Skip Navigation

Zrównoważony rozwój


Środowisko i klimat


Zmniejszanie naszego śladu ekologicznego, zwiększanie efektywności energetycznej i osiąganie ambitnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla to nasze priorytety w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

Czym się zajmujemy

Wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, w ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy udział zielonej energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych o ponad 45% i śledzimy postępy dzięki naszemu skutecznemu systemowi zarządzania środowiskiem.

Ochrona klimatu

Dążymy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości. Największy wpływ na naszą emisję ma nasza flota samochodowa, licząca ponad 16 000 pojazdów. Dlatego też koncentrujemy nasze wysiłki na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie liczby kilometrów pokonywanych przez naszych techników i sukcesywne przestawianie naszej floty na pojazdy hybrydowe i całkowicie elektryczne.

  • Drugi rok z rzędu znaleźliśmy się na prestiżowej liście A publikowanej przez organizację Carbon Disclosure Project (CDP). Sprawozdanie można znaleźć tutaj.
  • W oparciu o dane z 2019 r naszym celem jest ograniczenie bezpośredniej emisji dwutlenku węgla (Zakres 1) i pośredniej emisji wynikającej z zakupu energii (Zakres 2) o 25% do 2030 r. i o 50% do 2040 r.

Efektywność energetyczna

Głównym celem naszego zarządzania energią jest wykorzystanie w 100% ekologicznej energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dziesięć naszych zakładów produkcyjnych w Chinach, Indiach, Brazylii, Holandii, Hiszpanii i Niemczech korzysta już w 100% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  • W roku podatkowym 2020/2021 zwiększyliśmy udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych o ponad 45%.
  • Do końca roku podatkowego 2020/2021 zmniejszyliśmy nasze emisje bezpośrednie (Zakres1) i pośrednie związane z zakupami energii (Zakres 2) o prawie 20% w porównaniu z rokiem bazowym 2018/2019.

Zarządzanie środowiskiem

Ponad 85% naszych zakładów wdrożyło systemy zarządzania środowiskiem zgodne z normą ISO 14001. Dodatkowo zarządzanie energią w 75% naszych fabryk spełnia wymagania normy ISO 50001.

  • We wszystkich naszych zakładach regularnie zbieramy dane dotyczące zużycia energii i wody, jak również odpadów.
  • Skupiamy się na redukcji odpadów i dążymy do osiągnięcia zerowej ilości odpadów na składowiskach w naszych zakładach produkcyjnych.
  • Promujemy recykling odpadów i ponowne wykorzystanie materiałów opakowaniowych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasze zobowiązania

  • Do 2030 r. we wszystkich naszych działaniach na świecie będziemy korzystać w 100% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  • Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia celów emisyjnych w całym łańcuchu wartości zgodnie z inicjatywą Science Based Target Initiative (SBTi).
  • Naszym celem jest osiągnięcie zerowej globalnej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.