Skip Navigation

TK Elevator Sürdürülebilirlik İlke ve Hedefleri

30 Temmuz 2021

  • TK Elevator yayınladığı ilerleme raporunda sürdürülebilirlik ilkelerini ve hedeflerini açıkladı.
  • TK Elevator; çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim (environmental protection, social responsibility, good corporate governance (ESG) Report) konuları hakkında tüm kilit unsurları içeren yeni bir rapor yayınladı. Raporda, bağımsız bir şirket olarak TK Elevator’un daha ilk yıldan önemli ölçüde yol kat ettiği kaydedildi. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konu başlıkları altında elde edilen tüm ilerlemeler ve koyulan hedefler kamuoyuna duyuruldu.

Global kentsel mobilite lideri TK Elevator, iş ve sürdürülebilirlik hedeflerinin birlikte ve uyum içinde sürdürüldüğü bir şirket olma hedefiyle; çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim konuları etrafında hazırladığı ilerleme raporunu yayınladı. Rapor, şirketin kaynak yönetiminden çalışma standartlarına ve insan haklarına kadar her türlü sürdürülebilir yaklaşım ve faaliyetlerine ışık tutuyor.

TK Elevator CEO’su Peter Walker konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Çevresel koruma, sosyal sorumluluk, iyi bir kurumsal yönetişim ve finansal hedeflerin TK Elevator’da sürdürülebilir, kârlı bir büyüme sağladığına içtenlikle inanıyorum. ESG raporu her zaman kurumsal stratejimizin temel bir parçası oldu. Sürdürülebilirlik ilkelerinin çalışanlarımız tarafından bu denli canlı tutulması ve takip edilmesiyle gurur duyuyorum” dedi.

TK Elevator, Thyssenkrupp Group’tan ayrılmasından sadece dört ay sonra dünya çapında tanınan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) prestijli “İklim Değişikliği A Listesi”’ne dahil edilerek karbon emisyonunun azaltılması ve iklim risklerinin en aza indirilmesine yönelik faaliyetleriyle tanındı. Şirketin ayrıca, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacılarından biri olarak insan hakları, adil çalışma koşulları, çevresel koruma ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklı bir yaklaşımı var. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (the United Nations Sustainable Development Agenda) ilkelerini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (Sustainable Development Goals (SDGs)) de aktif şekilde destekliyor.

TK Elevator’da çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim bir arada yürütülüyor

ESG Raporu’nda TK Elevator’ın faaliyetleri üç temel konu çerçevesinde ele alınıyor: Çevre ve iklim koruması ile ilgili olarak, akıllı teknolojiler ve akıllı çözümler aracılığıyla global kentleşme süreci kapsamında mobilite gerekliliklerinin karşılanması amaçlanıyor. Sosyal alanda; iş yerinde güvenlik, iş gücü çeşitliliği ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yer alıyor. Kurumsal yönetişim açısından TK Elevator, etik değerlere koşulsuz uymaya dayalı adil ortaklıkların savunucusu konumunda bulunuyor.

TKE ÇSY Hedefleri

2050 yılına kadar net sıfır emisyonuna ulaşma hedefinde

Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project (CDP)) küresel liderlerinden biri olan TK Elevator, emisyonları azaltma konusunda önemli adımlar atıyor. En geç 2050 yılına kadar iklim açısından net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen şirket, bu nedenle Paris Anlaşması hedeflerine dayalı “Business Ambition for 1.5°C” girişimini destekliyor.

Şu anda şirketin kendi emisyonlarının büyük bir kısmı araç filosundan kaynaklanıyor. Elektrikli ve hibrit araçlara geçilmesi ve rotaların optimize edilmesiyle bu emisyonların seviyesinin düşmesi hedefleniyor. Dahası, 2030 itibarıyla şirket, ihtiyaç duyduğu tüm enerji yenilenebilir kaynaklardan elde edecek. En yüksek enerji verimliliği derecelendirmelerine sahip asansörler ve yürüyen merdivenler, bulut tabanlı dijital platform MAX veya yerden tasarruf sağlayan TWIN asansör sistemi gibi yenilikçi ürün ve hizmetleri ile TK Elevator, değer zinciri boyunca kaynak verimliliğinin artmasına ve CO2 emisyonlarının azalmasına yardımcı oluyor.

Sosyal politikalar ilk sırada

Kullanıcıların ve çalışanların güvenliğini birincil öncelik olarak ele almak TK Elevator’ın ticari başarısının temelinde yatıyor. Şirket, son 10 yıl içinde bu alanda önemli bir ilerleme kaydederek kaza sıklık oranını neredeyse yüzde 90 azalttı. Özellikle son iki yılda yüzde 50’lik bir azalma kaydedildi. Şirketin nihai hedefi ise sıfır kaza. Bu hedef doğrultusunda TK Elevator, sektördeki diğer oyuncularla bir araya gelerek “can kaybının sıfır olduğu güvenli bir sektör” ortak hedefiyle Küresel Asansör Güvenlik Forumu’nu (the Global Elevator Safety Foru) kurdu.

Çeşitlilik, kapsayıcılık, adalet ve saygı temel kurumsal değerleriyle hareket eden TK Elevator’ın Düsseldorf’taki genel merkezinde toplam 30 farklı milletten çalışanı bulunuyor. Şirketin liderlik pozisyonlarındaki kıdemli yöneticilerin yüzde 20’si kadın ve 2025 yılı itibarıyla kadın çalışan sayısının yüzde 30’a ulaşması hedefleniyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında TK Elevator; Hindistan, Kolombiya ve Tayland da dahil olmak üzere dezavantajlı gençlere eğitim fırsatları sunmak için SOS Children’s Villages kurumuyla birlikte çalışıyor. Şirket ayrıca Covid-19 pandemisi sonrasında MAX platformunu ücretsiz olarak hastane ve sağlık tesislerinde kullanıma açtı.

Kurumsal yönetişimde ortak değerler

TK Elevator, tamamen kendi tasarladığı modern uyum yönetim sistemini, global uyum ekibini ve usulsüzlük ihbar sistemini kurdu. Ayrıca kendi iş yapış modeline özel yeni e-öğrenme programları oluşturdu. ESG Raporu’nda değinilen kurumsal değerlere yönelik açıklamalarda da bulunan Peter Walker: “Müşterilerimizin menfaati ve dürüst ticaret için sıkı ve adil rekabete yürekten inanıyoruz. TK Elevator’da ihlallere tolerans gösterilmiyor” diye belirtti.

Walker son olarak, “Bu nedenle sürdürülebilir bir geleceğe doğru olan yolculuğumuza devam ediyoruz ve bu ilerleme raporunu daha fazla şeffaflık için bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Ayrıca, ESG ilerleme raporumuzda değindiğimiz alanlara yönelik yaklaşımlarımızı sürekli olarak geliştirmeye devam etmek için tüm paydaşlarımızla olan diyaloğumuzu güçlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şirket sürdürülebilirlik ilkelerimiz hakkında daha fazla bilgi için şimdi inceleyin.