Skip Navigation
חֶברָה

חֶברָה


הפיכתן של ערים למקומות הטובים ביותר לגור בהם

ב TK Elevator, אנו שואפים להפוך את הערים למקומות שהכי טוב לחיות ולגור בהן. אנו עושים זאת באמצעות אספקת תשתית עמידה של מבנים ומערכות הובלת נוסעים יותר ויותר ידידותיות לסביבה. סיוע בניידותם של אזרחים מתבגרים נחשב גם הוא לעניין שנמצא בראש סדר העדיפויות. המטרה שלנו היא להוביל באופן מתמיד את הדרך בכל הקשור לאיכות, נוחות המשתמש, תכנון, נגישות ,בריאות ובטיחות.

מחויבות לאחריות החברתית והתאגידית שלנו

אנו מבינים את צרכי העולם של מחר ושל הלקוחות שלנו. המטרה שלנו היא לסייע ולהביא את הדרישה ההולכת וגדלה עבור הלקוחות שלנו ועבור מוצרי הון, תשתיות, אנרגיה וחומרי גלם בקו אחד עם המציאות של משאבים נדירים יותר ויותר. במיומנות, תשוקה ונחישות, העובדים שלנו מפתחים ומספקים ללא הרף מוצרים ופתרונות שיתנו מענה לאתגר זה.

מוקדש לתשתיות בניין בר קיימא

בניינים המוסמכים לקיימות

המוצרים והשירותים המאוד יעילים והחסכוניים שלנו מותאמים לתשתית בנייה בר קיימא. אנחנו:

  • מציעים מוצרים ושירותים עם יעילות במשאבים, בטוחים, מהימנים ונוחים.
  • תומכים בלקוחות שלנו במהלך שלב התכנון עם שירותי ייעוץ מקיפים המוענקים על ידי מומחים לקיימות בניינים כולל את 200+ איגודי ה LEED המוסמכים והידידותיים לסביבה ומומחים לאיגוד BREEAM.
  • להפוך את התשתיות הקיימות למודרניות כך שיעמדו בתקני הקיימות של הבניינים.

קיימות וחברה: מעורבות קהילתית סביב העולם

קיימות וחברה

באמצעות מעורבות קהילתית אנחנו מסייעים אף להפוך את הערים למקומות הטובים ביותר לגור ולחיות בהם. עם יותר מ-900 מקומות ברחבי העולם, אנו מעורבים בשיפור איכות חייהם של אנשים בקהילות מסביב לעולם.

להיות הוגנים כלפי כל אחד מהווה את אחד מהעקרונות המנחים שלנו. אנו נאבקים באופן פעיל באפליה ומחזקים סובלנות. אמון וכבוד הדדי מהווים את אבני הפינה להצלחה שלנו וטבועים בדרך החשיבה והעבודה שלנו.

כיוון שבני הנוער הם המפתח לעתיד , אנו תומכים בצורה פעילה בבתי ספר, במכללות ובמוסדות חינוכיים אחרים.

הגנה על הסביבה

חברה

במיקוד שלנו בהגנה על הסביבה באמצעות חיסכון במשאבים ובאנרגיה יש הגיון עסקי מושלם. במקביל, הדבר מגן על רווחתם של העובדים, הלקוחות, השותפים שלנו ועל הקהילות בהן אנו חיים ועובדים.