Skip Navigation

TK Elevator
Zrównoważone produkty i usługi


Dzięki naszym innowacyjnym produktom stawiamy czoła wyzwaniom urbanizacji, traktując bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój ludzi i środowiska jako nasze najważniejsze priorytety.

Czym się zajmujemy

Opracowujemy produkty, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez budynki i miasta, modernizując istniejącą infrastrukturę i przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii.

Wydajność

Poprzez maksymalizację efektywności wykorzystania energii i zasobów znacznie ograniczamy emisję i wpływ naszych budynków na środowisko. Ponadto nasze rozwiązania pozwalające na oszczędność miejsca obniżają całkowitą emisję dwutlenku węgla przez budynki. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ma najwyższy priorytet w procesie rozwoju naszych produktów.

 • Część naszej oferty produktowej została już zakwalifikowana do najwyższej klasy efektywności energetycznej (klasa A zgodnie z normą ISO 25745-2 dla wind oraz klasa A+++ zgodnie z normą ISO 25745-3 dla schodów ruchomych).
 • Dzięki naszym rozwiązaniom modernizacyjnym zmniejszamy również zużycie materiałów i energii w budynkach.

Więcej informacji o naszych produktach i usługach można znaleźć tutaj.

Cykl życia

Zrozumienie wpływu cyklu życia windy na środowisko naturalne oraz znajomość różnych sposobów recyklingu podzespołów pomaga nam zrozumieć ogólny wpływ naszych produktów na środowisko, jak również zoptymalizować procesy badań i rozwoju, a ostatecznie konstrukcję naszych produktów. Aby zapewnić przejrzystość w odniesieniu do naszych produktów, publikujemy deklaracje środowiskowe produktu (EPD) i podajemy do publicznej wiadomości wyniki oceny cyklu życia.

 • Na wszystkich naszych głównych rynkach mamy zarejestrowane deklaracje EPD dla szerokiej gamy naszych wind.
 • Największy wpływ na ekologiczność naszych produktów ma faza przedprodukcyjna oraz faza użytkowania.
 • Po zakończeniu cyklu życia naszych produktów elementy stalowe nadają się do recyklingu, co może znacznie poprawić ich wpływ na środowisko.
 • Pozostałe etapy cyklu życia naszych produktów, w tym transport, instalacja i serwis, odgrywają mniejszą rolę w kontekście oddziaływania na środowisko.

Bezpieczeństwo produktów

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu naszej działalności. Stosując najnowocześniejsze procesy i narzędzia, zapewniamy optymalne bezpieczeństwo podczas produkcji, instalacji i konserwacji naszych wind. Bezpieczeństwo produktów to wspólny wysiłek firmy TK Elevator oraz właścicieli nieruchomości, dostawców sprzętu, podwykonawców i dostawców usług konserwacyjnych.

 • Firma TK Elevator jest współzałożycielem Globalnego forum bezpieczeństwa wind (Global Elevator Safety Forum), którego celem jest dążenie do stworzenia bezpiecznej branży bez ofiar śmiertelnych.
 • Opracowaliśmy 10 zasad bezpieczeństwa, które obowiązują pracowników i podwykonawców na całym świecie. Można je pobrać tutaj.

Certyfikaty ekologicznego budownictwa

Pomagamy naszym klientom osiągnąć cele związane z ochroną środowiska i uzyskać certyfikaty ekologicznego budownictwa, takie jak LEED oraz BREEAM. Mają one na celu poprawę warunków życia i pracy w budynkach, ochronę zasobów naturalnych oraz podniesienie wartości nieruchomości dla wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym spełnieniu surowych norm dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 • Oferujemy produkty i rozwiązania spełniające normy certyfikacji budynków.
 • Nasi eksperci ds. zrównoważonego budownictwa świadczą kompleksowe usługi doradcze.
 • Mamy ponad 200 akredytowanych ekspertów ds. certyfikacji LEED i BREEAM.

Nasze zobowiązania

 • Chcemy poprawić jakość życia w mieście, pomagając ludziom w sprawnym i bezpiecznym poruszaniu się po budynkach, w ich wnętrzu i pomiędzy nimi.
 • Naszym celem jest to, by budynki i miasta były inteligentne i zrównoważone.
 • Oferujemy produkty energooszczędne i przyjazne dla środowiska, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowników.
 • Zapewniamy optymalne bezpieczeństwo podczas produkcji, instalacji i konserwacji naszych produktów.