Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Vytváříme inovativní produkty, které reagují na výzvy urbanizace. Našimi hlavními prioritami jsou přitom bezpečnost a udržitelnost pro lidi a životní prostředí.

Co děláme

Vyvíjíme produkty, které přispívají k omezování uhlíkové stopy budov a měst tím, že modernizují stávající infrastrukturu a přispívají ke snižování spotřeby energie.

Účinnost

Maximalizováním energetické účinnosti a účinnosti při využívání zdrojů výrazně snižujeme emise a dopad našich budov na životní prostředí. Naše prostorově úsporná řešení navíc snižují celkovou spotřebu uhlíku v budovách. Realizace kroků ke zvýšení udržitelnosti je při vývoji produktů naší nejvyšší prioritou.

 • Všechny nové výrobky jsou navrženy tak, aby dosahovaly co nejnižší spotřeby energie podle norem ISO (třída A podle normy ISO 25745-2 pro výtahy a třída A+++ podle normy ISO 25745-3 pro eskalátory).
 • Díky našim modernizačním řešením také snižujeme spotřebu materiálů a energie budov.

Více informací o našich produktech a službách najdete .

Životní cyklus

Pochopení ekologické stopy životního cyklu výtahu a znalost různých způsobů recyklace součástí nám pomáhá pochopit celkový dopad našich výrobků na životní prostředí a optimalizovat procesy výzkumu a vývoje a nakonec i provedení našich produktů. V rámci snah zajistit transparentnost našich produktů, zveřejňujeme environmentální prohlášení o produktu (EPD) a s veřejností sdílíme výsledky hodnocení životního cyklu.

 • Certifikáty EPD máme zaregistrovány pro širokou škálu našich výtahů na všech našich hlavních trzích.
 • Největší vliv na ekologičnost našich výrobků má fáze výroby i fáze používání.
 • Ocelové komponenty lze na konci životnosti výrobků recyklovat, což může výrazně zlepšit jejich dopad na životní prostředí.
 • Ostatní fáze životního cyklu našich produktů, včetně dopravy, instalace a servisu, hrají z hlediska dopadu na životní prostředí méně významnou roli.

Bezpečnost produktů

Základem úspěchu našeho podnikání je bezpečnost našich pasažérů. Optimální bezpečnost při výrobě, instalaci a údržbě našich výtahů zajišťujeme používáním nejmodernějších postupů a nástrojů. Na bezpečnosti produktů se společně podílí TK Elevator a majitelé nemovitostí, dodavatelé zařízení, subdodavatelé a poskytovatelé služeb údržby.

 • TK Elevator je zakládajícím členem globálního fóra pro bezpečnost výtahů, Global Elevator Safety Forum, které se snaží, aby v našem odvětví nedocházelo ke smrtelným nehodám.
 • Vypracovali jsme deset bezpečnostních pravidel, která platí pro zaměstnance a subdodavatele po celém světě. Pravidla stáhnete zde.

Certifikace ekologických budov

Našim zákazníkům pomáháme dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti a získávat certifikáty ekologických budov, například LEED a BREEAM. Ty jsou navrženy tak, aby zlepšovaly životní a pracovní podmínky v budovách, chránily přírodní zdroje, zvyšovaly hodnotu nemovitostí pro všechny zúčastněné strany a zároveň splňovaly přísné normy pro udržitelnost.

 • Nabízíme produkty a řešení, které splňují standardy pro certifikaci budov.
 • Naši odborníci na udržitelnou výstavbu poskytují komplexní poradenské služby.

Naše závazky

 • Chceme zlepšit život ve městech tím, že lidem pomůžeme se hladce a bezpečně pohybovat v budovách i mezi nimi.
 • Usilujeme o to, aby byly budovy a města inteligentní a udržitelné.
 • Nabízíme energeticky účinné a ekologické produkty, které uživatelům poskytují maximální bezpečnost.
 • Při výrobě, instalaci a údržbě našich výrobků zajišťujeme optimální bezpečnost.