Skip Navigation

Zrównoważony rozwój
Korporacyjna odpowiedzialność społeczna


Działamy jako odpowiedzialny podmiot obywatelski i promujemy rozwój społeczności lokalnych.

Czym się zajmujemy

Wspieramy społeczności w miastach na całym świecie poprzez wolontariat lub pomoc finansową dla wybranych projektów z zakresu przedsiębiorczości, a także poprzez przekazywanie darowizn dla placówek służby zdrowia borykających się z problemami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa.

Education4Future

Bezrobocie wśród młodych ludzi jest wyzwaniem globalnym. Około 270 milionów młodych ludzi na całym świecie nie ma obecnie zatrudnienia, nie kształci się ani nie szkoli. Firma TK Elevator angażuje się we wspieranie młodych ludzi z trudnych środowisk, pomagając im w zdobyciu zatrudnienia i samodzielności.

  • Od 2017 roku współpracujemy z organizacją SOS Wioska dziecięca w walce z bezrobociem wśród młodych osób.
  • Około 600 młodych ludzi zostało przeszkolonych dzięki wsparciu 200 wolontariuszy firmy TK Elevator.
  • Nasi pracownicy pełnią rolę instruktorów, mentorów i są wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.

Pomoc w przypadku klęsk żywiołowych

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcia w działaniach związanych z pomocą w przypadku katastrof. W czasie zamknięć związanych z pandemią COVID-19 zapewniliśmy bieżącą konserwację i zwiększoną dyspozycyjność wind w szpitalach. Usługa ta była oferowana nieodpłatnie szpitalom i innym placówkom medycznym.

  • Nasza platforma oparta na chmurze, MAX została zaoferowana bezpłatnie szpitalom i innym placówkom medycznym, które zostały szczególnie dotknięte przez COVID-19.
  • Firma TK Elevator podarowała niezbędny sprzęt medyczny i przekazała środki pieniężne.

Nasze zobowiązania

  • Naszym priorytetem jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez wolontariat naszych pracowników.
  • Chcemy pomóc społecznościom rozwijać się i poprawiać jakość ich życia.
  • Poprawiamy dostęp do edukacji oraz szkoleń zawodowych i z zakresu praktycznych umiejętności życiowych.
  • Wspieramy działania pomocowe w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.