Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.


Udržitelnost
Zaměstnanci, zdraví a bezpečnost


Bezpečnost klademe na první místo. Budujeme pracovní prostředí, ve kterém mohou naši lidé plně rozvinout svůj potenciál.

Co děláme

Nabízíme vynikající pracovní podmínky, svým zaměstnancům důvěřujeme a vážíme si jich, aktivně prosazujeme spravedlnost a respekt na pracovišti a dbáme na to, aby bezpečnost našich zaměstnanců byla nejvyšší prioritou.

Diverzita a inkluze

Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci pocházejí z nejrůznějších kultur a navíc mají širokou škálu nadání a zkušeností. Tato rozmanitost je klíčem úspěchu naší společnosti. Uvědomujeme si hodnotu diverzity a její pozitivní vliv na kreativitu týmů a jejich schopnosti inovovat. Na podporu této a dalších iniciativ jsme se zavázali postupně zvyšovat počet žen ve vedoucích pozicích.

 • Náš závazek jsme oficiálně formulovali závazným prohlášením o podpoře rozmanitosti, rovnosti a inkluze.
 • Naším cílem je do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích z 20 % na 30 %.
 • V našem Global Business Support Centre pracuje více než 30 národností.

Atraktivní zaměstnavatel

Za to, že jsme se v odvětví výtahů a eskalátorů úspěšně etablovali jako lídr na trhu a průkopník inovací do značné míry vděčíme nasazení a odborným znalostem našich zaměstnanců. Prostřednictvím široké škály školení a rozvojových kurzů podporujeme jejich profesní i osobní rozvoj. V roce 2021 jsme zavedli nový datový systém v oddělení lidských zdrojů, abychom mohli měřit náš pokrok v této oblasti,.

 • Máme silný koncept firemní značky a značky zaměstnavatele, který zaměstnancům a uchazečům umožňuje snadno se ztotožnit s naší společností a jejími cíli a hodnotami.
 • Snažíme se vybudovat pracovní prostředí, kde se současné i budoucí generace těší ze vzájemné spolupráce a budují svou kariéru.

Spravedlnost a respekt

V roce 2021 společnost TK Elevator podepsala globální rámcovou dohodu (GFA) s radou zaměstnanců skupiny a celosvětovým odborovým svazem IndustriALL. Tato dohoda je klíčová pro ochranu lidských práv a práv zaměstnanců na celém světě. Chrání zájmy pracovníků ve všech provozech společnosti a stanovuje normy pro práva odborů, postupy v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zásady kvality práce.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost je prioritou společnosti na všech úrovních. Povědomí o bezpečnosti podporujeme v celé organizaci. Bezpečnostní standardy jsou plně integrovány do naší firemní kultury a každodenních procesů. Svou účinnost měříme podle klíčových ukazatelů bezpečnosti prostřednictvím našich systémů řízení BOZP.

 • Za posledních pět let jsme snížili míru nehod (TRC) přibližně o 50%.
 • 60% všech našich zaměstnanců získalo certifikát ISO 45001 anebo OSHAS 18001.
 • Jsme zakládajícím členem globálního fóra pro bezpečnost výtahů, Global Elevator Safety Forum, které se snaží, aby v našem odvětví nedocházelo ke smrtelným nehodám.
 • Vypracovali jsme deset bezpečnostních pravidel, která platí pro zaměstnance a subdodavatele po celém světě. Pravidla stáhnete zde.

Naše závazky

 • Do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích ze současných 20% na 30%.
 • Aktivně podporovat zastoupení menšin mezi zaměstnanci.
 • Do roku 2023 (výchozí rok: 2017/2018) chceme dále snižovat četnost úrazů na milion pracovních hodin nejméně o 10% ročně, což je v souladu s naší vizí „práce zcela bez nehod“.