Skip Navigation

Kontakta oss

TK Elevator Sweden ab

Storsätragränd 12

127 39 Skärholmen


+46 (0) 8 449 22 50

info.tkese@tkelevator.com

‹‹‹

Offertförfrågen

Offertförfrågen

This field is required

Vilka produkter är du intresserad av?

Hissar
Rulltrappor
Rullband
Postnummer
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

‹‹‹

24/7 Service - Behöver du hjälp?

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Felanmälan: +46 (0) 200 - 88 78 78

Please enter a valid zip code
Hälsning
Please enter your name.
e-postadress *
Please enter your message.

Jag har tagit del av sekretesspolicyn. *

Offertförfrågen

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Offertförfrågen

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

24/7 Service - Behöver du hjälp?

Något gick fel och vi kan inte skicka ditt meddelande.

Tillgänglighet för alla generationer

Hissar ger människor som bor i äldre byggnader en hög livskvalitet. Exempelvis kan äldre som har bott i en byggnad i decennier, och som vill bo kvar i sina hem – och andra med rörelsehinder – fortsätta göra det när en hiss installeras.

Och det är inte svårt, praktiskt taget alla befintliga byggnader i våra stadskärnor kan enkelt eftermonteras eller föryngras med dagens flexibla, toppmoderna renoveringshissar. Med en sådan uppgradering av mobiliteten kommer byggnaderna fortsätta att vara attraktiva och ekonomiskt lönsamma platser att bo och arbeta på. Att få in hissar i av din äldre byggnad ökar fastighetens livslängd och gör livet för de boende mycket bekvämare.

De 3 vanligaste sätten att eftermontera en hiss

I trapphus

Om det befintliga utrymmet i trapphuset är (eller kan göras) tillräckligt stort för att rymma en hiss, är detta det bästa alternativet för många fastighetsägare. Vi hjälper dig med nödvändiga anpassningar och installerar hissen, integrerar den i den befintliga strukturen och tar allt ansvar för det estetiska resultatet.

På innergård

Om byggnadens arkitektur inte tillåter installation av en hiss i trapphuset, kan den läggas till utvändigt i en schaktkonstruktion av betong eller metall/glas. Om en innergård finns är detta det bästa alternativet eftersom den vanligtvis är mindre utsatt för vind och väder, och det är lättare att få bygglov.

På fasad mot gata

Även utan plats i trapphus eller på innergård finns det fortfarande möjlighet att montera en extern hiss på byggnadens fasad. Särskild hänsyn kommer att tas till estetisk lämplighet, kommunala fasadbestämmelser och (vid behov) åtkomstkontroll och skydd mot skadegörelse.

Så här fungerar det:

TK Elevator har lång erfarenhet av anpassade lösningar för byggnader utan hiss. Våra experter kommer att ge dig råd, definiera den bästa lösningen för dina behov med hänsyn till din byggnads unika karaktär, och guida dig genom hela processen. Om du vill genomför vi ett nyckelfärdigt projekt, sköter förberedelserna av projektet och projektledning, dokumentationen för att erhålla de nödvändiga tillstånden, de avslutande arbetena (anläggningsarbeten, lås, el etc.) och hjälper dig även med ansökan om statligt finansieringsstöd.

Installationsprocess för trapphus

1. Planering och gropkonstruktion. Planering av hisschakt och grop, schaktning på bottenvåningen för grop och omdragning av ledningar och rör i förekommande fall.

2. Demontering av trappans ledstänger, montering av skydd.

3. Konstruktion av schaktet (betong, murverk eller metall/glas) med särskild fokus på de estetiska värdena samt skydd av trappan.

4. Installation av hiss, mekaniska komponenter och elektriska anslutningar.

5. Finputsning och slutförande av arbete. (Åter)montering av ledstänger, puts och färg, rengöring och driftsättning av hissen.

Standardmässig installationsprocess för innergårdar och fasader

1. Layout, schaktning och fundament: Arkitektonisk utformning, planering av konstruktionsområden, lokalisering av rör, schaktning av mark och fundament.

2. Byggnadsställningar: Montering av ställningar och installation av säkerhetsåtgärder.

3. Öppningar i fasaden: Omläggning av fasta installationer, skapande av nytt hisschakt och dörröppningar.

4. Hissinstallation: Elinstallation för den nya hissen med belysning och motor samt mekanisk installation av hissen.

5. Färdigställande av arbete: Målning och detaljarbeten, städning av byggarbetsplatsen, driftsättning och överlämnande av dokumentation.

Standardmässig installationsprocess för innergårdar och fasader med golvutjämning

Ibland kan installationen av en ny hiss på fasaden eller innergården kräva en ombyggnad av trappan, med anpassning så att trappavsatserna har plats för stannplan på varje våning.

1. Layout, schaktning och fundament: Arkitektonisk utformning, planering av konstruktionsområden, lokalisering av rör, schaktning av mark och fundament.

2. Byggnadsställningar: Montering av ställningar och installation av säkerhetsåtgärder.

3. Öppningar i fasaden: Omläggning av fasta installationer, skapande av nytt hisschakt och dörröppningar.

4. Konstruktion av ny trappa: Rivning av trappa, modulbygge av ny trappa, konstruktion av nya avsatser och montering av ledstång.

5. Hissinstallation: Elinstallation för den nya hissen med belysning och motor samt mekanisk installation av hissen.

6. Färdigställande av arbete. Målning och detaljarbeten, städning av byggarbetsplatsen, driftsättning och överlämnande av dokumentation.

Är du intresserad av eftermontering av en hiss? Oavsett hur liten byggnaden är kan vi lägga till en hiss på insidan eller utsidan av din byggnad tack vare våra flexibla mobilitetslösningar. Våra experter ger dig gärna råd om de mest lämpliga alternativen.

Välkommen att ta kontakt med något av våra kontor nära dig!