Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Jako rámec pro naši firemní kulturu, která je založena na hodnotách, slouží robustní řídicí struktury, včetně systému řízení dodržování předpisů.

Co děláme

Rámec pro zajištění nejvyšších standardů v oblasti obchodní etiky tvoří náš kodex chování, systém řízení dodržování předpisů a horká linka pro hlášení nedostatků, které podporují různé interní zásady.

Obchodní etika

Základem našeho podnikání i způsobu, jakým komunikujeme mezi sebou a s lidmi, se kterými obchodujeme, jsou naše hodnoty a zásady. Kodex chování společnosti TK Elevator jasně definuje standardy, jak máme jednat jako jednotliví zaměstnanci i jako společnost. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni náš kodex chování dodržovat a pravidelně absolvují školení, na kterých se s ním seznamují.

 • Jako signatář iniciativy Global Compact od OSN podporujeme jejích 10 principů.
 • Identifikovali jsme nejrelevantnější cíle udržitelného rozvoje a naše přispění nastínili v našem katalogu ESG.

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů, tedy klíčový aspekt řízení rizik, je nedílnou součástí naší činnosti. Náš moderní systém řízení dodržování předpisů se zaměřuje na klíčové oblasti antimonopolního práva, prevence korupce, boje proti praní špinavých peněz, kontroly zahraničního obchodu a ochrany dat. V čele našeho globálního týmu pro dodržování předpisů stojí ředitel pro dodržování předpisů. Další informace o dodržování předpisů v TK Elevator naleznete zde.

 • Náš systém řízení dodržování předpisů je propojen se systémem řízení rizik společnosti TK Elevator a systémem interních kontrol (ICS).
 • Zajišťujeme, že dodržování předpisů je nedílnou součástí každého příslušného obchodního procesu.
 • Zavedli jsme horkou linku pro hlášení nedostatků, na kterou se můžete obrátit e-mailem, telefonicky, poštou nebo přímo kontaktováním našich pracovníků pro dodržování předpisů. Další informace naleznete zde.

Správa udržitelnosti

Témata udržitelnosti řídí tým vrcholového managementu společnosti TK Elevator.

 • Našim strategickým rozhodnutím v oblasti udržitelnosti věnuje pozornost nejvyšší vedení a jsou sladěna a odsoulasena se všemi relevantními zainteresovanými stranami v rámci organizace.
 • Máme centrální oddělení zaměřené na problematiku ESG.
 • Při určování strategického směru v tématech udržitelnosti pro celou organizaci uplatňujeme mezioborový přístup.

Naše závazky

 • Vůči korupci a porušování antimonopolních zákonů máme zásady „nulové tolerance“.
 • TK Elevator je signatářem iniciativy Global Compact zastřešené OSN, čímž znovu potvrzuje svůj závazek dodržovat její univerzální zásady.
 • Uvnitř společnosti TK Elevator budujeme udržitelnou kulturu hodnot, ve které jsou základními kameny našeho jednání spolehlivost, poctivost, důvěryhodnost a bezúhonnost.