Skip Navigation

TK Elevator


Udržitelné produkty a služby


Vytváříme inovativní produkty, které reagují na výzvy urbanizace. Našimi hlavními prioritami jsou přitom bezpečnost a udržitelnost pro lidi a životní prostředí.

Co děláme

Vyvíjíme produkty, které přispívají k omezování uhlíkové stopy budov a měst tím, že modernizují stávající infrastrukturu a přispívají ke snižování spotřeby energie.

Účinnost

Maximalizováním energetické účinnosti a účinnosti při využívání zdrojů výrazně snižujeme emise a dopad našich budov na životní prostředí. Naše prostorově úsporná řešení navíc snižují celkovou spotřebu uhlíku v budovách. Realizace kroků ke zvýšení udržitelnosti je při vývoji produktů naší nejvyšší prioritou.

 • Část našeho portfolia produktů již získala nejvyšší stupeň energetické účinnosti (třída A podle normy ISO 25745-2 pro výtahy a třída A+++ podle normy ISO 25745-3 pro eskalátory).
 • Díky našim modernizačním řešením také snižujeme spotřebu materiálů a energie budov.

Více informací o našich produktech a službách najdete zde.

Životní cyklus

Pochopení ekologické stopy životního cyklu výtahu a znalost různých způsobů recyklace součástí nám pomáhá pochopit celkový dopad našich výrobků na životní prostředí a optimalizovat procesy výzkumu a vývoje a nakonec i provedení našich produktů. V rámci snah zajistit transparentnost našich produktů, zveřejňujeme environmentální prohlášení o produktu (EPD) a s veřejností sdílíme výsledky hodnocení životního cyklu.

 • Certifikáty EPD máme zaregistrovány pro širokou škálu našich výtahů na všech našich hlavních trzích.
 • Největší vliv na ekologičnost našich výrobků má fáze výroby i fáze používání.
 • Ocelové komponenty lze na konci životnosti výrobků recyklovat, což může výrazně zlepšit jejich dopad na životní prostředí.
 • Ostatní fáze životního cyklu našich produktů, včetně dopravy, instalace a servisu, hrají z hlediska dopadu na životní prostředí méně významnou roli.

Bezpečnost produktů

Základem úspěchu našeho podnikání je bezpečnost našich pasažérů. Optimální bezpečnost při výrobě, instalaci a údržbě našich výtahů zajišťujeme používáním nejmodernějších postupů a nástrojů. Na bezpečnosti produktů se společně podílí TK Elevator a majitelé nemovitostí, dodavatelé zařízení, subdodavatelé a poskytovatelé služeb údržby.

 • TK Elevator je zakládajícím členem globálního fóra pro bezpečnost výtahů, Global Elevator Safety Forum, které se snaží, aby v našem odvětví nedocházelo ke smrtelným nehodám.
 • Vypracovali jsme deset bezpečnostních pravidel, která platí pro zaměstnance a subdodavatele po celém světě. Pravidla stáhnete zde.

Certifikace ekologických budov

Našim zákazníkům pomáháme dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti a získávat certifikáty ekologických budov, například LEED a BREEAM. Ty jsou navrženy tak, aby zlepšovaly životní a pracovní podmínky v budovách, chránily přírodní zdroje, zvyšovaly hodnotu nemovitostí pro všechny zúčastněné strany a zároveň splňovaly přísné normy pro udržitelnost.

 • Nabízíme produkty a řešení, které splňují standardy pro certifikaci budov.
 • Naši odborníci na udržitelnou výstavbu poskytují komplexní poradenské služby.
 • Máme více než 200 akreditovaných spolupracovníků LEED a odborníků BREEAM.

Naše závazky

 • Chceme zlepšit život ve městech tím, že lidem pomůžeme se hladce a bezpečně pohybovat v budovách i mezi nimi.
 • Usilujeme o to, aby byly budovy a města inteligentní a udržitelné.
 • Nabízíme energeticky účinné a ekologické produkty, které uživatelům poskytují maximální bezpečnost.
 • Při výrobě, instalaci a údržbě našich výrobků zajišťujeme optimální bezpečnost.