Skip Navigation

Zrównoważony rozwój
Pracownicy, BHP


Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i tworzymy miejsce pracy, w którym nasi pracownicy mogą w pełni rozwijać swój potencjał.

Co robimy

Zapewniamy naszym pracownikom doskonałe warunki pracy, ufamy im i doceniamy ich, aktywnie promujemy uczciwość i szacunek w miejscu pracy oraz dbamy o to, by bezpieczeństwo naszych pracowników było najwyższym priorytetem.

Różnorodność i integracja

Różnorodność naszych wielokulturowych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz ich szeroki wachlarz talentów i doświadczeń są kluczem do sukcesu naszej firmy. Doceniamy wartość różnorodności oraz jej pozytywny wpływ na kreatywność i innowacyjność zespołu. Wspierając tę i inne inicjatywy zobowiązujemy się do stopniowego zwiększania liczby kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych.

 • Sformalizowaliśmy nasze zobowiązanie poprzez deklarację promowania różnorodności, równości i integracji.
 • Naszym celem jest zwiększenie udziału kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych z 20% do 30% do 2025 roku.
 • W naszym Globalnym Centrum Wsparcia Biznesu pracuje ponad 30 narodowości.

Atrakcyjny pracodawca

Nasz sukces jako lidera rynku i innowacji w branży wind oraz schodów ruchomych opiera się w dużej mierze na zaangażowaniu i wiedzy naszych pracowników. Promujemy zarówno ich rozwój zawodowy, jak i osobisty poprzez szeroką gamę szkoleń i kursów rozwojowych. Aby zmierzyć nasze postępy w tym obszarze, w 2021 roku wprowadziliśmy nowy system danych w dziale kadr.

 • Mamy silną koncepcję marki korporacyjnej i marki pracodawcy, dzięki czemu pracownicy i kandydaci mogą łatwo identyfikować się z naszą firmą, jej celami i wartościami.
 • Dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym obecne i przyszłe pokolenia będą czerpać radość z pracy i budowania swojej kariery.

Uczciwość i szacunek

W 2021 roku spółka TK Elevator podpisała Globalne Porozumienie Ramowe (GFA) z Radą pracowniczą grupy i globalnym związkiem zawodowym IndustriALL. Umowa ta ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw człowieka i praw pracowniczych na całym świecie. Chroni ona interesy pracowników we wszystkich działaniach firmy i określa standardy praw związkowych, a także praktyki w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz jakości zasad pracy.

BHP

Bezpieczeństwo jest priorytetem firmy na wszystkich poziomach jej działalności. Świadomość bezpieczeństwa jest promowana w całej organizacji, a standardy bezpieczeństwa są w pełni zintegrowane z kulturą naszej firmy i codziennymi procesami. Mierzymy nasze wyniki w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności (KPI) bezpieczeństwa poprzez nasze systemy zarządzania BHP.

 • W ciągu ostatnich pięciu lat obniżyliśmy wskaźnik wypadków (TRC) o około 50%.
 • 60% naszych pracowników uzyskało certyfikat zgodności z normą ISO 45001 i/lub OSHAS 18001.
 • Jesteśmy współzałożycielem Światowego Forum Bezpieczeństwa Dźwigów (Global Elevator Safety Forum), którego celem jest dążenie do stworzenia bezpiecznej branży bez ofiar śmiertelnych.
 • Opracowaliśmy 10 zasad bezpieczeństwa, które obowiązują pracowników i podwykonawców na całym świecie. Można je pobrać ze strony.

Nasze zobowiązania

 • Zwiększenie udziału kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych z obecnych 20% do 30% do roku 2025.
 • Aktywnie promujemy reprezentację mniejszości wśród pracowników.
 • Naszym celem jest dalsze zmniejszanie częstotliwości wypadków na milion godzin pracy o co najmniej 10% każdego roku do roku 2023 (rok bazowy: 2017/2018) zgodnie z założeniem „zero wypadków”.