Skip Navigation

Udržitelnost


Správa a dodržování předpisů


Jako rámec pro naši firemní kulturu, která je založena na hodnotách, slouží robustní řídicí struktury, včetně systému řízení dodržování předpisů.

Co děláme

Rámec pro zajištění nejvyšších standardů v oblasti obchodní etiky tvoří náš kodex chování, systém řízení dodržování předpisů a horká linka pro hlášení nedostatků, které podporují různé interní zásady.

Obchodní etika

Základem našeho podnikání i způsobu, jakým komunikujeme mezi sebou a s lidmi, se kterými obchodujeme, jsou naše hodnoty a zásady. Kodex chování společnosti TK Elevator jasně definuje standardy, jak máme jednat jako jednotliví zaměstnanci i jako společnost. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni náš kodex chování dodržovat a pravidelně absolvují školení, na kterých se s ním seznamují.

  • Jako signatář iniciativy Global Compact od OSN podporujeme jejích 10 principů.
  • Identifikovali jsme nejrelevantnější cíle udržitelného rozvoje a naše přispění nastínili v našem katalogu ESG.

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů, tedy klíčový aspekt řízení rizik, je nedílnou součástí naší činnosti. Náš moderní systém řízení dodržování předpisů se zaměřuje na klíčové oblasti antimonopolního práva, prevence korupce, boje proti praní špinavých peněz, kontroly zahraničního obchodu a ochrany dat. V čele našeho globálního týmu pro dodržování předpisů stojí ředitel pro dodržování předpisů. Další informace o dodržování předpisů v TK Elevator naleznete zde.

  • Náš systém řízení dodržování předpisů je propojen se systémem řízení rizik společnosti TK Elevator a systémem interních kontrol (ICS).
  • Zajišťujeme, že dodržování předpisů je nedílnou součástí každého příslušného obchodního procesu.
  • Zavedli jsme horkou linku pro hlášení nedostatků, na kterou se můžete obrátit e-mailem, telefonicky, poštou nebo přímo kontaktováním našich pracovníků pro dodržování předpisů. Další informace naleznete zde.

Správa udržitelnosti

Témata udržitelnosti spravuje výbor pro udržitelnost/ESG, ve kterém jsou členové představenstva TK Elevator a CEO a COO obchodních jednotek. Předsedá mu CEO Uday Yadav. Výbor nastavuje celkové strategické směřování témat udržitelnosti. Výbor se schází čtvrtletně. Rozhoduje o strategii a cílech udržitelnosti a sleduje jejich plnění.

  • Náš CEO má celkovou odpovědnost za témata udržitelnosti. Ústřední oddělení ESG se zodpovídá přímo jemu.
  • K určování strategického směřování témat udržitelnosti pro celou organizaci přistupujeme mezioborově.

Naše závazky

  • Vůči korupci a porušování antimonopolních zákonů máme zásady „nulové tolerance“.
  • TK Elevator je signatářem iniciativy Global Compact zastřešené OSN, čímž znovu potvrzuje svůj závazek dodržovat její univerzální zásady.
  • Uvnitř společnosti TK Elevator budujeme udržitelnou kulturu hodnot, ve které jsou základními kameny našeho jednání spolehlivost, poctivost, důvěryhodnost a bezúhonnost.