Skip Navigation

Udržitelnost


Zaměstnanci, zdraví a bezpečnost


Bezpečnost klademe na první místo. Budujeme pracovní prostředí, ve kterém mohou naši lidé plně rozvinout svůj potenciál.

Co děláme

Nabízíme vynikající pracovní podmínky, svým zaměstnancům důvěřujeme a vážíme si jich, aktivně prosazujeme spravedlnost a respekt na pracovišti a dbáme na to, aby bezpečnost našich zaměstnanců byla nejvyšší prioritou.

Diverzita a inkluze

Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci pocházejí z nejrůznějších kultur a navíc mají širokou škálu nadání a zkušeností. Tato rozmanitost je klíčem úspěchu naší společnosti. Uvědomujeme si hodnotu diverzity a její pozitivní vliv na kreativitu týmů a jejich schopnosti inovovat. Na podporu této a dalších iniciativ jsme se zavázali postupně zvyšovat počet žen ve vedoucích pozicích.

 • Náš závazek jsme oficiálně formulovali závazným prohlášením o podpoře rozmanitosti, rovnosti a inkluze.
 • Naším cílem je do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích z 20 % na 30 %.
 • V našem globálním ústředí pracuje více než 30 národností.

Atraktivní zaměstnavatel

Za to, že jsme se v odvětví výtahů a eskalátorů úspěšně etablovali jako lídr na trhu a průkopník inovací do značné míry vděčíme nasazení a odborným znalostem našich zaměstnanců. Prostřednictvím široké škály školení a rozvojových kurzů podporujeme jejich profesní i osobní rozvoj. V roce 2021 jsme zavedli nový datový systém v oddělení lidských zdrojů, abychom mohli měřit náš pokrok v této oblasti,.

 • Máme silný koncept firemní značky a značky zaměstnavatele, který zaměstnancům a uchazečům umožňuje snadno se ztotožnit s naší společností a jejími cíli a hodnotami.
 • Snažíme se vybudovat pracovní prostředí, kde se současné i budoucí generace těší ze vzájemné spolupráce a budují svou kariéru.

Spravedlnost a respekt

V roce 2021 společnost TK Elevator podepsala globální rámcovou dohodu (GFA) s radou zaměstnanců skupiny a celosvětovým odborovým svazem IndustriALL. Tato dohoda je klíčová pro ochranu lidských práv a práv zaměstnanců na celém světě. Chrání zájmy pracovníků ve všech provozech společnosti a stanovuje normy pro práva odborů, postupy v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zásady kvality práce.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost je prioritou společnosti na všech úrovních. Povědomí o bezpečnosti podporujeme v celé organizaci. Bezpečnostní standardy jsou plně integrovány do naší firemní kultury a každodenních procesů. Svou účinnost měříme podle klíčových ukazatelů bezpečnosti prostřednictvím našich systémů řízení BOZP.

 • Za posledních pět let jsme snížili míru nehod (TRC) přibližně o 50%.
 • 60% všech našich zaměstnanců získalo certifikát ISO 45001 anebo OSHAS 18001.
 • Jsme zakládajícím členem globálního fóra pro bezpečnost výtahů, Global Elevator Safety Forum, které se snaží, aby v našem odvětví nedocházelo ke smrtelným nehodám.
 • Vypracovali jsme deset bezpečnostních pravidel, která platí pro zaměstnance a subdodavatele po celém světě. Pravidla stáhnete zde.

Naše závazky

 • Do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích ze současných 20% na 30%.
 • Aktivně podporovat zastoupení menšin mezi zaměstnanci.
 • Do roku 2023 (výchozí rok: 2017/2018) chceme dále snižovat četnost úrazů na milion pracovních hodin nejméně o 10% ročně, což je v souladu s naší vizí „práce zcela bez nehod“.