Skip Navigation
עובדים

עובדים


עובדים: בראש סדר העדיפויות

היעד שלנו הוא להיות "מעסיק מועדף" .

ארגון בר קיימא מציב בראש סדר העדיפויות שלו את הרווחה של עובדיו, מבחינה מקצועית אך גם אישית. אנחנו יודעים שכולם מרוויחים כשאנו מציבים את עובדינו במקום הראשון, ולפיכך אנו פועלים לקדם את הבריאות והבטיחות שלהם, ומעניקים להם באופן קבוע הדרכה איכותית ואפשרויות קידום. אינספור יוזמות של משאבי אנוש וכלים, מסייעים לנו להעניק לעובדים שלנו את הטוב ביותר ובה בעת גם להוציא מהם את המיטב.

מעודדים תרבות אתית ומגוונת.

אנו מבטיחים שכחלק מהאחריות שלנו עלינו לדבוק בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר ולבנות תרבות של שוויון הזדמנויות, אמון הדדי וכבוד. אנו מחויבים על ידי האמנה למגוון של גרמניה והיא מנחה אותנו ביצירת מקום עבודה ללא דעות קדומות ופתוח לכל אחד.

בטיחות ובריאות מקצועית : בראש סדר העדיפויות

עובדים TK Elevator

מעליות הינן שיטת התעבורה הבטוחה ביותר בעולם. אנו שואפים למצב בו כל העובדים וקבלני המשנה שעובדים עליהן, יהיו בטוחים אף הם. המטרה שלנו היא אפס תאונות והיא נתמכת באמצעות מדיניות בריאות ובטיחות מקצועית נרחבת, הדרכות נרחבות ותהליכי ניהול בטיחות מוסמכים. תאונות וכאלו שבגדר הכמעט, מדווחים ונבחנים ואנו מבצעים פעולות מתקנות.

קווי ההנחיות והפעולות שלהלן, מסייעים לנו להבטיח את הבריאות והבטיחות של עובדינו וקבלני המשנה שלנו:

  • הדרכה על פי 10 הכללים העולמיים
  • ביקורות מערכת בטיחות פנימית (SSA)
  • למידה מקוונת על בנושאי בטיחות מהותיים עבור כל העובדים
  • הדרכת מנהלים למודעות בטיחות בעבודה
  • פעילויות נרחבות לניהול קבלני משנה כולל ימי בטיחות לקבלני משנה
  • יום בטיחות שנתי עולמי "We care"
  • הענקת פרסי בטיחות שנתיים
  • חדשנות בטיחות במוצרים כגון שיטת התקנה ללא פיגום
  • אתרי הסמכה OHSAS 18001/ISO45001
  • מסמכי הדרכת בטיחות לכל הטכנאים

לגרום לעובדים טובים לבצע טוב יותר

עובדים

עובדים מיומנים ומסורים הם נכס גדול מאוד. זוהי הסיבה שהשקענו ביצירת קמפוס ההדרכות הפנימי היחידי בעולם המתמקד בפיתוח מקצוענים בתעשיית המעליות.

ב-12 מיקומים מסביב לעולם, ארגון הלמידה העולמי בקמפוסים שלנו מספק הדרכות לעובדים מיומנים וצעירים מקצועיים ברחבי החברה. תוכניות ממוקדות מטרה מאפשרות לעובדים לפתח את יכולותיהם תחת ההדרכה של מומחי ההדרכה הפנימיים.