Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Snižování naší ekologické stopy, zvyšování energetické účinnosti a dosahování ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí uhlíku jsou našimi prioritami na cestě k udržitelné budoucnosti.

Co děláme

Stanovili jsme si ambiciózní cíle pro snižování emisí uhlíku. V uplynulém roce nám podařilo zvýšit podíl zelené elektřiny o 59 %, v posledních dvou letech jsme výrazně snížili emise v rozsahu Scope 1 a 2, a náš pokrok sledujeme pomocí rozsáhlého systému environmentálního řízení.

Science Based Targets

Naše ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů byly ověřeny iniciativou Science Based Targets (SBTi).

 • Zavazujeme se snížit absolutní emise v rozsahu 1 a 2 o 53 % do roku 2030 (srovnávací rok: 2019). Zároveň se zavazujeme snížit absolutní emise v rozsahu 3 z používání prodaných produktů o 23 % do roku 2030 (srovnávací rok: 2021).
 • Cíle týkající se emisí skleníkových plynů z naší činnosti (rozsah 1 a 2) jsou v souladu se snižováním, které je nutné k udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C, což je nejambicióznější cíl Pařížské dohody. Náš cíl pro emise z hodnotového řetězce (rozsah 3) splňuje kritéria SBTi pro ambiciózní cíle hodnotového řetězce. To znamená, že odpovídá současným osvědčeným postupům.

Ochrana klimatu

Naším cílem je snížit emise uhlíku v celém hodnotovém řetězci. Největší vliv na naše emise má náš vozový park, který čítá přes 16 000 vozidel. Proto se soustředíme na snižování uhlíkové stopy tím, že omezujeme počet kilometrů, které naši technici najedou, a postupně přecházíme na hybridní a čistě elektrická vozidla.

 • Již potřetí rok po sobě jsme byli zařazeni na uznávaný seznam A List projektu CDP (Carbon Disclosure Project). Zprávu si můžete přečíst zde.
 • Do konce fiskálního roku 2021/22 (základní rok 2018/19) jsme snížili naše přímé emise (Scope 1) a nepřímé emise z nákupu energie (Scope 2) o 21 %.

Energetická účinnost

Hlavním cílem našeho řízení spotřeby energií je využívání 100% zelené energie a zvyšování opatření pro energetickou účinnost. 88 % elektrické energie spotřebované v našich výrobních závodech po celém světě pochází z obnovitelných zdrojů.

 • 59 % elektřiny spotřebované v našich provozech po celém světě pochází z obnovitelných zdrojů.
 • Společnost TK Elevator se připojila k RE100 a zavázala se, že do roku 2030 bude ve svých provozech po celém světě využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů.

Řízení ochrany životního prostředí

Od roku 2021/22 je 80 % našich výrobních středisek certifikováno podle normy ISO 14001 a 82 % spotřeby energie v našich továrnách je certifikováno podle normy ISO 50001.

 • Všechny naše závody pravidelně sbírají údaje o spotřebě energie a vody a také o odpadech.
 • Zaměřujeme se na snižování množství odpadu a do roku 2026 chceme v našich výrobních závodech dosáhnout nulového množství skládkovaného odpadu.
 • Naše inovační a kvalifikační centrum (IQC) v americké Atlantě (Georgia), náš výrobní závod v americkém Middletonu (Tennessee) a naše kanceláře v čínském Čung-šanu mají zlatý certifikát LEED ("Leadership in Energy and Environmental Design"). Náš výrobní závod výtahů v Čung-šanu v Číně je držitelem certifikátu LEED Silver.

Naše závazky

 • Do roku 2030 budeme v našich provozech po celém světě využívat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 • Naším cílem je snížit emise z provozů (rozsah 1 a 2) tak, aby globální oteplování nepřekročilo 1,5 °C, což je nejambicióznější cíl Pařížské dohody, a emise z hodnotového řetězce (rozsah 3) v souladu s kritérii SBTi pro ambiciózní cíle hodnotového řetězce.
 • Naším cílem je nejpozději do roku 2050 dosáhnout nulových globálních emisí.