Skip Navigation
Partner – hållbarhetspartner

Partner


Främja hållbara samarbeten

Våra framgångar bygger i mångt och mycket på de förhållanden vi skapar till våra kunder, leverantörer och viktigaste samarbetspartner. Vi strävar efter att skapa förhållanden som bygger på tillit, transparens, ömsesidig respekt och gemensamma fördelar.

Kunderna först

hållbarhetspartner

Vi lanserade vårt Net Promoter Score-program (NPS) 2013 och det har givit oss de verktyg vi behöver för att bli branschens mest kundcentrerade organisation. Med NPS kan vi mäta våra resultat ur kundernas synvinkel. Det hjälper oss att förstå och leverera det som är viktigt för våra kunder. Det fungerar även som ett nyckeltal för affärstillväxt.

Kundlojalitet och kundnöjdhet är mycket viktiga för vårt företags fortsatta framgångar. Med NPS kan vi bedöma båda, på ett systematiskt och transparent sätt. Det ger oss en snabb och standardiserad process för att kategorisera, analysera och lösa alla kundproblem.

Vi har integrerat NPS i hela organisationen, från vår fältverksamhet till vårt huvudkontor. Kundproblem eskaleras inom företaget med ansvar, mätning och uppföljning för varje kundärende på alla nivåer i organisationen.

I juni 2016 inledde vi utbildningen av 30 000 anställda med kundkontakter för att understödja vårt löfte till kunderna om ”engineering. tomorrow. together.” Att integrera denna strategi är nyckeln till att bli den ledande samarbetspartnern i vår bransch.

Hållbar upphandling och utbudsstyrning

hållbarhet är av högsta vikt för vårt företags framtida lönsamhet

Vi är en del av TK Elevator-koncernen och vi vet att hållbarhet är av högsta vikt för vårt företags framtida lönsamhet. Hållbarhet främjar innovation och förbättrar kontinuerligt våra ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. Det är också mycket viktigt för framgångsrik upphandling och utbudsstyrning.

Vi vet att våra handlingar kan påverka miljön, samhället och ekonomin i de länder vi bedriver vår verksamhet. TK Elevators Uppförandekod för leverantörer beskriver vår definition av hållbarhet och efterlevnad samt de standarder som våra leverantörer måste leva upp till.

Vi tar hänsyn till ekonomiska, tekniska, processrelaterade, sociala och miljömässiga kriterier i alla våra inköpsaktiviteter. Vi förväntar oss att våra leverantörers affärsaktiviteter följer alla gällande nationella och internationella lagar och föreskrifter, principerna i FN:s Global Compact samt kraven och standarderna i vår uppförandekod för leverantörer.

Omsorg om våra anställda och partner

hållbarhet är av högsta vikt för vårt företags framtida lönsamhet

Säkerhet är oerhört viktigt – för våra anställda och för alla som samarbetar med oss. Därför förväntas alla som jobbar på våra fabriker och anläggningar följa våra säkerhetskrav.

Utöver de gällande lokala kraven har vi sammanställt våra 10 viktigaste säkerhetsreglerna som alla ska följa.

Inget jobb är så viktigt eller brådskande att det inte kan utföras på ett säkert sätt!

Våra 10 säkerhetsregler