Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Opieramy się na solidnych strukturach zarządzania, w tym na systemie zarządzania zgodnością, które stanowią podstawę naszej kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

Czym się zajmujemy

Nasz Kodeks postępowania, System zarządzania zgodnością z przepisami oraz infolinia do zgłaszania nieprawidłowości, wspierane przez różne polityki wewnętrzne, stanowią podstawy dla zapewnienia najwyższych standardów w zakresie etyki w biznesie.

Etyka w biznesie

Nasze wartości i zasady stanowią fundament sposobu prowadzenia działalności, a także wzajemnych relacji między naszymi pracownikami i osobami, z którymi prowadzimy interesy. Kodeks postępowania firmy TK Elevator Kodeks postępowania określa jasne standardy, według których zachowujemy się jako poszczególni pracownicy i jako firma. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania i regularnie uczestniczą w szkoleniach z jego zakresu.

 • Jako sygnatariusze inicjatywy ONZ Global Compact popieramy jej 10 zasad.
 • Określiliśmy najistotniejsze cele zrównoważonego rozwoju i przedstawiliśmy nasz wkład w ich realizację w broszurze dotyczącej ESG.

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami, czyli kluczowy aspekt zarządzania ryzykiem, jest integralną częścią naszej działalności. Nasz nowoczesny System zarządzania zgodnością z przepisami koncentruje się na kluczowych obszarach prawa antymonopolowego, zapobiegania korupcji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, kontroli handlu zagranicznego i ochrony danych. Nasz globalny zespół ds. zgodności z przepisami jest kierowany przez dyrektora ds. zgodności z przepisami. Więcej informacji na temat zgodności z przepisami w firmie TK Elevator można znaleźć tutaj.

 • Nasz System zarządzania zgodnością z przepisami jest powiązany z systemem zarządzania ryzykiem firmy TK Elevator oraz Systemem kontroli wewnętrznej (ICS).
 • Zapewniamy, że zgodność z przepisami jest integralną częścią każdego istotnego procesu biznesowego.
 • Mamy dobrze działającą infolinię do zgłaszania nieprawidłowości, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub bezpośrednio poprzez naszych pracowników działu ds. zgodności z przepisami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem są zarządzane przez starszy zespół kierowniczy TK Elevator.

 • Nasze strategiczne decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju są przedmiotem uwagi najwyższego kierownictwa i są uzgadniane ze wszystkimi istotnymi interesariuszami w organizacji.
 • Mamy centralny dział zajmujący się zrównoważonym rozwojem.
 • Mamy wielofunkcyjne podejście do wyznaczania strategicznego kierunku w kwestiach zrównoważonego rozwoju dla całej organizacji.

Nasze zobowiązania

 • Stosujemy politykę „zerowej tolerancji” dla korupcji i naruszeń przepisów antymonopolowych.
 • Firma TK Elevator jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact potwierdzającej nasze zaangażowanie w przestrzeganie jej uniwersalnych zasad.
 • W TK Elevator wdrażamy zrównoważoną kulturę wartości, w której rzetelność, uczciwość, wiarygodność i uczciwość są podstawą naszych działań.