Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.


Udržitelnost
Řízení dodavatelského řetězce


Klíčem ke snížení sociálních, etických a environmentálních rizik uvnitř dodavatelského řetězce jsou při spolupráci s našimi dodavateli důvěra a transparentnost.

Co děláme

Zavedli jsme systém auditu udržitelnosti a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, kdykoli chtějí pokročit na cestě k udržitelnosti.

Kodex chování pro dodavatele

Od dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v našem kodexu chování pro dodavatele. Ten zahrnuje naše zásady týkající se lidských práv, spravedlivých pracovních podmínek, ochrany životního prostředí, úplatkářství a korupce, jakož i protisoutěžního chování. Vyžaduje také, aby dodavatelé brali v úvahu rizika související s klimatem a vyhýbali se jim.

 • Při všech rozhodnutích spojených s nákupem zohledňujeme sociální, etická a environmentální kritéria.
 • Společnost TK Elevator vydala v roce 2021 aktualizovanou verzi svého kodexu chování pro dodavatele.
 • Od všech našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady stanovené v kodexu chování pro dodavatele.

Systém auditu udržitelnosti

V našem dodavatelském řetězci každoročně vyhodnocujeme potenciální rizika, která se týkají dodržování sociálních, environmentálních a etických předpisů. Podle této analýzy vybíráme dodavatele pro systém auditu udržitelnosti. Na základě výsledků těchto auditů s našimi dodavateli domluvíme plán nápravných opatření a sledujeme jeho plnění.

 • Naším cílem je snižovat rizika dodavatelského řetězce a zároveň podporovat dlouhodobé vztahy s dodavateli tím, že namísto ukončování těchto vztahů hledáme řešení.
 • V období 2020/2021 jsme provedli 20 auditů. V letech 2021/2022 plánujeme toto úsilí zdvojnásobit.

Dialog s dodavateli

S našimi dodavateli neustále komunikujeme. Cílem těchto dialogů je identifikovat příležitosti ke zlepšení našich vztahů a plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti. V našich provozovnách po celém světě pravidelně pořádáme takzvané „dny dodavatelů“. Tyto akce prohlubují důvěru a transparentnost. Zároveň nám pomáhají společně si ujasnit priority pro další postup.

 • Průběžný a otevřený dialog nám pomáhá plnit naše závazky v oblasti udržitelnosti.
 • Prohlubování důvěry a transparentnosti přispívá ke zlepšování vztahů a snižuje rizika uvnitř dodavatelského řetězce.
 • V rámci CDP jsme získali uznání „Lídr v angažovanosti dodavatelů 2021“. Toto ocenění jsme si vysloužili za přijetí opatření k měření a snižování environmentálních rizik uvnitř našeho dodavatelského řetězce.

Naše závazky

 • Systém auditu udržitelnosti nám pomáhá monitorovat, zda dodavatelé dodržují náš kodex chování.
 • Vůči korupci a porušování antimonopolních zákonů uplatňujeme zásady „nulové tolerance“.
 • Naším cílem je zlepšit vztahy a naši schopnost plnit závazky v oblasti udržitelnosti prostřednictvím nepřetržitého a otevřeného dialogu s dodavateli.