Skip Navigation
שותפים

שותפים


חיזוק יחסים ברי קיימא

ההצלחה שלנו תלויה במידה ניכרת באיכות היחסים אותם אנו מחזקים עם הלקוחות שלנו, עם הספקים שלנו ועם שותפים מרכזיים אחרים. אנו שואפים לקדם את היחסים המבוססים על אמון, שקיפות, כבוד הדדי ואמונות משותפות.

מיקום הלקוחות שלנו בראש סדר העדיפות

שותפי קיימות

עם השקת תכנית מדידת שביעות הרצון Net Promoter Score – NPS בשנת 2013, נתננו לעצמינו את הכלים להפוך לארגון ששם הכי הרבה את הלקוח במרכז בתעשייה. תכנית NPS מאפשרת לנו למדוד את איכות הביצועים שלנו דרך עיניהם של הלקוחות. היא מסייעת לנו להבין ולמסור את מה שחשוב לידי הלקוחות. היא משמשת גם כמדד ביצועים מרכזי (KPI) עבור צמיחת עסק.

נאמנות ושביעות רצון של לקוח קריטיות להצלחתה הממושכת של החברה שלנו. NPS מאפשרת לנו לבצע הערכה הן בדרך שיטתית (מערכתית) והן בדרך של שקיפות. היא מעניקה לנו תהליך מהיר ומתוקנן לשם קטלוג, ניתוח ופתרון כל סוגיות (בעיות) הלקוחות.

הטבענו את תכנית NPS בקרב הארגון, החל ממחלקת המבצעים שלנו בשטח ועד למשרדינו הראשי. סוגיות של לקוחות דורגו במיקום עליון בחברה עם בעלות, מדידה ומעקב עבור סוגיה של לקוח בודד מתרחשות בכל דרג של הארגון.

ביוני 2016, התחלנו להכשיר 30,000 עובדים העובדים מוללקוחות, בכל הנוגע להתנהגויות התומכות בהבטחה שלנו של-" engineering. tomorrow. together " ללקוחות. אימוץ התנהגויות אלה הינו המפתח בלהפוך למעסיק מועדף בתעשיה.

רכש בר קיימא וניהול אספקה

אנו מבינים כי קיימות הכרחית לחיוניות העתידית של החברה

כחלק מקבוצת TK Elevator , אנחנו מבינים כי קיימות הכרחית לחיוניות העתידית של החברה שלנו. קיימות מניעה חדשנות ומשפרת כל הזמן את איכות הביצועים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים שלנו. היא קריטית גם לניהול רכש ואספקה מוצלח.

אנחנו יודעים שהפעולות שלנו עשויות להשפיע על הסביבה, על החברה ועל הכלכלה בקרב המדינות בהן אנו פועלים. זהו קוד התנהגות הספקים שלנו קוד ההתנהגות שלנו מתאר את ההבנה שלנו לגבי קיימות והיענות כמו גם את הסטנדרטים בהם צריכים לעמוד הספקים שלנו.

בכל פעילויות הרכש שלנו, אנו לוקחים בחשבון את הקריטריונים הכלכליים, הטכניים, התהליכיים, החברתיים והסביבתיים. אנו מצפים לכך שהפעילויות העסקיות של הספקים שלנו ייענו לחלוטין לחוקים ולהסדרים לאומיים ובינלאומיים יישומיים, לעקרונות הגלובליים של האו"ם ולדרישות ולתקנים בקוד ההתנהגות של הספק שלנו. קוד ההתנהגות של ספק TK Elevator .

דואגים לבטיחות העובדים והשותפים שלנו

אנו מבינים כי קיימות הכרחית לחיוניות העתידית של החברה

לבטיחות יש חשיבות עליונה עבור העובדים שלנו וגם עבור כל השותפים שעובדים עמנו. לפיכך אנו מצפים מכל אדם שעובד במפעלים או באתרי העבודה שלנו לציית לדרישות הבטיחות שלנו.

למרות חוקים ותקנות מקומיות נוספות, אנו ריכזנו יחד 10 כללי בטיחות חיוניים שיש לציית להם בכל העולם.

אף עבודה אינה כה חשובה או דחופה שלא ניתן לבצע אותה באופן בטוח!

הורידו את כללי הבטיחות שלנו להלן.