Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Bezpečnost klademe na první místo. Budujeme pracovní prostředí, ve kterém mohou naši lidé plně rozvinout svůj potenciál.

Co děláme

Nabízíme vynikající pracovní podmínky, svým zaměstnancům důvěřujeme a vážíme si jich, aktivně prosazujeme spravedlnost a respekt na pracovišti a dbáme na to, aby bezpečnost našich zaměstnanců byla nejvyšší prioritou.

Diverzita a inkluze

Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci pocházejí z nejrůznějších kultur a navíc mají širokou škálu nadání a zkušeností. Tato rozmanitost je klíčem úspěchu naší společnosti. Uvědomujeme si hodnotu diverzity a její pozitivní vliv na kreativitu týmů a jejich schopnosti inovovat. Na podporu této a dalších iniciativ jsme se zavázali postupně zvyšovat počet žen ve vedoucích pozicích.

 • Náš závazek jsme oficiálně formulovali závazným prohlášením o podpoře rozmanitosti, rovnosti a inkluze.
 • Naším cílem je do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích z 20 % na 30 %.
 • Mezi našimi zaměstnanci je zastoupeno více než 130 národností a mezi našimi vysoce postavenými vedoucími pracovníky více než 20.

Atraktivní zaměstnavatel

Za to, že jsme se v odvětví výtahů a eskalátorů úspěšně etablovali jako lídr na trhu a průkopník inovací do značné míry vděčíme nasazení a odborným znalostem našich zaměstnanců. Prostřednictvím široké škály školení a rozvojových kurzů podporujeme jejich profesní i osobní rozvoj.

 • Máme silný koncept firemní značky a značky zaměstnavatele, který zaměstnancům a uchazečům umožňuje snadno se ztotožnit s naší společností a jejími cíli a hodnotami.
 • Snažíme se vybudovat pracovní prostředí, kde se současné i budoucí generace těší ze vzájemné spolupráce a budují svou kariéru.

Spravedlnost a respekt

V roce 2021 společnost TK Elevator podepsala globální rámcovou dohodu (GFA) s radou zaměstnanců skupiny a celosvětovým odborovým svazem IndustriALL. Tato dohoda je klíčová pro ochranu lidských práv a práv zaměstnanců na celém světě. Chrání zájmy pracovníků ve všech provozech společnosti a stanovuje normy pro práva odborů, postupy v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zásady kvality práce.

Zdraví a bezpečnost

Zachování bezpečnosti lidí je pro nás základní hodnotou, která nesmí být nikdy ohrožena. V podstatě je to naše licence k činnosti a podnikání. Každá nehoda může být zničující - nejen pro zraněné osoby, ale také pro jejich rodiny, přátele a kolegy. Proto je pro nás nezbytné důsledně a nekompromisně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců a dodavatelů.

 • 60 % našich zaměstnanců pracuje na pracovištích, která jsou certifikována podle norem ISO 45001 a/nebo OSHAS 18001.
 • Jsme spoluzakladateli Globálního fóra pro bezpečnost výtahů, které usiluje o bezpečné odvětví bez úmrtí.
 • Vypracovali jsme našich 10 bezpečnostních pravidel, která platí pro zaměstnance a subdodavatele po celém světě. Můžete si je stáhnout zde.

Naše závazky

 • Do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích ze současných 20% na 30%.
 • Aktivně podporovat zastoupení menšin mezi zaměstnanci.
 • Upřímně věříme, že všem nehodám lze předcházet, a naším cílem je snížit celkový počet zaznamenatelných případů (TRC) o 50 % v období od roku 2021/22 jako základního roku do roku 2026/27.