Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe Gmbh Sp. Z o.o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Podczas współpracy z naszymi dostawcami zaufanie i transparentność są kluczem do zmniejszenia ryzyka społecznego, etycznego i środowiskowego związanego z łańcuchem dostaw.

Czym się zajmujemy

Ustanowiliśmy system audytu zrównoważonego rozwoju i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, gdy tylko chcą się rozwijać w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Kodeks postępowania dostawców

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać zasad określonych w dokumencie Kodeks postępowania dostawców. Obejmuje on nasze zasady dotyczące praw człowieka, uczciwych warunków pracy, ochrony środowiska, łapówkarstwa i korupcji, a także zachowań antykonkurencyjnych. Wymaga także od naszych dostawców skupienia się na ryzyku związanym z klimatem i unikania go.

 • We wszystkich decyzjach dotyczących zakupów bierzemy pod uwagę kryteria społeczne, etyczne i środowiskowe.
 • Firma TK Elevator opublikowała zaktualizowaną wersję Kodeksu postępowania dostawców w 2021 roku.
 • Oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy będą przestrzegać zasad określonych w Kodeksie postępowania dostawców.

Zarządzanie ryzykiem dostawców

Co roku przeprowadzamy ocenę potencjalnych zagrożeń w naszym łańcuchu dostaw, związanych z bezpieczeństwem, etyką biznesową, ładem korporacyjnym i prawami pracowniczymi. Wynik tej analizy określa stopień staranności, jaki należy zastosować do oceny i monitorowania ryzyka.

 • Naszym celem jest ograniczenie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw oraz wspieranie bieżących relacji z naszymi dostawcami poprzez znajdowanie rozwiązań, a nie ich rozwiązywanie.
 • W zależności od profilu ryzyka, niektórzy dostawcy mogą być poddawani audytom zrównoważonego rozwoju. Po uzyskaniu wyników tych audytów uzgadniamy z naszymi dostawcami plan działań naprawczych i monitorujemy jego realizację.
 • Nasze uporządkowane podejście i aktywne zaangażowanie w sprawy dostawców pomaga zwiększyć ich wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dialog z naszymi dostawcami

Firma TK Elevator prowadzi stały dialog z naszymi dostawcami, aby określić możliwości poprawy naszych relacji i wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Regularnie organizujemy „dni dostawców” w naszych zakładach na całym świecie. Imprezy te sprzyjają budowaniu zaufania i transparentności, a także wspólnemu zrozumieniu priorytetów na przyszłość.

 • Prowadzenie stałego i otwartego dialogu pomoże nam w wypełnianiu naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Promowanie zaufania i transparentności pomaga nam w poprawie relacji i zmniejsza ryzyko związane z łańcuchem dostaw.
 • Drugi rok z rzędu zostaliśmy uznani przez CDP za "Lidera zaangażowania dostawców 2022" za podejmowanie działań zmierzających do pomiaru i redukcji ryzyka środowiskowego w naszym łańcuchu dostaw.

Nasze zobowiązania

 • Mamy ustrukturyzowane podejście do oceny, monitorowania i ograniczania ryzyka w ramach naszego łańcucha dostaw.
 • Stosujemy politykę „zerowej tolerancji” dla korupcji i naruszeń przepisów antymonopolowych.
 • Poprzez prowadzenie stałego, otwartego dialogu z naszymi dostawcami dążymy do poprawy relacji i naszej zdolności do wypełniania zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.