Skip Navigation

Zrównoważony rozwój
Zarządzanie łańcuchem dostaw


Podczas współpracy z naszymi dostawcami zaufanie i transparentność są kluczem do zmniejszenia ryzyka społecznego, etycznego i środowiskowego związanego z łańcuchem dostaw.

Czym się zajmujemy

Ustanowiliśmy system audytu zrównoważonego rozwoju i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, gdy tylko chcą się rozwijać w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Kodeks postępowania dostawców

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać zasad określonych w dokumencie Kodeks postępowania dostawców. Obejmuje on nasze zasady dotyczące praw człowieka, uczciwych warunków pracy, ochrony środowiska, łapówkarstwa i korupcji, a także zachowań antykonkurencyjnych. Wymaga także od naszych dostawców skupienia się na ryzyku związanym z klimatem i unikania go.

 • We wszystkich decyzjach dotyczących zakupów bierzemy pod uwagę kryteria społeczne, etyczne i środowiskowe.
 • Firma TK Elevator opublikowała zaktualizowaną wersję Kodeksu postępowania dostawców w 2021 roku.
 • Oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy będą przestrzegać zasad określonych w Kodeksie postępowania dostawców.

System audytu zrównoważonego rozwoju

Co roku przeprowadzamy ocenę potencjalnego ryzyka w naszym łańcuchu dostaw pod kątem zgodności z zasadami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi. Na podstawie tej analizy wybieramy dostawców do naszego Systemu audytu zrównoważonego rozwoju. Po uzyskaniu wyników tych audytów uzgadniamy z naszymi dostawcami plan działań naprawczych i monitorujemy jego realizację.

 • Naszym celem jest ograniczenie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw oraz wspieranie bieżących relacji z naszymi dostawcami poprzez znajdowanie rozwiązań, a nie zrywanie tych relacji.
 • W latach 2020/2021 przeprowadziliśmy 20 audytów i w latach 2021/2022 planujemy podwoić tę liczbę.

Dialog z naszymi dostawcami

Firma TK Elevator prowadzi stały dialog z naszymi dostawcami, aby określić możliwości poprawy naszych relacji i wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Regularnie organizujemy „dni dostawców” w naszych zakładach na całym świecie. Imprezy te sprzyjają budowaniu zaufania i transparentności, a także wspólnemu zrozumieniu priorytetów na przyszłość.

 • Prowadzenie stałego i otwartego dialogu pomoże nam w wypełnianiu naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Promowanie zaufania i transparentności pomaga nam w poprawie relacji i zmniejsza ryzyko związane z łańcuchem dostaw.
 • Zostaliśmy wyróżnieni przez CDP jako „Lider Zaangażowania Dostawców za rok 2021” za podejmowanie działań zmierzających do mierzenia i zmniejszania ryzyka środowiskowego w naszym łańcuchu dostaw.

Nasze zobowiązania

 • Monitorujemy przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania dostawców za pomocą Systemu audytu zrównoważonego rozwoju dostawców.
 • Stosujemy politykę „zerowej tolerancji” dla korupcji i naruszeń przepisów antymonopolowych.
 • Poprzez prowadzenie stałego, otwartego dialogu z naszymi dostawcami dążymy do poprawy relacji i naszej zdolności do wypełniania zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.