Skip Navigation

Zrównoważony rozwój
Środowisko i klimat


Zmniejszanie naszego śladu ekologicznego, zwiększanie efektywności energetycznej i osiąganie ambitnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla to nasze priorytety w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

Czym się zajmujemy

Wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. W ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy udział zielonej energii elektrycznej o ponad 45%. Znacznie zmniejszyliśmy emisje z zakresu 1 i 2 w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto, śledzimy postępy dzięki naszemu skutecznemu systemowi zarządzania środowiskiem.

Inicjatywa Science Based Targets

Nasze ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

 • Zobowiązujemy się do zmniejszenia bezwzględnych poziomów emisji z zakresu 1 i 2 o 53% do 2030 roku (rok bazowy: 2019). Zobowiązujemy się również do zmniejszenia bezwzględnego poziomu emisji z zakresu 3 wynikającego z użytkowania sprzedanych produktów o 23% do 2030 roku (rok bazowy: 2021).
 • Cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością (zakresy 1 i 2) są zgodne z ograniczeniami wymaganymi do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, co jest najambitniejszym celem Porozumienia paryskiego. Nasz cel dotyczący emisji z łańcucha wartości (zakres 3) spełnia kryteria inicjatywy SBT dla ambitnych celów w zakresie łańcucha wartości, co oznacza, że są one zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami.

Ochrona klimatu

Dążymy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości. Największy wpływ na naszą emisję ma nasza flota samochodowa, licząca ponad 16 000 pojazdów. Dlatego też koncentrujemy nasze wysiłki na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie liczby kilometrów pokonywanych przez naszych techników i sukcesywne przestawianie naszej floty na pojazdy hybrydowe i całkowicie elektryczne.

 • Trzeci rok z rzędu znaleźliśmy się na prestiżowej liście A publikowanej przez organizację Carbon Disclosure Project (CDP). Sprawozdanie można znaleźć tutaj.
 • Do końca roku podatkowego 2020/21 zmniejszyliśmy nasze emisje bezpośrednie (zakres 1) i pośrednie związane z zakupami energii (zakres 2) o prawie 20% (rok bazowy 2018/19).

Efektywność energetyczna

Głównym celem naszego zarządzania energią jest wykorzystanie w 100% ekologicznej energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dziesięć naszych zakładów produkcyjnych w Chinach, Indiach, Brazylii, Holandii, Hiszpanii i Niemczech korzysta już w 100% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 • W roku podatkowym 2020/2021 zwiększyliśmy udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych o ponad 45%.
 • Firma TK Elevator dołączyła do inicjatywy RE100 i zobowiązała się do korzystania wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej w swojej globalnej działalności do 2030 roku.

Zarządzanie środowiskiem

80% naszych zakładów produkcyjnych uzyskało certyfikat ISO 14001, a ponad 53% uzyskało certyfikat ISO 50001.

 • We wszystkich naszych zakładach regularnie zbieramy dane dotyczące zużycia energii i wody, jak również odpadów.
 • Skupiamy się na redukcji odpadów i dążymy do osiągnięcia zerowej ilości odpadów na składowiskach w naszych zakładach produkcyjnych.
 • Nasze Centrum Innowacji i Kwalifikacji (IQC) w Atlancie (Georgia) w Stanach Zjednoczonych, nasz zakład produkcyjny w Middleton (Tennessee) w Stanach Zjednoczonych oraz nasze biura w Zhongshan (Chiny) mają złoty certyfikat LEED („Leadership in Energy and Environmental Design”). Nasz zakład produkcji wind w Zhongshan (Chiny) ma certyfikat LEED Silver.

Nasze zobowiązania

 • Do 2030 r. we wszystkich naszych działaniach na świecie będziemy korzystać w 100% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Dążymy do ograniczenia emisji z naszej działalności (zakresy 1 i 2) w stopniu wymaganym do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, co jest najambitniejszym celem Porozumienia paryskiego, oraz emisji z naszego łańcucha wartości (zakres 3) zgodnie z kryteriami inicjatywy SBT w zakresie ambitnych celów łańcucha wartości.
 • Naszym celem jest osiągnięcie zerowej globalnej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.