ons bedrijf. NPS zorgt ervoor dat we beide factoren op een systematische en transparante manier kunnen beoordelen. Het biedt ons een snel en gestandaardiseerd proces voor de categorisatie, analyse en oplossing van alle klantproblemen.

We hebben NPS in heel de organisatie geïmplementeerd, van onze buitendienst tot ons hoofdkantoor. Klantproblemen worden in de organisatie naar boven doorgegeven, waarbij elk afzonderlijk klantenprobleem op elk niveau van het bedrijf wordt beheerd, beoordeeld en opgevolgd.

Sinds juni 2016 hebben we aan 30.000 commerciële medewerkers gedragstraining gegeven over hoe ze onze belofte naar klanten toe, namelijk “engineering. tomorrow. together.”, moeten ondersteunen. Om de beste partner in de sector te worden, is het belangrijk dat onze medewerkers die visie onderschrijven.

Een duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer

duurzaamheid is cruciaal voor de toekomstige levensvatbaarheid van ons bedrijf

Als onderdeel van de TK Elevator-groep begrijpen we dat duurzaamheid cruciaal is voor de toekomstige levensvatbaarheid van ons bedrijf. Duurzaamheid is een drijfveer voor innovatie en verbetert onze economische, ecologische en sociale prestaties voortdurend. Het is ook van essentieel belang voor een duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer.

We weten dat onze activiteiten een impact kunnen hebben op het milieu, de maatschappij en de economie van de landen waar we actief zijn. De Gedragscode voor leveranciers van TK Elevator vat onze visie van duurzaamheid en compliance samen, en geeft een overzicht van de normen die door onze leveranciers moeten worden nageleefd.

In al onze inkoopactiviteiten nemen we economische, technische, procesmatige, sociale en ecologische criteria in beschouwing. We verwachten dat de bedrijfsactiviteiten van onze leveranciers voldoen aan nationale en internationale wetten en voorschriften, de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Staten en de voorschriften en normen in onze Gedragscode.

Aandacht voor de veiligheid van onze werknemers en partners

duurzaamheid is cruciaal voor de toekomstige levensvatbaarheid van ons bedrijf

Veiligheid is uitermate belangrijk – voor onze eigen werknemers en voor alle partners met wie we samenwerken. Daarom wordt van iedereen die in onze fabrieken en vestigingen werkt, verwacht dat ze de veiligheidsvereisten in acht nemen.

Naast extra lokale instructies hebben we 10 essentiële veiligheidsregels opgesteld die overal ter wereld moeten worden nageleefd.

Er is geen enkele klus zo belangrijk of dringend dat het niet op een veilige manier kan worden gedaan!

Onze 10 veiligheidsregels