Skip Navigation

Kontaktujte nás

TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: (+420) 234 714 916
E-mail: info.elevator.praha@tkelevator.com

‹‹‹

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

This field is required

O jaký produkt máte zájem?

Výtahy
Eskalátory
Pohyblivé chodníky
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

‹‹‹

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Servis - Dispečink: (+420) 778 755 505

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Přečetl/a jsem si právní upozornění týkající se ochrany osobních údajů a rozumím jim.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Servis 24/7 - Potřebujete pomoc?

Něco se pokazilo a vaši zprávu nemůžeme odeslat.

Chováme se jako zodpovědný občan a podporujeme rozvoj místních komunit.

Co děláme

Podporujeme komunity ve městech po celém světě. Vybraným podnikatelským projektům nabízíme dobrovolnickou či finanční pomoc. Prostřednictvím darů podporujeme také poskytovatele zdravotní péče, kteří čelí problémům v důsledku koronavirové pandemie.

Education4Future

Nezaměstnanost mladých lidí je celosvětovým problémem. V současné době nemá zaměstnání, vzdělání ani odbornou přípravu přibližně 270 milionů mladých lidí na celém světě. Společnost TK Elevator se zavázala podporovat mladé lidi ze znevýhodněných prostředí. Pomáhá jim stát se nezávislými dospělými, kteří jsou schopní najít si práci.

  • Od roku 2017 spolupracujeme s organizací SOS dětské vesničky v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí.
  • Díky podpoře 200 dobrovolníků z TK Elevator bylo vyškoleno přibližně 600 mladých lidí.
  • Naši zaměstnanci jsou pro mladé lidi instruktory, mentory a také vzory.

Pomoc při katastrofách

Považujeme za svou povinnost poskytovat podporu při odstraňování následků katastrof. Během uzávěr souvisejících s pandemií COVID-19 jsme zajistili průběžnou údržbu a zvýšili provozuschopnost výtahů v nemocnicích. Tuto službu jsme nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením nabídli zdarma.

  • Naši cloudovou platformu MAX jsme bezplatně nabídli nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením, která COVID-19 zasáhl nejvíce.
  • Společnost TK Elevator darovala důležitá zdravotnická vybavení a poskytla finanční příspěvky.

Naše závazky

  • Naší prioritou je podpora místních komunit prostřednictvím dobrovolnické činnosti našich zaměstnanců.
  • Chceme komunitám pomáhat vzkvétat a zlepšovat kvalitu jejich života.
  • Zlepšujeme přístup ke vzdělání a školení v oblasti profesních a životních dovedností.
  • Podporujeme snahy pomáhat při přírodních katastrofách.