Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Klíčem ke snížení sociálních, etických a environmentálních rizik uvnitř dodavatelského řetězce jsou při spolupráci s našimi dodavateli důvěra a transparentnost.

Co děláme

Zavedli jsme systém auditu udržitelnosti a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, kdykoli chtějí pokročit na cestě k udržitelnosti.

Kodex chování pro dodavatele

Od dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v našem kodexu chování pro dodavatele. Ten zahrnuje naše zásady týkající se lidských práv, spravedlivých pracovních podmínek, ochrany životního prostředí, úplatkářství a korupce, jakož i protisoutěžního chování. Vyžaduje také, aby dodavatelé brali v úvahu rizika související s klimatem a vyhýbali se jim.

 • Při všech rozhodnutích spojených s nákupem zohledňujeme sociální, etická a environmentální kritéria.
 • Společnost TK Elevator vydala v roce 2021 aktualizovanou verzi svého kodexu chování pro dodavatele.
 • Od všech našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v kodexu chování pro dodavatele.

Řízení rizik u dodavatelů

Každoročně provádíme hodnocení potenciálních rizik v našem dodavatelském řetězci, která se týkají bezpečnosti, etiky podnikání, řízení společnosti a pracovních práv zaměstnanců. Výsledek této analýzy definuje míru pečlivosti, kterou je třeba uplatnit při posuzování a monitorování rizik.

 • Naším cílem je snižovat rizika v dodavatelském řetězci a podporovat trvalé vztahy s našimi dodavateli spíše hledáním řešení než ukončováním těchto vztahů.
 • Na základě jejich rizikového profilu mohou být někteří dodavatelé podrobeni auditu udržitelnosti. Na základě výsledků těchto auditů se s našimi dodavateli dohodneme na plánu nápravných opatření a sledujeme jeho plnění.
 • Náš strukturovaný přístup a aktivní spolupráce s dodavateli pomáhají zvyšovat jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti.

Dialog s dodavateli

S našimi dodavateli neustále komunikujeme. Cílem těchto dialogů je identifikovat příležitosti ke zlepšení našich vztahů a plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti. V našich provozovnách po celém světě pravidelně pořádáme takzvané „dny dodavatelů“. Tyto akce prohlubují důvěru a transparentnost. Zároveň nám pomáhají společně si ujasnit priority pro další postup.

 • Průběžný a otevřený dialog nám pomáhá plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti.
 • Prohlubování důvěry a transparentnosti přispívá ke zlepšování vztahů a snižuje rizika uvnitř dodavatelského řetězce.
 • Společnost CDP nás již druhým rokem po sobě ocenila jako "Lídra v zapojení dodavatelů 2022" za přijetí opatření k měření a snižování environmentálních rizik v rámci našeho dodavatelského řetězce.

Naše závazky

 • V rámci našeho dodavatelského řetězce uplatňujeme strukturovaný přístup k posuzování, monitorování a zmírňování rizik.
 • Vůči korupci a porušování antimonopolních zákonů uplatňujeme zásady „nulové tolerance“.
 • Naším cílem je zlepšit vztahy a naši schopnost plnit závazky v oblasti udržitelnosti prostřednictvím nepřetržitého a otevřeného dialogu s dodavateli.